Zásady ochrany osobných údajov

Pečiatka

 

§ 1 Zodpovedná osoba/osoba poverená ochranou osobných údajov

 1. Spoločnosť Zimmer Group (ako zodpovedná osoba: Zimmer GmbH, Im Salmenkopf 5, 77866 Rheinau) prikladá ochrane vašich osobných údajov a vášmu právu na ochranu osobnosti veľkú dôležitosť. Rešpektovanie a dodržiavanie zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov a bezpečnosť údajov sú pre nás samozrejmosťou. Všetky údaje o vašej osobe, ako oslovenie, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, IP adresa, atď. sa označujú za osobné údaje. Chceme vás informovať o tom, kedy ktoré z vašich osobných údajov získavame a ako ich používame.
 2. V prípade otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa obráťte na osobu poverenú ochranou osobných údajov prostredníctvom e-mailu datenschutzbeauftragter@zimmer-group.de alebo poštou na adresu Datenschutzbeauftragter, Zimmer GmbH, Im Salmenkopf 5, 77866 Rheinau.
   

§ 2 Vaše práva ako dotknutej osoby

 1. Prostredníctvom uvedených kontaktných údajov našej osoby poverenej ochranou osobných údajov môžete kedykoľvek uplatniť nasledujúce práva:
 • informácie o vašich údajoch, ktoré ukladáme, a o ich spracovaní (článok 15 GDPR),
 • oprava nesprávnych osobných údajov (článok 16 GDPR),
 • vymazanie vašich údajov, ktoré ukladáme (článok 17 GDPR),
 • obmedzenie spracúvania údajov, pokiaľ na základe zákonných povinností vaše údaje vymazať ešte nemôžeme (článok 18 GDPR),
 • námietka proti spracovaniu vašich údajov (článok 21 GDPR) a
 • prenosnosť údajov za predpokladu, že ste súhlasili so spracovaním osobných údajov alebo ste s nami uzavreli zmluvu (článok 20 GDPR).
 1. Ak ste nám udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.
 2. So sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na kontrolný úrad, napr. na príslušný kontrolný úrad spolkovej krajiny, pod ktorý spadá vaše bydlisko, alebo na príslušný úrad, ktorý plní funkciu kontrolného orgánu pre nás.
 • Krajinský zmocnenec pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám
 • Adresa: Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart
 • Poštová adresa: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
 • Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15, 
 • e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
   

§ 3 Prístup na webové stránky

Každý prístup na našu domovskú stránku a každé vyvolanie súboru uloženého na domovskej stránke sa zaprotokoluje. Uloženie slúži na interné systémové účely. Protokolujú sa nasledujúce údaje: dátum a čas vyvolania, vyvolané URL, použitý protokol pre vyvolanie (napr. http/1.1), pôvod, tzn. z akej stránky pochádza vyvolanie (napr. Google) a užívateľský program vyvolávajúcej osoby (údaje o prehliadači, e-mailový program atď.). Z bezpečnostných dôvodov sa protokoluje aj IP adresa. Prístup k tomuto protokolu je možný len na trestnoprávne sledovanie v prípade porušenia bezpečnosti, doba uloženia týchto údajov je 10 týždňov. Osobné používateľské profily sa nevytvárajú! Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 

§ 4 Kontaktný formulár

Pri nadviazaní kontaktu cez našu webovú stránku získavame prostredníctvom kontaktného formulára rôzne osobné údaje o vás. Povinné polia s vašimi údajmi, ktoré sú pre nás minimálne potrebné na to, aby bolo možné zmysluplné vybavenie vašej požiadavky, sú: meno, priezvisko, firma, adresa firmy (ulica, mesto), vaša e-mailová adresa, telefónne číslo v prípade otázok a samotná správa. Údaj o IČ DPH vašej firmy je dobrovoľný, aj doplnkové údaje, ako žiadosť o spätné zavolanie alebo vaše faxové číslo. Nakoniec ešte v poli reCAPTCHA potvrdíte, že ste človek, aby bolo možné vylúčiť botnetové, resp. automatizované žiadosti na ochranu pred spamovými e-mailami. Pomocou týchto vami zadaných údajov sa vytvorí nezakódovaný e-mail prostredníctvom aplikácie s dočasným uložením do pamäte, ktoré nám poskytnete jeho odoslaním. Chceme vás upozorniť, že e-mail je nezakódovaný, dbajte preto na to, aby ste týmto spôsobom neuvádzali žiadne dôverné údaje alebo informácie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a, f GDPR.
 

