Všeobecné obchodné podmienky

Drobné písmo. Samozrejme aj s možnosťou zväčšenia.

Informujte sa tu o všeobecných obchodných a dodacích podmienkach jednotlivých spoločností, ktoré sa spojili pod značkou Zimmer Group. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky si môžete zobraziť priamo tu alebo si ich môžete stiahnuť vo formáte PDF.