INNOWACYJNOŚĆ W JEDNYM PAKIECIE

startZ

Pakiet startowy do pracy z robotem

Pakiet startZ to jeden z najprostszych sposobów na to, aby w krótkim czasie zrealizować pomysł na wykorzystanie robota. Obejmuje on wszystkie potrzebne komponenty: od chwytaka, przez moduł komunikacyjny z intuicyjnym oprogramowaniem do obsługi, aż po narzędzie.

ZALETY

  • Wszystkie komponenty w jednym pakiecie, gotowe do podłączenia
  • I ntuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne guideZ
  • Aplikacja Comfort App do sterowania chwytakiem za pomocą elementu obsługowego robota, odpowiednia do robotów różnych producentów
  • Elementy mocujące w zestawie
  • Potrzebne narzędzia montażowe w zestawie

1 Chwytak
Centralny element łączący element obrabiany z robotem. Obejmuje uniwersalne palce chwytające, które usprawniają pierwsze użycie.

2 Moduł komunikacyjny
Interfejs między kontrolerem robota a elementem wykonawczym z intuicyjnym oprogramowaniem do konfiguracji parametrów chwytaka.

3 Comfort App
Aplikacja do sterowania chwytakiem za pomocą elementu obsługowego robota. Wygodne rozwiązanie zarówno do trybu konfiguracji, jak i do pracy automatycznej.

4 Narzędzie
Wszystkie akcesoria, takie jak narzędzie i elementy mocujące, są zawarte w zestawie.

5 Elementy połączeniowe
Wszystkie elementy połączeniowe potrzebne do pracy i konfiguracji instalacji są zawarte w zestawie.

PLUG&WORK STARTERBOX

Moduły oprogramowania

Kreator guideZ służy do szybkiego i bardzo łatwego uruchamiania komponentów. Umożliwia on wdrożenie i uruchomienie naprawdę każdemu użytkownikowi. Używając jednego i tego samego oprogramowania, można korzystać z funkcji narzędzi guideZ, expertZ i monitorZ.

Narzędzie expertZ obsługuje wszystkie typy chwytaków. Dzięki niemu ustawienia parametrów chwytaka zdefiniowane w programie guideZ można udoskonalić pod kątem konkretnych zastosowań. Narzędzie monitorZ z kolei umożliwia monitorowanie stanów chwytaka na bieżąco podczas pracy. Położenia chwytaka, stany robocze — wszystko jest widoczne na jednym ekranie, aby zagwarantować maksymalną dyspozycyjność urządzenia.

Comfort App

Aplikacja Comfort App, dostosowana do robotów różnych producentów, pozwala na wygodne sterowanie chwytakiem bezpośrednio za pomocą elementu obsługowego robota. Obejmuje najprostszy tryb konfiguracji oraz wszystkie polecenia potrzebne do sprawnej pracy automatycznej.

Topologia

Gotowy do podłączenia moduł komunikacyjny SCM jest umieszczony w kontrolerze robota i połączony z nim za pomocą gotowego przewodu. Chwytak można połączyć za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego przewodu robota. Programowanie parametrów chwytaka wykonuje się za pośrednictwem tradycyjnego komputera. Po zakończeniu konfiguracji tymczasowe połączenie sieciowe nie jest już potrzebne. Chwytakiem można się posługiwać przy użyciu elementu obsługowego robota z zainstalowaną aplikacją Comfort App marki Zimmer.