§ 5 Nahratie dátového súboru

Na prenos dátových súborov môžete využiť bezpečný online portál Fileshare. Odkaz na tento portál nájdete v časti Servis. Pri prihlásení musíte uviesť e-mailovú adresu, meno a priezvisko. Účelom je nadviazanie kontaktu s vami, aby bolo možné postúpiť príslušnú požiadavku v rámci spoločnosti.
 

§ 6 Súbory cookie

 1. Internetové stránky používajú na viacerých miestach takzvané súbory cookie. Cookie je dátový prvok, ktorý internetová stránka posiela do vášho prehliadača, aby ho vo vašom systéme uložila ako znak, ktorý váš systém identifikuje. Súbory cookie sa často používajú len na meranie využívania (počet návštev a trvanie návštevy) a efektivitu (témy, o ktoré sa používateľ najčastejšie zaujíma) webovej stránky a na zjednodušenie navigácie alebo používania, a ako také nie sú spojené s osobnými údajmi. Môžu sa ale tiež použiť na personalizáciu skúsenosti známeho používateľa webovej stránky. Tu sa dá vytvoriť spojitosť s používateľom priradením profilových informácií alebo používateľských nastavení. Časom tieto informácie poskytujú užitočné pohľady, ktoré nám pomáhajú pri zlepšovaní skúsenosti používateľa na webovej stránke.
 2. Súbory cookie sa spravidla členia na dočasné súbory cookie a trvalé súbory cookie. Pomocou dočasných súborov cookie môžete efektívnym spôsobom prechádzať webovou stránkou, pričom súbory cookie protokolujú vašu aktivitu na jednotlivých webových stránkach, aby ste neboli vyzývaní k zadaniu informácií, ktoré ste zadali už krátko predtým počas tej istej návštevy príslušnej webovej stránky. Dočasné súbory cookie sa ukladajú do dočasnej pamäte a vymažú sa hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, naopak, ukladajú používateľské nastavenia pre aktuálnu návštevu, ako aj pre budúce návštevy webovej stránky. Uložia sa na vašom pevnom disku a sú naďalej platné, keď opätovne spustíte prehliadač. Trvalé súbory cookie používame napríklad na zaznamenanie vašej voľby jazyka a krajiny.
 3. Pretože potrebné (najzákladnejšie funkcie internetovej stránky) a funkčné (analýza používania webových stránok na zlepšenie výkonu) súbory cookie vám umožňujú využívať niektoré funkcie našej webovej stránky, odporúčame vám, aby ste ich v nastaveniach svojho prehliadača všeobecne nedeaktivovali. Ak váš prehliadač povoľuje vylúčiť súbory cookie tretích strán (takzvané marketingové súbory cookie alebo cielené súbory cookie na zobrazenie reklamy a sledovanie vašej aktivity na internete), nebude tým obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.

 

§ 7 Google Analytics

 1. Táto webová stránka využíva službu Google Analytics. Je to služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited („Google“). Ide o spoločnosť založenú a prevádzkovanú podľa írskych zákonov (registračné číslo: 368047) so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). 
 2. V službe Google Analytics sa používajú súbory „cookie“. Informácie vytvorené prostredníctvom súboru cookie o vašom využívaní našej internetovej ponuky (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené do počítačov spoločnosti Google a tam sa uložia. Nie je vylúčené, že pritom dôjde k spracovaniu údajov mimo rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ. Spoločnosť Google sa zapojila do Štítu na ochranu osobných údajov (Privacy Shield), to znamená, že spoločnosť Google zaručuje dodržiavanie noriem EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 3. V službe Google Analytics používajú tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky využíva spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky spojených s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov spracovaných prostredníctvom súboru cookie a vzťahujúcich sa na vaše využívanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a ich odosielaniu spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google tak, že stiahnete a nainštalujete prídavný modul prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 4. Zhromažďovaniu údajov prostredníctvom služby Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nainštalujete tak súbor opt-out cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov, keď opäť navštívite túto webovú stránku: Deaktivácia služby Google Analytics
 5. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke

Upozorňujeme, že služba Google Analytics bola na tejto webovej stránke v záujme zabezpečenia anonymizovaného evidovania IP adries rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“ (tzv. IP masking).
 

