No log entries.

L1. Voľne padajúca masa
1/h
i
i
i
L1
L2. Masa pohybujúca sa nadol s protipôsobiacou hnacou silou
N
1/h
i
i
i
L2
L3. Masa pohybujúca sa nadol s hnacou silou
N
1/h
i
i
i
L3
L4. Masa pohybujúca sa nahor s hnacou silou
N
1/h
i
i
i
L4
L5. Masa pohybujúca sa horizontálne bez hnacej sily
1/h
i
i
i
L5
L6. Masa pohybujúca sa horizontálne s kladnou hnacou silou
N
1/h
i
i
i
L6
L7. Masa pohybujúca sa horizontálne s trecou hnacou silou
1/h
i
i
i
L7
L8. Padajúca masa na naklonenej rovine
°
1/h
i
i
i
L8
L9. Dole pohybujúca sa hmota s opačnou hnacou silou na naklonenej rovine
N
°
1/h
i
i
i
L9
L10. Posun hmoty nadol s pohonom na naklonenej rovine
N
°
1/h
i
i
i
L10
L11. Hore pohybujúca sa hmota s hnacou silou na naklonenej rovine
N
°
1/h
i
i
i
L11

R1a. Voľne kmitajúca masa pri horizontálnom tlmení
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R1a
R1b. Voľne kmitajúca masa pri vertikálnom tlmení
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R1b
R2a. Masa pohybujúca sa nadol s protipôsobiacim hnacím momentom pri horizontálnom tlmení
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R2a
R2b. Masa pohybujúca sa nadol s protipôsobiacim hnacím momentom pri vertikálnom tlmení
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R2b
R3a. Masa pohybujúca sa nadol s hnacím momentom pri horizontálnom tlmení
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R3a
R3b. Masa pohybujúca sa nadol s hnacím momentom pri vertikálnom tlmení
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R3b
R4a. Masa pohybujúca sa nahor s hnacím momentom pri horizontálnom tlmení
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R4a
R4b. Masa pohybujúca sa nahor s hnacím momentom pri vertikálnom tlmení
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R4b
R5. Masa kývajúca sa horizontálne bez hnacieho momentu
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R5
R6. Masa kývajúca sa horizontálne s kladným hnacím momentom
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R6
R7. Masa kývajúca sa horizontálne s trecím hnacím momentom
Výpočet podľa rotačných parametrov
kg*m²
1/s
1/h
i
i
i
Zjednodušený výpočet podľa translačných parametrov
1/h
i
i
i
R7
Prevod efektívnej hmoty na rýchlosť
Údaje tlmiča nárazov
Nm
kg
kg
Rozsah rýchlosti
m/s
m/s

Prevod rýchlosti na efektívnu hmotnosť
Údaje tlmiča nárazov
Nm
m/s
m/s
Rozsah efektívnej hmotnosti
kg
kg
Výsledky
Rozšírte/zmeňte výber svojho filtra, aby sa mohol použiť