Štruktúrované tlmiče BasicStop

 • Vysokoodolný plast TPC: Termoplastický elastomér na báze kopolyesteru Vysoká robustnosť a odolnosť voči všetkým médiám * Bez bublania, rozprašovania alebo rozkladania materiálu ako pri gume * Veľký rozsah teplôt
 • Špeciálny postup na kondicionovanie materiálu: Vysoký podiel tlmenia a vysoké pohltenie energie na najmenšom priestore Spoľahlivý návrat Zvýšená životnosť v porovnaní s gumovými nárazníkmi
 • Dizajn štruktúry: Štandardná paleta produktov s 3 sériami x 2 stupne tvrdosti Možné individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
 • Know-how v rámci dizajnu a výroby v spoločnosti Zimmer
 • Použitie nezávisí od teploty
 • 100 % recyklovateľná vďaka termoplastickým vlastnostiam

* odolnosť voči chemikáliám a médiám pozri stranu

 

Štruktúrované tlmiče

 • štruktúrované tlmiče BasicStop sa vyznačujú vysokovýkonným plastom a špeciálne vyvinutým tvarom. Až vďaka špeciálnej úprave však získava svoje jedinečné vlastnosti, aj za najťažších podmienok dokáže absorbovať najvyššie energie a pritom súčasne dosahovať vysoké frekvencie tlmenia.

Timenie a odpruženie

 • Materiálové tlmiče netlmia v porovnaní s priemyselnými tlmičmi 100 % nárazovej energie, ale časť kinetickej energie premieňajú na teplo. Toto sa označuje ako tlmiaci podiel. Zvyšková energia sa oproti tomu uloží v materiáli ako pružiaca energia, ktorá sa pri návrate tlmiča do pôvodnej polohy opäť vydá.
 • Bežné gumené nárazníky majú veľmi malý tlmiaci podiel a ide skôr o pružiny ako tlmiče. Pri ich použití sa systému takmer neodoberá kinetická energia, čo má za následok poškodenie zariadenia.
 • V tejto oblasti určujú štruktúrne tlmiče značky BasicStop vďaka vysokému tlmiacemu podielu nové štandardy v oblasti materiálového tlmenia. Trením v materiáli sa veľká časť kinetickej energie premieňa na teplo a následne sa tlmiče dostanú späť do východiskovej polohy (viskoelastické tlmenie).

Ochrana pri núdzovom zastavení v rámci pojazdnej osi koníka vretena

Tlmenie koncových polôh v rámci lineárnych osí výrobných modulov firmy ELHA

 

Tlmenie dverí stroja v centrále spracovávania

 

Prehľad typových radov

Axial Standard

 • Spôsob konštrukcie: axiálny
 • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
 • Pohltenie energie na jeden zdvih: 2 – 2951 Nm
 • Podiel tlmenia: až do 75 %

Axial Advanced

 • Spôsob konštrukcie: axiálne
 • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
 • Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 Nm
 • Podiel tlmenia: až do 65%

Radial Standard

 • Spôsob konštrukcie: radiálne
 • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
 • Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 Nm
 • Podiel tlmenia: až do 60%