§ 8 WiredMinds

 1. Naša webová stránka používa technológiu sledovacích pixelov spoločnosti WiredMinds AG (www.wiredminds.de) na analýzu správania používateľov. Celý názov a sídlo spoločnosti WiredMinds: WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Nemecko.
 2. Pritom sa získavajú, spracúvajú a uchovávajú údaje, z ktorých sa pod pseudonymom vytvárajú používateľské profily. Pokiaľ je to možné a účelné, tieto používateľské profily sú úplne anonymizované. Na tento účel sa môžu využívať súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači používateľa a slúžia na opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Získané údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, sa postúpia spoločnosti WiredMinds alebo ich získava priamo spoločnosť WiredMinds. Spoločnosť WiredMinds smie informácie, ktoré boli zanechané prostredníctvom návštev na webových stránkach, používať na vytváranie anonymizovaných používateľských profilov. Údaje, ktoré sa pritom získali, sa bez osobitne udeleného súhlasu dotknutej osoby nepoužijú na osobnú identifikáciu používateľa tejto webovej stránky ani sa nezlúčia s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.
 3. Získavanie, spracovávanie a uchovávanie údajov je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Vyradiť zo sledovania webových stránok
 4. Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti WiredMinds nájdete na stránke https://www.wiredminds.de/en/privacy-statement/
 5. Spracovanie údajov prebieha až po získaní súhlasu používateľa (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR).
 6. Príjemcom údajov a spracovateľom je spoločnosť WiredMinds GmbH.
 7. Pokiaľ sa IP adresy zaznamenávajú, ich okamžitá anonymizácia nastáva vymazaním posledného bloku čísel.
 8. Poskytovanie vašich osobných údajov je dobrovoľné, prebieha iba na základe vášho súhlasu. Ak zamedzíte prístup, môže to mať za následok obmedzenie funkcií na webových stránkach.
 9. Pomocou nástroja WiredMinds je možné vyhodnotiť správanie používateľov webovej stránky a analyzovať ich záujmy. Okrem toho možno aj zlepšiť internetovú ponuku. Na tento účel vytvárame pseudonymný používateľský profil.

 

