RÝCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM

Skrátený proces prípravy

V moderných výrobných procesoch zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu faktory ako účinnosť a flexibilita. Táto požiadavka flexibility znamená pre podniky na výrobu vstrekovaných odliatkov neustálu výzvu na čoraz menšie výrobné dávky, na čoraz menšie skladové zásoby podľa požiadaviek a časovo presné dodávky. Významným faktorom je v takýchto flexibilných výrobných procesoch minimalizácia nákladov na prípravu stroja, a tým aj značná úspora času v procese prestavby, čím sa ešte viac zvyšuje produktivita a tvorba hodnôt v zabezpečenom procese.

VAŠE VÝHODY

 • Krátke časy prestoja stroja vďaka výrazne skrátenému procesu prípravy
 • Úspora času oproti bežnému upínaniu cca 15 – 25 minút
 • Proces prípravy zvládne jedna osoba aj pri veľkých nástrojoch
 • Cenovo výhodnejšie riešenie oproti konkurencii
 • Žiadne náklady na údržbu
 • Použiteľná kompletná strojová doska
 • Nie sú potrebné žiadne platne tepelnej izolácie a strediace krúžky na nástroji
 • Vďaka veľkej presnosti pri výmene nástrojov vyplývajú výhody pri automatizovaných manipulačných úlohách
 • Malá výška výmenného zariadenia 30 mm , resp. 36 mm s platňou tepelnej izolácie
 • Použiteľný pre všetky typy strojov
 • Vysoká stabilita, zaťažiteľnosť a nízka opotrebovateľnosť
 • Vysoké teploty nástrojov v porovnaní s inými systémami
 • Mechanicky zaistený
 • Individuálne prispôsobenie skrutkových otvorov na existujúcu strojovú dosku

Prestavenie za niekoľko minút

Nie je potrebný žiadny ďalší nástroj

Nastavovač potrebuje na prestavenie s rýchloupínacím systémom Zimmer Group len jediný skrutkový kľúč. Nie je potrebný ďalší nástroj, ako upínacie lišty, skrutky atď. a tak sa tieto drobné súčiastky nestratia ani počas prebiehajúcej prevádzky. Na základe premysleného systému je na zariadenie potrebná len jedna osoba a len veľmi málo hmatov. Ďalšia výhoda rýchloupínacieho systému je, že nie je potrebný strediaci krúžok alebo podobne, aby sa uskutočnilo centrovanie pomocou upínacích čapov v nástroji. Tak aj tu odpadá hľadanie drobných súčiastok.

UPNUTIE BEZ UPÍNACIEHO SYSTÉMU

Bežné upínanie

Pri prestavení, resp. upnutí vstrekovacích nástrojov sa bežne používajú najrozličnejšie pomôcky, ako skrutky, upínacie lišty, podložky atď. Bežné prestavenie tak potom väčšinou ide ruka v ruke s hľadaním upínacích líšt a skrutiek a iných nástrojov.

Aj upínacia situácia sa môže zmeniť. Tak ju musí pracovník podľa okolností znovu nastavovať pre každý nástroj. Ďalšia nevýhoda bežného upínania je, že sa nedá kompletne využiť strojová doska a že pri veľkých nástrojoch sú na upnutie dokonca potrebné dve osoby.

MINIMÁLNY ČAS PRÍPRAVY STROJOV MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA

Obsiahnuté v objeme dodávky

 • 2 rýchloupínacie platne pripravené na montáž s namontovaným zatváracím výstredníkom
 • 1 adaptér na centrovanie na vstrekovacom stroji
 • 1 systémový kľúč
 • Skrutky na upevnenie rýchloupínacích platní na vstrekovací stroj