Od nápadu po najmodernejší produkt.

Strojové koncepcie udávajúce budúce trendy sa zriedka riadia podľa určených štandardov – rodia sa z inovačných myšlienok. Pri prenose týchto myšlienok do finálnej koncepcie stroja je výzva na strane systémového partnera. Skupina Zimmer Group Vám ponúka presne to: sofistikované riešenia a inovačné detaily na najvyššej technickej úrovni – tak pre komponenty, ako aj komplexné systémy s individuálnym prispôsobením. Predstavte nám Vaše požiadavky, my nájdeme riešenie. A to ďaleko nad rámec čistého inžinieringu.

Ako partner Vás radi sprevádzame celým procesom, od samotného nápadu až po prevzatie stroja.

Modular Transport System

Modular Transport System

Technológia a hospodárnosť

Vďaka svojej modulárnosti, flexibilite a meniteľnosti sa môže použiť ako prepravný alebo manipulačný systém. Prepravné moduly sa starajú o prepravu obrobku, pričom je rýchlosť každej jednotlivej transportnej jednotky (shuttle), resp. spojených transportných jednotiek voľne voliteľná. Individuálne riadené transportné jednotky sa môžu v závislosti od systému MES používať ako master alebo ako slave a pritom konať jednotlivo alebo v skupine.

Vďaka tomu odpadá pevné spojenie transportu, napr. priebežným dopravným pásom. Okrem toho ponúka nový koncept stroja počas celého životného cyklu investičnú bezpečnosť, pretože modulárna konštrukcia umožňuje neskoršie rozšírenia o nové obrábacie moduly. Moduly sa pritom pohybujú na dráhe, ktorá sa dá nakonfigurovať skoro v neobmedzenej dĺžke a rôznych variantoch.

Dve pôsobivé inovácie

Obidve najdôležitejšie inovácie sú po prvé vysoká flexibilita a rozsiahla meniteľnosť jednotlivo riadených transportných jednotiek, ktoré sa dajú ovládať podľa výrobného príkazu voliteľne ako master alebo ako slave. Tak môžu tieto transportné jednotky dopravovať obrobky najrozličnejších veľkostí, buď pri menších obrobkoch ako individuálne transportné jednotky alebo veľký obrobok ako skupina master a slave. Druhá inovácia je integrované 48 V akumulátorové medziobvodové vyrovnávanie, ktoré v kombinácii s rekuperačnou funkciou

 

dopravných jednotiek znižuje špičky pracovného prúdu asi o 85 % a tým spotrebu energie o viac ako 8 %. Výroba je sieťovo prepojená, pretože všetky procesy sú priamo napojené na nadradený MES systém. Vďaka početným snímačom je možné vyvolať aktuálne informácie o stave v reálnom čase (condition monitoring). Okrem toho existuje možnosť cloudového napojenia a tým funkcií, ako Predictive Maintenance a štatistického vyhodnotenia.

 

Taká je automatizácia súčasnosti!

Modular Transport System spája skoro ideálnym spôsobom funkcie prepravy, obrábania a zaistenia kvality. Vlastná transportná dráha sa dá flexibilne upraviť podľa požadovaného profilu s nakladacími robotmi, meracími stanicami a stanicami na overenie

správnosti, obrábacími robotmi, prevodníkmi a montážnymi stanicami. Vysoká flexibilita vyplýva v neposlednom rade z možnosti rekonfigurácie celého systému a navzájom nezávisle konajúcich funkčných jednotiek.

Strojová technika