IO link sa spája s digitálnym I/O

Smart Communication Module (SCM) je master gateway, ktorý je vhodný pre všetky komponenty IO linku. SCM môže s obidvomi svojimi kanálmi ovládať dve zariadenia a ponúka funkčne priamy prevod z IO linku na digitálny I/O. Tak umožní integrovať zariadenia IO linku do digitálnej infraštruktúry a skoro v plnom rozsahu využiť rozšírený rozsah funkcií zariadenia IO linku.

VAŠE výhody

  • Prevádza IO link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO link
  • Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO link cez 24 V digitálne I/O
  • Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
  • V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
  • Chápadlo môžno trénovať až pre 15 rôznych obrobkov


1 Status
Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO link

2 Ethernet / RJ45
Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla

3 Digitálny vstup
Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla

4 IO link/zariadenie 1
Spojovací modul chápadla 1

5 Digitálny výstup
Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla

6 IO link/zariadenie 2
Spojovací modul chápadla 2

7 Napájanie
Zdroj napätia SCM ako aj chápadla

 Technické údaje
Obj. č.SCM-C-00-00-A
Napätie [V]24 V ± 10 %
Odber prúdu [A]*SCM bez chápadla typ. 0,075 A
SCM s chápadlom GEH6040IL bez pohybu chápadla typ. 0,215 A
SCM s chápadlom GEP2010IL bez pohybu chápadla typ. 0,1 A
Druh krytia podľa IEC 60529IP20
Prevádzková teplota [°C]+5 ... +50
KonfiguráciaEthernet s RJ45
Nasmerovanie chápadla2 kanály s IO linkom port trieda B
Rozhranie k nadradenému riadeniu12 digitálnych vstupov 24 V PNP logika, 12 digitálnych výstupov 24 V PNP logika

* Odber záťažového prúdu chápadla pozri aktuálnu dokumentáciu chápadla


Topológia

Konfigurácia a prevádzka

Na jednom module Smart Communication môžu byť pripojené až dve zariadenie Zimmer IO link. Digitálne vstupy a výstupy sa pripoja priamo na ovládač robota alebo SPS. Tu sa z jednoduchého digitálneho riadenia stane dvojsmerná komunikácia. Pre konfigurovanie parametrov chápadla sa vytvorí dočasné sieťové pripojenie k štandardnému PC.

Keď budú parametre zodpovedajúco intuitívne nastavené, toto pripojenie už nie je potrebné. Automatické riadenie manipulačnej techniky sa vykonáva potom priamo cez ovládač robotov alebo SPS.

1 Pripojenie

  • Chápadlo IO link
  • Digitálne I/O na riadenie robotov/SPS
  • Napájanie napätím

2 Konfigurácia

Dočasné sieťové pripojenie cez PC na použitie softvéru guideZ, expertZ a monitorZ

Príklad použitia

Komunikačný modul SCM sa montuje do skriňového rozvádzača robota, kde prostredníctvom pripojenia Digital IO komunikuje priamo s riadením robota. 5 vývodov pripojenia IO-Link na strane chápadla je prepojených priamo s komunikačným modulom SCM pomocou externého alebo interného vedenia, ak je k dispozícii.


KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Kontakt
Firma
Správa