Manažment kvality

Firma Zimmer GmbH pracuje s integrovaným systémom manažmentu podľa DIN ISO 9001:2015 a DIN ISO 14001:2015.
Systém energetického manažmentu A4S ISO 50001 sa používa aj u nás.
Našim najvyšším cieľom vždy zostane podpora, rozvoj a trvalé udržanie kvality nášho podniku, ako aj spokojnosť našich zákazníkov.
Manažment kvality sa neobmedzuje iba na kvalitu produktov, ale má vytvárať rám pre rozsiahly systém, v ktorom majú svoje miesto všetky ostatné organizačné prvky, ako aj interné a externé požiadavky. Environmentálne manažérstvo zohľadňuje a minimalizuje vplyvy nášho podniku na životné prostredie.

Kontaktná osoba pre
manažérstvo kvality:

Michael Hoch
Head of Quality Management
T +49 7844 9138-5670
F +49 7844 9138-35670