§ 9 Používanie prídavných modulov sociálnych médií

 1. V súčasnosti používame nasledujúce prídavné moduly sociálnych médií: [Facebook, XING, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter]. Využívame pritom tzv. dvojklikové riešenie. To v zásade znamená, že keď navštívite našu stránku, žiadne osobné údaje spočiatku nebudú odovzdané poskytovateľom prídavných modulov. Poskytovateľa prídavného modulu spoznáte podľa označenia v políčku nad jeho začiatočnými písmenami alebo podľa loga. Poskytujeme vám možnosť prostredníctvom tlačidla komunikovať priamo s poskytovateľom prídavného modulu. Keď označené pole kliknutím aktivujete, dostane poskytovateľ prídavného modulu informáciu, že ste navštívili príslušnú webovú stránku našej online ponuky. Okrem toho sa odošlú údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. V prípade prídavných modulov Facebook a XING sa IP adresa anonymizuje ihneď po získaní, ako uvádzajú príslušní poskytovatelia v Nemecku. Aktiváciou prídavného modulu sa tak vaše osobné údaje odošlú príslušnému poskytovateľovi prídavného modulu a tam sa uložia (v prípade amerických poskytovateľov v USA). Keďže poskytovateľ prídavného modulu získava údaje najmä prostredníctvom súborov cookie, odporúčame vám pred kliknutím na sivé políčko vymazať prostredníctvom bezpečnostného nastavenia vo vašom prehliadači všetky súbory cookie.
 2. Nemáme žiadny vplyv na získané údaje a na operácie spracovávania údajov ani nepoznáme celý rozsah získaných údajov, účely spracovania či dobu ich uchovávania. Nemáme ani žiadne informácie o možnosti vymazania údajov zo strany poskytovateľa prídavného modulu.
 3. Poskytovateľ prídavného modulu ukladá získané údaje o vás ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo podľa potreby na tvorbu svojich webových stránok. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre neprihlásených používateľov) na zobrazovanie reklamy podľa potreby a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietky proti vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom na účel uplatnenia týchto námietok sa musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa prídavného modulu. Prostredníctvom prídavných modulov vám ponúkame možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a ďalšími používateľmi, aby sme tak mohli zlepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Právnym základom pre použitie prídavných modulov je článok 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.
 4. Poskytovanie údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte u poskytovateľa prídavného modulu založený účet a či ste v ňom prihlásení. Ak ste prihlásení u poskytovateľa prídavného modulu, vaše údaje, ktoré sme zhromaždili, budú priradené priamo k vášmu účtu založenému u poskytovateľa prídavného modulu. Ak stlačíte aktivované tlačidlo a napr. prepojíte stránku, aj túto informáciu poskytovateľ prídavného modulu uloží vo vašom používateľskom účte a verejne ju zdieľa s vašimi kontaktmi. Odporúčame vám, aby ste sa po ukončení používania sociálnej siete pravidelne odhlasovali, obzvlášť však pred aktiváciou tlačidla, pretože tak môžete zabrániť priradeniu k vášmu profilu u poskytovateľa prídavného modulu.
 5. Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavaných údajov a o ich spracovaní poskytovateľom prídavného modulu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov tohto poskytovateľa, ktoré je uvedené ďalej. Nájdete tu aj ďalšie informácie o vašich príslušných právach a o možnostiach nastavenia v záujme ochrany vášho súkromia.
 6. Adresy príslušných poskytovateľov prídavných modulov a URL s ich zásadami pre ochranu osobných údajov:
   

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko https://twitter.com/de/privacy
 

§ 10 Integrácia videí YouTube

 1. Videá YouTube sme zahrnuli do našej online ponuky. Sú uložené na lokalite www.YouTube.com a dajú sa prehrať priamo z našich webových stránok. [Všetky sú zahrnuté v „rozšírenom režime ochrany osobných údajov“, t. zn., že žiadne údaje o vás ako používateľovi nebudú prenášané do služby YouTube, ak si videá neprehráte. Až keď si videá prehráte, dôjde k prenosu údajov uvedených v odseku 2. Na prenos týchto údajov nemáme žiadny vplyv.]
 2. Keď navštívite webovú stránku, služba YouTube bude informovaná o tom, že ste otvorili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa odošlú údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. Tento postup nezávisí od toho, či služba YouTube poskytuje používateľský účet, v ktorom ste prihlásení, alebo či žiadny používateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení v službe Google, budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k svojmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Služba YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo podľa potreby na tvorbu svojich webových stránok. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre neprihlásených používateľov) na poskytnutie reklamy podľa potreby a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietky proti vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom na účel uplatnenia týchto námietok sa musíte obrátiť na poskytovateľa služby YouTube.
   
 3. Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavaných údajov a o ich spracovaní prostredníctvom služby YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Nájdete tu aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia v záujme ochrany vášho súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

 

