Injekčné tvárnenie plastov

špeciálneho typu

Pri náročnom injekčnom tvárnení plastov sme ako ryba vo vode, pretože tu môžeme v úzkej spolupráci uplatniť celé spektrum našich schopností od vývoja, konštrukcie, výroby nástrojov, vstrekovania až po montáž.
Okrem PVC spracúvame všetky bežné plasty, ako napríklad semi-kryštalické termoplasty, ako napr. POM, PE, PP, PA, PBT a PET, ale aj amorfné termoplasty, ako napríklad ABS, PC, PEEK, PMMA, PS alebo SAN, ako aj všetky bežné zmesi.

Podobne ako v oblasti elastomérov ponúkame aj tu všetky technicky možné variácie, napríklad pri modifikácii stupňov tvrdosti a zafarbenia alebo pri špeciálnych zmesiach s konkrétnymi zlepšeniami chemických, mechanických alebo tepelných vlastností. Povrchy popisovateľné laserom alebo zvýšená ochrana proti UV žiareniu pre vonkajšie použitie v stavebnom priemysle nie sú pre nás žiadnym problémom. Spracúvame aj zmesi dreva a plastov (WPC, wood-plastic-composites) so 70 %-ným podielom drevných vlákien, napríklad pre nábytkársky priemysel - kontaktujte nás, pretože špeciality sú našou špecialitou! To platí aj pre vysokovýkonné plasty, ako napríklad PEEK s výplňou alebo bez výplne, ako sú napríklad sklené vlákna alebo sklené guľky.

Naše vstrekovacie výrobné postupy sú najmodernejšie aj v každom inom ohľade: Máme napríklad plne automatické privádzanie materiálu, pri ktorom sa pelety z centrálneho

skladu s integrovaným sušením dopravujú prostredníctvom potrubného systému nášho centrálneho dopravného zariadenia do vstrekovacích strojov. Zabezpečujeme tak hospodárnu výrobu s krátkymi reakčnými časmi, na ktoré sa môžete kedykoľvek spoľahnúť.

Samozrejme ovládame aj zaobchádzanie s vkladacími dielmi, ako sú závitové vložky, pružiny a ľubovoľné iné diely z plastov alebo kovov.
Kovové vkladacie diely môžeme v prípade potreby obrábať aj rezaním. Manipulácia s vkladacími dielmi a odoberanie hotových dielov sa pritom môže v závislosti od rozsahu zákazky vykonávať aj plne automaticky. Na tento účel používame napríklad roboty alebo manipulačné portály, ktoré sú vybavené manipulačnými komponentmi firmy Sommer-automatic, špecialistom na automatizačnú techniku v rámci skupiny Zimmer Group. Pomocou týchto automatizačných riešení znižujeme náklady a zabezpečujeme, aby ste dokázali obstáť na trhu s konkurencieschopnými výrobkami!

Podobne všestranná ako naše portfólio výrobkov a služieb je aj naša zákaznícka štruktúra. Nachádzajú sa tu podniky z takmer všetkých odvetví, od lekárskej techniky a výroby vozidiel a strojárstva cez výrobu šperkov a hodiniek, až po stavebníctvo, elektrotechniku a letecký a astronautický priemysel - množstvo kompetencií, ktoré môžete využiť aj vy!

Automatická výroba v rámci vstrekovania plastov

Sériová výroba plastových súčiastok prebieha u spoločnosti ZIMMER automaticky, vrátane odoberania nástrojov a odkladania.

Tým dosahujeme optimálnu optimalizáciu procesov pre všetky veľké série, ktorá sa odráža vo výsledkoch integrovanej kontroly kvality.

Materiály

Semikryštalické termoplasty, ako sú POM, PE, PP, PA, PBT a PET, amorfné termoplasty, ako ABS, PC, PMMA, PS, SAN a PEEK

Výhody vstrekovania plastov vo firme ZIMMER:

  • Sériová výroba komplexných plastových súčiastok
  • Rôznorodosť materiálov: všetky bežné plasty vrátane plastov zosilnených vláknami alebo čiastočkami látok.
  • Vývoj a poradenstvo pre výrobno-technickú optimalizáciu geometrie.
  • Modifikácia stupňov tvrdosti a sfarbenia.
  • Spracovanie špeciálnych zmesí na zlepšenie chemických, mechanických alebo tepelných vlastností
  • Výroba hybridných dielov napr. obstrekovaním vkladaných dielov
  • Inštalácia, montáž a test funkčnosti