MIM technológia

METAL INJECTION MOULDING

Výhody z dvoch svetov

Komplexné tvarované sériové diely z kovu sú väčšinou veľmi nákladné z hľadiska výroby - našťastie s MIM technológiou skupiny Zimmer Group teraz existuje lepšia alternatíva pre tieto náročné obrobky!

Pomocou metódy MIM vyrábame pomocou vstrekovania kovové diely takmer ľubovoľných tvarov - tak jednoducho, ako keby boli z plastu! Pritom veľmi elegantne spájame geometrickú voľnosť injekčného tvárnenia plastov s vynikajúcimi pevnostnými vlastnosťami a vlastnosťami opotrebenia kovov.

Výsledok je úplne presvedčivá technológia na výrobu komplexných tvarovaných kovových sériových dielov - a to za veľmi atraktívnu cenu!

MIM technológia vám tak ponúka množstvo presvedčivých výhod:

 • Málo nákladná sériová výroba kovových obrobkov
 • Úplná nová voľnosť pri konštrukcii dielov
 • Spája výhody vstrekovacej technológie s vynikajúcimi pevnostnými vlastnosťami a vlastnosťami opotrebenia kovov
 • Sériová výroba menších dielov s hmotnosťami od 0,3 g do 150 g
 • Komplexné diely s hrúbkou stenu až 0,2 mm
 • Je možné realizovať malé a veľké otvory, vnútorné a vonkajšie závity, priečne otvory, širšie časti výlisku a ozubenia
 • Maximálna využiteľnosť pevnostných vlastností použitého materiálu
 • Mechanická pevnosť ako pri konvenčne vyrábaných obrobkoch
 • Povrchová úprava leštením, leštením na vysoký lesk, pieskovaním, pasivovaním, elektrolytickým leštením alebo morením
 • Povrstvenie brunírovaním, chromatovaním, pomeďovaním, poniklovaním, postriebrovaním alebo pozlacovaním
 • Zabraňuje výrobným nákladom a použitiu nákladných montážnych a spojovacích techník
 • Výrazné zníženie nákladov pri komplexných dieloch
 • O 25 % až 65 % lacnejšie ako bežné výrobné metódy
 • Pre množstvo oblastí použitia: diely prevodoviek, diely hodiniek, šperkov a okuliarov, operačné nástroje, pinzety, zubné strojčeky, malé a drobné diely pre mobilné telefóny, počítače alebo iné prístroje

MIM Metóda číslo Jedna

zmes po granulácii

Východzí materiál pre injekčné tvárnenie viackovov tvorí zmes po granulácii - tzv. feedstock. Táto sa skladá z cca 60 obj.-% príslušného kovového prášku a 40 obj.-% z pojiva, teda zmesi polymérov a voskov.
Kľúčový význam má pritom homogénne zmiešanie všetkých zložiek, pretože len tak je v následnom procese zaručené optimálne spracovanie a nemenná kvalita výrobku.

 

vstrekovanie

Východzí materiál sa spracúva podobne viacako granulát z plastov na bežných vstrekovacích strojoch. Pojivo sa pri zvýšenej teplote roztaví, a vysokoviskózna hmota z kovového prášku a pojiva sa následne vstrekne do formy príslušného dielu. Takto vzniknuté obrobky z kovového prášku a pojiva sa nazývajú surové výlisky a musia sa v nasledujúcich procesoch premeniť na čisto kovové diely.

 

Odstraňovanie spojiva

Pri odstraňovaní pojiva sa zo surových viacvýliskov odstráni hlavná zložka pojiva. Toto sa za normálnych okolností realizuje uvoľnením spojovacej zložky prostredníctvom rozpúšťadla alebo katalytickej reakcie. Zostane pórovité teleso, ktoré držia pohromade zvyškové zložky pojiva. Z týchto pórovitých telies sa potom v peci tepelne odstráni zvyškové pojivo. To znamená, že pri zvýšenej teplote od 400 °C do 900 °C sa z dielu odparí zvyškové pojivo. Súčasne sa začnú spájať kovové častice, ktoré začnú vytvárať takzvané hrdlá. Dodávajú dielu dostatočnú stabilitu pre nasledujúce spekanie.

 

Spekanie

V poslednom kroku – pri spekaní – sa viaczatvoria póry zanechané po pojive. Diely sa zhutňujú pri vysokých teplotách, ktoré sú väčšinou vyššie ako 1 000 °C. Príslušný teplotný profil v spekacej peci výrazne závisí od materiálu a geometrie dielu. Z tohto dôvodu tento procesný krok musí starostlivo prispôsobiť resp. vyvinúť pre každú geometriu dielca a každý materiál – táto starostlivosť vám potom zaručuje optimálnu kvalitu dielov počas celej doby životnosti.

 

Formulár na dopyt

Metal injection molding - MIM

Osobné údaje
Firma
Správa
max. 100 characters
.pdf .step .iges .zip
Non-binding offer on the part price and tool based on the database we are familiar with

Čas spracovania ponúk

 • Plastové diely - do 3 pracovných dní*.
 • Diely MIM - do 3 pracovných dní*.
 • Vstrekovacie nástroje (plast/MIM) - do 3 pracovných dní*.
 • Výmena nástrojov - do 3 pracovných dní*
 • Služby (frézovanie, sústruženie, erózia) - do 3 pracovných dní*.

*Predpoklad: návrh komponentu je dokončený alebo uvoľnený.