[Translate to Slovakisch:]

Manažment kvality

Firma Zimmer GmbH pracuje s integrovaným systémom manažmentu podľa DIN ISO 9001:2015 a DIN ISO 14001:2015.
Systém energetického manažmentu A4S ISO 50001 sa používa aj u nás.
Našim najvyšším cieľom vždy zostane podpora, rozvoj a trvalé udržanie kvality nášho podniku, ako aj spokojnosť našich zákazníkov.
Manažment kvality sa neobmedzuje iba na kvalitu produktov, ale má vytvárať rám pre rozsiahly systém, v ktorom majú svoje miesto všetky ostatné organizačné prvky, ako aj interné a externé požiadavky. Environmentálne manažérstvo zohľadňuje a minimalizuje vplyvy nášho podniku na životné prostredie.

Kvalitatívna politika firmy Zimmer

  • Kvalitou k hospodárskemu úspechu!
  • Naším najvyšším cieľom je dosiahnutie spokojnosti našich zákazníkov vďaka ucelenému splneniu požiadaviek zákazníkov.
  • Kvalita, cena a spoľahlivosť dodávky tvoria pritom jeden celok.
  • S našimi zákazníkmi a dodávateľmi si chceme vybudovať, udržiavať a zachovávať trvalý, partnerský vzťah.
  • Žijeme intenzívnym kontinuálnym procesom zlepšovania produktov, postupov a procesov.
  • Plánujeme, konštruujeme a vyrábame kvalitu podľa motta:
  • Predchádzanie chybám namiesto ich objavovania.
  • Každý zamestnanec je sám zodpovedný za kvalitu svojej práce

Kontaktná osoba pre
manažérstvo kvality:

Michael Hoch
Head of Quality Management
T +49 7844 9138-5670
F +49 7844 9138-35670