§ 11 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – sociálne médiá 

 1. Poskytnutím Facebook FanPage, Xing, Instagram, Linkedin firemnej stránky alebo firemného profilu v službe YouTube získavame najprv údaje od vás používateľov, v druhom rade potom príslušní prevádzkovatelia spracujú údaje od vás. Nezávisle od toho, či u prevádzkovateľa používateľský účet máte alebo nie. Táto skutočnosť ovplyvňuje iba spôsob spracovávania údajov prostredníctvom služby Facebook a Instagram, avšak nemá vplyv na to, či sa údaje spracovávajú. Spracovanie totiž prebehne v každom prípade.
 2. Za spracovanie údajov prostredníctvom prevádzkovateľov nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť, nemôžeme vám spracovanie podrobne ani vysvetliť. Upozorňujeme však na rozsudok ESD z 5. 6. 2018, v ktorom bola v súvislosti so službou Facebook FanPages stanovená spoločná zodpovednosť. Judikatúra je prenosná na iných prevádzkovateľov.
 3. V časti, za ktorú sú zodpovední prevádzkovatelia, vyhľadajte vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušného prevádzkovateľa.
 4. Keď navštívite našu firemnú stránku v službe Facebook FanPage, Xing, Instagram, Linkedin alebo náš firemný profil v službe YouTube, môžeme získavať nasledujúce informácie:
 • názov domény
 • IP adresa vášho počítača,
 • žiadosť klienta o súbor (názov súboru a URL), http kód odpovede a
 • internetová stránka, z ktorej ste prešli na našu webovú stránku.
 • interakcie s našimi príspevkami (označenia „Páči sa mi to“)
 • komentár
 • interakcie s nami
 1. Údaje, ktoré pri návšteve našej webovej stránky nabiehajú, zhromažďujeme automaticky.
 2. Prevádzkujeme stránky, aby sme prostredníctvom nich komunikovali s používateľmi a aby sme mohli poukazovať na prínosy, výsledky a iné.
 3. V súvislosti s podrobným opisom príslušných možností spracovania a zamietnutia (opt-out) sa odvolávame na súvisiace informácie v § 9 ods. VI a § 10 ods. III.

 

§ 11 Integrácia služby Google Maps

 1. Na tejto webovej stránke používame ponuku služby Google Maps. To nám umožňuje zobraziť interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť pohodlné používanie funkcie máp.
 2. Keď otvoríte webovú stránku, spoločnosti Google sa odošle informácia, že ste otvorili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa odošlú údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. Tento postup nezávisí od toho, či služba Google poskytuje používateľský účet, v ktorom ste prihlásení, alebo či žiadny používateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení v službe Google, budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k svojmu profilu v službe Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo podľa potreby na tvorbu svojich webových stránok. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre neprihlásených používateľov) na poskytnutie reklamy podľa potreby a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietky proti vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom na účel uplatnenia týchto námietok sa musíte obrátiť na spoločnosť Google.
 3. Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavaných údajov a o ich spracovaní poskytovateľom prídavného modulu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov tohto poskytovateľa Nájdete tu aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia v záujme ochrany vášho súkromia:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

§ 12 Služba Google reCAPTCHA

 1. Na našich webových stránkach používame službu „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“). Ide o spoločnosť založenú a prevádzkovanú podľa írskych zákonov (registračné číslo: 368047) so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). https://policies.google.com/privacy?hl=sk
 2. Cieľom služby reCAPTCHA je kontrolovať, či zadávanie údajov na našich webových stránkach (napríklad v kontaktnom formulári) vykonáva človek alebo automatizovaný program. Služba reCAPTCHA na tento účel analyzuje správanie používateľa webovej stránky podľa rôznych znakov. Táto analýza sa spustí automaticky hneď, ako používateľ vstúpi na webovú stránku. Na účel analýzy vyhodnocuje služba reCAPTCHA rôzne informácie (napríklad IP adresu, dobu zotrvania používateľa na webovej stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Údaje zaznamenané pri analýze sú postúpené spoločnosti Google. Analýzy reCAPTCHA bežia plne v pozadí. Používateľom webových stránok sa nezobrazí upozornenie, že sa uskutočňuje analýza.
  Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem chrániť svoje webové ponuky pred zneužitím prostredníctvom automatizovaného sledovania a pred spamom. Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://policies.google.com/privacy?hl=sk a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

