HRC pre roboty YASKAWA

ČLOVEK, ROBOT!

Spolupráca človeka s robotom otvára nové možnosti pre efektívnu, flexibilnú a optimalizovanú výrobu. Je potrebné zohľadňovať požiadavky trhu, ako napr. neustále stúpajúcu individualizáciu, ale pri kratších životných cykloch produktu. Práve preto môže spolupráca medzi človekom a robotom vytvárať ďalekosiahly potenciál. Obidva zdroje optimálne využívajú svoje jedinečné možnosti vytvárania nových pracovísk budúcnosti. Chápadlá Zimmer pritom predstavujú prepojenie medzi obrobkom a robotom.

 

Chápadlá Zimmer spĺňajú požiadavky zásad ochrany podľa ISO/ TS 15066, vrátane zaisťovacích čeľustí, ktoré sú patentované a certifikované v zmysle spolkových zákonov. Mechanická samozvernosť uchopovacích čeľustí zaisťuje bezpečnosť aj pri núdzovom vypnutí alebo pri výpadku elektrického prúdu. Integrované monitorovanie stavu prostredníctvom rotujúceho LED ukazovateľa umožňuje jednoduché kontrolovanie stavu. Procesné a servisné dáta sa môžu obojsmerne vymieňať medzi chápadlom a nadradeným riadením a program dotvárajú voliteľné prepojenia na Human Machine Interfaces HMI, ktoré sú pre robot špecifické.

HMI – HUMAN MACHINE INTERFACE

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Obsluha komponentov Industrie 4.0 skupiny Zimmer Group je tak jednoduchá a fl exibilná ako ich inštalácia. Čo doteraz primárne platilo pre priemyselné riadiace systémy, je teraz možné aj v  robotoch. Ovládanie je pritom kompletne integrované do riadiaceho systému robota, vďaka čomu je možné komponenty Zimmer Group pomo- cou ovládacieho panela robota manuálne nastaviť a integrovať do chodu programu robota. Externé riadenie PLC nie je na to potrebné. Špecialisti zo spoločnosti Yaskawa sa pritom orientujú na už známe HMI spoločnosti Zimmer, aby pre používateľa vytvorili jednotné intuitívne používateľské rozhranie.

Používateľ môže pomocou tohto presného komplexného systému ovládať celé portfólio chápadla IO linku skupiny Zimmer Group a využívať pneumatické, elektrické, servoelektrické, ako aj digitálne komponenty spoločnosti Zimmer Group s inovatívnymi robotmi
MOTOMAN od spoločnosti YASKAWA.
 

PRETOŽE JE TO JEDNODUCHO LEPŠIE

Táto integrácia umožní používateľovi maximálnu fl exibilitu a nenáročnú úpravu, uloženie a obnovenie parametrov zariadenia pri vytváraní nových špecifi ckých používateľských profi lov podľa aplikácie. Systém Zimmer-HMI navyše podporuje diagnostiku (condition monitoring), resp. preventívnu údržbu (predictive maintenance) komponentov. Komponenty spoločnosti Zimmer Group tak každému používateľovi umožňujú kompletnú implementáciu a uvedenie do prevádzky v priebehu niekoľkých minút. Spolu-práca robota a manipulačných komponentov sa tým výrazne zjednoduší.

KOMPONENTY HRC

PREHĽAD TYPOVÝCH RADOV

KONVENČNÉ KOMPONENTY

PRÍRUBA ROBOTA

Na mechanické pripojenie následných nástrojov. Energia pre komponenty namontované na prírube robota je privádzaná interne alebo externe v závislosti od typu robota. Takto je možné odovzdávať ďalej riadiace  signály, ako aj pneumatické, elektrické a hydraulické médiá.


PLATŇA ADAPTÉRA PRÍRUBY ROBOTA – MULTIFUNKČNÁ PLOCHA

Platňa adaptéra medzi špecifickou prírubou robota a rozstupovou kružnicou ISO.


MULTIFUNKČNÁ PLOCHA

Multifunkčné komponenty s rozstupovou kružnicou ISO na výmenu, vyrovnávanie, ochranu a realizáciu. Pre menič nástrojov sú navyše dostupné energetické elementy na prenos signálov a médií.

PLATŇA ADAPTÉRA MULTIFUNKČNEJ PLOCHY – AUTOMATIZAČNÉ KOMPONENTY

Platňa adaptéra medzi rozstupovou kružnicou ISO a automatizačnými komponentmi.
 

AUTOMATIZAČNÉ KOMPONENTY

Rôzne podoby automatizačných komponentov.

MOŽNOSTI KOMBINÁCIE

PREHĽAD TYPOVÝCH RADOV

PRIPOJENIE CEZ MCS

MCS – MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM

Modulárnym stavebnicovým systémom MCS sa môže bez veľkých konštrukčných zásahov vytvoriť riešenie, špecifické pre obrobok.  To je umožnené vzájomne zosúladenými komponentmi. V portfóliu produktov sa preto taktiež nachádzajú profily, vyrovná-vacie elementy, upínadlá prísaviek ako aj prsty chápadla, ktoré počas prepravy zabezpečujú pevné uchopenie obrobku. Kompletný prehľad všetkých komponentov MCS nájdete v našom katalógu „Manipulačná technika 3“

 

PREHĽAD TYPOVÝCH RADOV


PRÍKLADY PRIPOJENIA

 

PRÍKLAD PRIPOJENIA

SÉRIA GPP1000

 

ROBOT YASKAWA GP7 / GP8 / GP12

Platňa adaptéra APR000007

1 Platňa adaptéra APR000002

2 MCS profil*

3 Platňa adaptéra APR000006

4 Séria GPP1000


* pozri katalóg Manipulačná technika 3

 
PRÍKLAD PRIPOJENIA

SÉRIA MGP800 a MGW800

 

ROBOT YASKAWA GP7 / GP8 / GP12

Platňa adaptéra APR000007

1 Platňa adaptéra APR000002

2 MCS profil*

3 MCS zverný diel SO-23120022*

4 Platňa adaptéra APR000004/APR000005

5 Séria MGP800 a MGW800


* pozri katalóg Manipulačná technika 3

 

 

PRÍKLAD PRIPOJENIA

SÉRIA GEH6000IL/GH6000

 

ROBOT YASKAWA GP7 / GP8 / GP12

Platňa adaptéra APR000007

1 Platňa adaptéra APR000002

2 MCS profil*

3 MCS krížový zverný diel*

4 MCS profil*

5 Séria GEH6000IL/GH6000


* pozri katalóg Manipulačná technika 3