HRC pre univerzálne roboty

ČLOVEK, ROBOT!

Spolupráca človeka s robotom otvára nové možnosti pre efektívnu, flexibilnú a optimalizovanú výrobu. Je potrebné zohľadňovať požiadavky trhu, ako napr. neustále stúpajúcu individualizáciu, ale pri kratších životných cykloch produktu. Práve preto môže spolupráca

medzi človekom a robotom vytvárať ďalekosiahly potenciál. Obidva zdroje optimálne využívajú svoje jedinečné možnosti vytvárania nových pracovísk budúcnosti. Chápadlá Zimmer pritom predstavujú prepojenie medzi obrobkom a robotom.

JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA

Pre univerzálne roboty je, samozrejme, k dispozícii nielen jeden z najlepších chápadiel HRC na svete, ale aj rozsiahly modulárny systém špeciálne prispôsobený vášmu modelu. Tento poskytuje široký výber chápadiel a manipulačných komponentov so zodpovedajúcim príslušenstvom, a preto nemusíte rozmýšľať nad kompatibilitou a integráciou.

V tomto modulárnom systéme sú, samozrejme, aj komponenty HRC a Industrie 4.0, ktoré sú kompatibilné s vašim robotom. Tieto komponenty vám poskytnú množstvo nových výhod: Jednoduchá inštalácia, jednoduché programovanie, jednoduchá obsluha, rozšírená diagnostika, preventívna údržba a možnosť výmeny počas bežnej prevádzky.

 

HMI – HUMAN MACHINE INTERFACE

 

 

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Obsluha komponentov Industrie 4.0 skupiny Zimmer Group je rovnako jednoduchá a flexibilná, ako je ich inštalácia. Čo doteraz primárne platilo pre priemyselné riadiace systémy, je teraz možné aj v robotoch. Ovládanie je pritom kompletne integrované do riadiaceho systému robota, vďaka čomu je možné komponenty Zimmer Group pomocou ovládacieho panela robota manuálne nastaviť a integrovať do chodu programu robota. Externé riadenie PLC nie je na to potrebné. Špecialisti zo spoločnosti Universal Robots sa pritom orientujú na už známe HMI spoločnosti Zimmer, aby pre používateľa vytvorili jednotné intuitívne používateľské rozhranie. Používateľ môže pomocou tohto presného komplexného systému ovládať celé portfólio chápadiel IO link skupiny Zimmer Group a využívať pneumatické, elektrické, servoelektrické, ako aj digitálne komponenty skupiny Zimmer Group s inovatívnymi robotmi od spoločnosti Universal Robots.

ZIMMER EASY-TO-USE-PACKAGE A PRÍSLUŠENSTVO

ZAHRNUTÝ MAXIMÁLNY VÝKON

Kombinácia komponentov Zimmer Group, Easy-to-Use-Package spoločnosti Zimmer a robotov UR umožňuje najjednoduchšiu integráciu, ako aj intuitívnu prevádzku. Zahrnutý maximálny výkon!

* dostupný samostatne
ĎALŠIE INFORMÁCIE O ROBOTOCH UNIVERSAL ROBOTS NÁJDETE NA STRÁNKE: www.universal-robots.com

 

1 Easy-to-Use-Package je pre robota potrebný raz a umožňuje prevádzku až 4 rôznych chápadiel IO link.
2 Sieťový zdroj dodáva 10 A (15 A pík). Dodržiavajte odber prúdu príslušných sérii chápadiel.
3 Tieto doplnky sú potrebné pre každé chápadlo. Energetické reťazce sú pritom voliteľné.
4 Odporúčame nasledujúci vonkajší priemer hadice: GPD/GPP5006: 4 mm / GPD/GPP5008: 4 mm / GPD/GPP5010: 6 mm

 

KONVENČNÉ KOMPONENTY

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

PREHĽAD TYPOVÝCH RADOV

MCS – MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM

Modulárnym stavebnicovým systémom MCS sa môže bez veľkých konštrukčných zásahov vytvoriť riešenie, špecifické pre obrobok. To je umožnené vzájomne zosúladenými kompo-nentmi. V portfóliu produktov sa preto taktiež nachádzajú profily, vyrov-návacie elementy, upínadlá prísaviek ako aj prsty chápadla,  ktoré počas prepravy zabezpečujú pevné uchopenie obrobku. Kompletný prehľad všetkých komponentov MCS nájdete v našom katalógu „Manipulačná technika 3“

 


PRÍKLADY PRIPOJENIA

 


PRÍKLAD PRIPOJENIA

SÉRIA GPP1000

 

UR ROBOT UR3 / UR5 / UR10

1 Platňa adaptéra APR000002

2 MCS profil*

3 Platňa adaptéra APR000006

4 Séria GPP1000


* pozri katalóg Manipulačná technika 3

 

 

PRÍKLAD PRIPOJENIA

SÉRIA MGP800 a MGW800

 

UR ROBOT UR3 / UR5 / UR10

1 Platňa adaptéra APR000002

2 MCS profil*

3 MCS  zverný diel SO-23120022*

4 Platňa adaptéra APR000004/APR000005

5 Séria MGP800 a MGW800


* pozri katalóg Manipulačná technika 3

 

 

PRÍKLAD PRIPOJENIA

SÉRIA GEH6000IL/GH6000

 

UR ROBOT UR3 / UR5 / UR10

1 Platňa adaptéra APR000002

2 MCS profil*

3 MCS krížový zverný diel*

4 MCS profil*

5 Séria GEH6000IL/GH6000


* pozri katalóg Manipulačná technika 3