§ 13 Služba DoubleClick by Google

 1. Táto webová stránka využíva online marketingový nástroj DoubleClick by Google. Služba DoubleClick používa súbory cookie na zapínanie reklám, ktoré sú relevantné pre používateľov, na vylepšenie správ o výkone kampaní a jej cieľom je takisto zabrániť tomu, aby sa používateľovi zobrazovali niekoľkokrát rovnaké reklamy. Prostredníctvom ID súboru cookie služba Google eviduje, ktoré reklamy sa zapínajú v ktorom prehliadači, a tak dokáže zabrániť tomu, aby sa zobrazovali viackrát. Služba DoubleClick okrem toho dokáže pomocou ID súboru cookie evidovať tzv. konverzie, ktoré súvisia s dopytom po reklamách. Ide napríklad o prípad, keď používateľ vidí DoubleClick reklamu a neskôr si tým istým prehliadačom otvorí webovú stránku zadávateľa reklamy a niečo si tam kúpi. Podľa vyjadrenia spoločnosti Google neobsahujú súbory cookie využívané v službe DoubleClick žiadne osobné informácie.
 2. Vďaka použitým marketingovým nástrojom vytvára váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie využívanie údajov, ktoré spoločnosť Google získava prostredníctvom tohto nástroja, a preto vás dokážeme informovať len v obmedzenej miere podľa aktuálneho stavu našich znalostí: Zapojením služby DoubleClick dostane spoločnosť Google informáciu, že ste si otvorili príslušnú časť našej internetovej stránky alebo ste klikli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe Google, spoločnosť Google môže návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v žiadnej službe Google, resp. ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ vašu IP adresu zistí a uloží ju.
 3. Zabrániť tomuto procesu monitorovania môžete rôznymi spôsobmi:
 • príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača, potlačenie súborov cookie tretích strán vedie hlavne k tomu, že nedostanete žiadne reklamy od tretích poskytovateľov;
 • deaktiváciou súborov cookie určených na monitorovanie konverzií. Stačí, keď svoj prehliadač nastavíte tak, aby boli súbory cookie z domény „www.googleadservices.com“ blokované, https://www.google.de/settings/ads, pričom sa toto nastavenie vymaže, keď vymažete svoje súbory cookie;
 • deaktiváciou záujmových reklám poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom sa toto nastavenie vymaže, keď vymažete súbory cookie;
 • prostredníctvom trvalej deaktivácie vo vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pod odkazom http://www.google.com/settings/ads/plugin. Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že v tomto prípade nemusíte používať všetky funkcie tejto ponuky v plnom rozsahu.
 1. Právnym základom na spracovanie vašich údajov je článok 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR. Ďalšie informácie o službe DoubleClick by Google nájdete na stránkehttps://marketingplatform.google.com/about/enterprise/. Všeobecné informácie o zásadách ochrany osobných údajov platných v spoločnosti Google nájdete na stránke: https://www.google. de/intl/de/policies/privacy.

 

§ 14 Používanie a poskytovanie osobných údajov

 1. Pokiaľ ste nám poskytli osobné údaje, používame ich len na zodpovedanie vašich otázok, na technickú správu a pokiaľ ste súhlasili, na účely nášho marketingu. Vaše osobné údaje poskytujeme alebo inak sprostredkujeme tretím osobám, len ak je to potrebné na účely realizácie zmlúv – najmä poskytnutie objednávacích údajov dodávateľom, na účely zúčtovania, ak sme zo zákona povinní to urobiť, alebo ak ste vopred súhlasili.
 2. Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas s účinnosťou do budúcnosti.
 3. Vymazanie uložených osobných údajov prebehne, keď zrušíte svoj súhlas s ich ukladaním, keď ich poskytnutie už nie je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli uložené, inými slovami, procedúra je vykonaná a žiadne zákonné lehoty nebránia tomu, aby boli vymazané, alebo ak je ich uloženie neprípustné z iných právnych dôvodov. Ak sa údaje nebudú dať vymazať, budú až do uplynutia zákonných lehôt na vymazanie zablokované pre ďalšie spracovanie.

 

§ 14 Ostatné

Nepoužívame automatizované spracovanie, ktoré má za následok automatizované rozhodovanie/profilovanie týkajúce sa vašej osoby.
 

§ 15 Bezpečnostné upozornenie

Snažíme sa vaše osobné údaje ukladať s využitím všetkých technických a organizačných prostriedkov tak, aby neboli prístupné tretej strane. Pri komunikácii cez nezakódovaný e-mail nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, v prípade dôverných informácií vám teda odporúčame poštovú cestu.