USŁUGI CYFROWE

Usługi cyfrowe dla Twojego sukcesu

Dzięki rozwiązaniu symulacyjnemu virtualZ wszystkie fazy projektu mogą być realistycznie symulowane i optymalizowane.

Kompleksowe rozwiązanie w obszarze chmury - cloudZ jest oparte na standardowym komponencie IO-Link w połączeniu z serwerem OPC UA, który działa jako narzędzie na sterowniku PLC. Dzięki kilku wiodącym dostawcom chmur możliwa jest pionowa komunikacja z komponentu do chmury i z chmury do komponentu.

Dzięki ControlZ, niezależnie od marki robota użytego w danym przypadku, aplikacja robota wraz z narzędziami końca ramienia może być stworzona i uruchomiona za pomocą neutralnych narzędzi programistycznych, takich jak Drag&Bot.

visualZ oferuje swój własny, specjalny i przyjazny dla użytkownika interfejs HMI dla komponentów mechatronicznych i ogniw, aby uprościć instalację komponentów, np. w sterowniku robota.

Dzięki supportZ można łatwo dostarczyć moduły serwisowe do każdego klienta na całym świecie w celu szybkiego i bezstresowego wdrożenia i uruchomienia w prawie wszystkich popularnych systemach PLC.

Przyszłość budowy maszyn i urządzeń


Usługi cyfrowe dla Twojego sukcesu

Dzięki dodatkowemu zakresowi funkcji cyfrowe moduły oprogramowania digitalZ rozszerzają podstawową funkcjonalność mechatronicznych komponentów i systemów Zimmer Group. Ich celem są różne fazy cyklu życia produktu danej instalacji. Od projektowania i rozwoju, poprzez obsługę, aż po prace serwisowe — moduły te wspierają funkcjonowanie

instalacji i czynią ją jeszcze bardziej ergonomiczną, elastyczną, wydajną i niezawodną. Dzięki kompletności i niezrównanej funkcjonalności firma Zimmer Group udowadnia swoją niekwestionowaną pozycję lidera także na rynku sieci cyfrowych.


controlZ — moduły oprogramowania do robotów i układów sterowania

Do tej pory Zimmer Group oferowała, oprócz produktów mechatronicznych, bloki funkcyjne oprogramowania i zintegrowane rozwiązania dla niektórych producentów robotów. Oferta ta zostaje teraz znacznie rozszerzona i połączona z controlZ: aplikację robota wraz z narzędziami typu „end-of-arm”  można tworzyć i uruchamiać przy użyciu neutralnych narzędzi programistycznych, takich jak Drag&Bot, niezależnie od tego, jaki robot jest używany. Również wtedy Zimmer Group zapewnia wsparcie w formie odpowiednich integracji oprogramowania inteligentnych komponentów automatyki. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość

programowania przy użyciu dowolnej platformy, zawsze w tym samym otoczeniu projektowym i z tymi samymi, sprawdzonymi interfejsami umożliwiającymi nawiązanie połączenia z komponentami, a w rezultacie — wykorzystywanie neutralnego oprogramowania do sterowania robotami i instalacjami. Ponadto Zimmer Group oferuje również moduły funkcyjne pod nazwą controlZ dla popularnych producentów sterowników PLC, co upraszcza podłączanie naszych komponentów mechatronicznych oraz dostarczanie danych poprzez OPC-UA.

guideZ — oprogramowanie ułatwiające integrację
i programowanie komponentów


Szybsze projekty dzięki cyfrowemu bliźniakowi

Cyfrowy bliźniak virtualZ rewolucjonizuje procesy w całym łańcuchu wartości. Jako wirtualny obraz produktu, produkcji lub wydajności umożliwia płynne łączenie poszczególnych etapów procesu. Zwiększa to znacząco wydajność, minimalizuje liczbę błędów, skraca cykle rozwojowe, a także umożliwia stosowanie nowych modeli biznesowych. virtualZ oferuje pełne możliwości symulacji w czasie rzeczywistym jako Software-in-the-Loop lub Hardware-in-the-Loop. W minionym roku virtualZ umożliwił wielu klientom naszych działów technologii systemowej i technologii maszyny dokładne zaplanowanie i oszacowanie kosztów, począwszy od integracji konstrukcyjnej, aż po realizację projektu, w możliwie najkrótszym czasie. Dzięki virtualZ można pracować nawet w bardzo wąskich oknach czasowych, ponieważ przed wdrożeniem danej fazy projektu można dla każdej z nich wielokrotnie wykonywać realistyczne symulacje i optymalizacje. Przy tym możliwe zastosowania nie kończą się wraz z uruchomieniem, lecz „wirtualny bliźniak” może produkować w przestrzeni wirtualnej równolegle lub z opóźnieniem w stosunku do fizycznej maszyny/instalacji i oferuje funkcje,

które jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia. Maszyna wirtualna może przewidywać optymalizacje i weryfikować je za pomocą testów w świecie wirtualnym, może potwierdzać zużycie lub wskazywać jego przyczyny za pomocą danych porównawczych. Może ona prezentować aktualizacje w rzeczywistych warunkach z wiarygodnymi danymi i w ten sposób tworzyć podstawę do realistycznej oceny planów przebudowy. Zimmer Group połączyła swoje działania z kilkoma platformami oprogramowania, tworząc w ten sposób virtualZ. Różne platformy oprogramowania zapewniają maksymalną elastyczność zarówno interfejsów, jak i przy doborze środowiska symulacyjnego oraz w dalszym przetwarzaniu danych. Obecnie są dostępne następujące funkcje: wykrywanie kolizji, analiza czasu cyklu, połączenie ze sterownikiem PLC oraz wirtualne testy komponentu, a nawet złożonych systemów, zarówno w celu wstępnego uruchomienia, jak i rozbudowy maszyn i instalacji.

