Teleservis

Servis spoločnosti Zimmer GROUP – profesionálny, spoľahlivý a efektívny. S našou podporou môžete rátať po celom svete!

Horúca linka a technická podpora

V prípade potreby môžete využiť know-how a skúsenosti našich pracovníkov na oddelení technickej podpory. Inovatívne servisné produkty pomáhajú pri rýchlej a efektívnej diagnostike a odstránení porúch. Uľahčujú výmenu informácií a zaisťujú, že každé poruchové hlásenie možno cielene a v krátkom čase analyzovať a odstrániť. Často netreba ani žiadny výjazd na miesto – tri štvrtiny všetkých prípadov sa dajú vyriešiť pomocou teleservisu a diagnostiky na diaľku.

Servisný kontakt   Kontaktný formulár


Online podpora

Vďaka službe supportZ ponúka spoločnosť Zimmer Group funkcie, ktoré ďaleko presahujú online podporu pre produkty a horúcu linku. Prepojenie prináša počas celého životného cyklu produktu rozmanité výhody. Služba supportZ vás podporí nielen ako zákazníka pri implementácii a uvedení komponentov a systémov do prevádzky, supportZ vám umožní integrovať aj udržiavanie a podporu vašich zariadení do úplne nových obchodných modelov a pracovných postupov s vaším zákazníkom, a to nielen lokálne, ale aj celosvetovo. Kontaktujte nás!

Servisný kontakt


Podpora pri uvedení do prevádzky a používaní

Skráťte časy potrebné na uvedenie do prevádzky a inštaláciu vďaka podpore našich skúsených technikov. Zabezpečte si odbornú implementáciu opatrení vďaka know-how kompetentných špecialistov.

Servisný kontakt