Cyfrowy bliźniak komponentów

Digitaler Zwilling der Anlage


Wizualizacja komponentów

Wraz z rozwiązaniem visualZ Zimmer Group oferuje do komponentów i systemów mechatronicznych specjalny, wygodny i przyjazny dla użytkownika interfejs HMI w celu uproszczenia instalacji komponentów, np. w układzie sterowania robota lub w bardziej złożonych systemach. Dzięki szybkiemu i intuicyjnemu interfejsowi HMI zapewnia użytkownikom maksymalną elastyczność w tworzeniu, zapisywaniu i przywracaniu parametrów urządzenia, a także wspiera ich w diagnostyce i konserwacji zapobiegawczej. HMI zapewnia

bezpieczeństwo użytkownika (wskaźnik błędu 0% podczas obsługi) oraz największą możliwą różnorodność w tworzeniu i zarządzaniu profilami aplikacji. W dziedzinie technologii maszyny Zimmer Group udostępnia interfejs HMI oparty na komputerze z bardzo szerokim zakresem funkcji, natomiast w dziedzinie technologii systemowej interfejs HMI oparty na HTML5, którego można używać na dowolnym urządzeniu końcowym z dostępem do Internetu.

Interfejsy użytkownika z przejrzystą strukturą i graficzną prezentacją poszczególnych obszarów funkcjonalnych instalacji. Bezpośredni dostęp do protokołu zdarzeń i zarządzania zleceniami nie tylko poprawia wygodę i wydajność, lecz także zmniejsza liczbę błędów obsługi i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Wszystkie zainstalowane w instalacjach agregaty i stacje mogą być parametryzowane i obsługiwane przez interfejs HMI. Różne role użytkowników umożliwiają również dostęp serwisowy do instalacji.


Chmura

W 2018 roku Zimmer Group zaprezentowała kompleksowe rozwiązanie serwisowe w dziedzinie chmury obliczeniowej — cloudZ. Bazuje ono na standardowym komponencie IO-Link w połączeniu z dostarczonym serwerem OPC UA, który działa jako program usługowy na sterowniku PLC i umożliwia w ten sposób podłączenie wszystkich produktów IO-Link firmy Zimmer Group do cloudZ. Dzięki wielu czołowym dostawcom rozwiązań chmurowych możliwa jest pionowa komunikacja w kierunku od komponentu do chmury i odwrotnie.

Zalety połączenia z cloudZ są wszechstronne i oczywiste. Wygodny i przejrzysty odczyt identyfikatorów produktów i numerów seryjnych, wizualizacja parametrów stanu i procesu w centrum sterowania oraz optymalizacja komponentów w poszczególnych zastosowaniach.

Zakres możliwości obejmuje dostarczanie do oceny parametrów stanu i procesu, aż po tworzenie statystyk, bez względu na odległość. Korzyści dla użytkownika znacznie przewyższają klasyczne usługi cyfrowe i zapewniają całkowicie intuicyjne wsparcie użytkownika w zakresie elastycznej integracji  komponentów w aplikacji i prostej optymalizacji poprzez dedykowane wskazówki dla użytkownika i konkretne sugestie dotyczące optymalizacji. Interfejs użytkownika cloudZ został opracowany z myślą o szybkiej, bezpiecznej i wygodnej obsłudze i jest kompatybilny z każdym komputerem, tabletem lub smartfonem z dostępem do Internetu oraz wszystkimi popularnymi przeglądarkami.


SERWIS ZIMMER GROUP — PROFESJONALNY, NIEZAWODNY I SKUTECZNY. ZAPEWNIAMY WSPARCIE NA CAŁYM ŚWIECIE! OD URUCHOMIENIA PRZEZ KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ AŻ PO MODERNIZACJĘ — OFERUJEMY KOMPETENTNE I NIEZAWODNE WSPARCIE PRZEZ CAŁY CYKL ŻYCIA SYSTEMU.

Przyszłościowy IoT oznacza dramatycznie wysoki wzrost liczby połączonych w sieć maszyn, instalacji i robotów. W związku z tym znacznie wzrośnie również częstotliwość komunikacji. Pojawiają się nowe modele biznesowe, tradycyjne rynki zostaną ponownie podzielone i staną się bardziej globalnie konkurencyjne niż wcześniej. supportZ firmy Zimmer Group oferuje funkcje znacznie wykraczające poza wsparcie online produktów i infolinię. Tworzenie sieci ma wiele zalet w całym cyklu życia produktu. supportZ nie tylko zapewnia wsparcie

podczas wdrażania i uruchamiania komponentów i instalacji, lecz także umożliwia integrację prowadzenia dokumentacji, odtwarzalności i wsparcia technicznego instalacji z zupełnie nowymi modelami biznesowymi i obiegami pracy z klientami — nie tylko lokalnie, lecz także na całym świecie. Dzięki supportZ takie funkcje jak Condition Monitoring i Predictive Maintenance stają się częścią Twojego modelu biznesowego, a zarazem Twojego sukcesu.