Technológie a Komponenty

Naša snaha – poskytnúť našim zákazníkom inovatívne a individuálne riešenia – slávi úspech už niekoľko rokov.
Spoločnosť Zimmer neustále rastie a dnes dosiahla nový míľnik: založenie KNOW-HOW FACTORY. Čo je tajomstvom tohto úspechu?

Základ

Za neustálym rastom nášho podniku sa skrývajú vynikajúce výrobky a služby. Sofistikované riešenia a dôležité technické inovácie pochádzajú zo spoločnosti Zimmer. Preto k nám prichádzajú najmä zákazníci so snahou o technologické vodcovstvo. Skupina Zimmer Group dosahuje najlepšie výsledky práve vtedy, keď je postavená pred náročný problém.

Štýl

Naše zmýšľanie a náš prístup majú interdisciplinárny charakter. Ponúkame sofistikované procesné riešenia v šiestich technologických oblastiach – a to nielen vo vývoji, ale aj vo výrobe. Ponuka skupiny Zimmer Group sa pritom zameriava na všetky odvetvia. Ponúkame riešenia pre každý individuálny zákaznícky problém. Na celom svete.

Motivácia

Orientácia na zákazníka je pravdepodobne najdôležitejším faktorom nášho úspechu. Sme poskytovateľom služieb v najlepšom zmysle. So skupinou Zimmer Group majú naši zákazníci k dispozícii centrálnu kontaktnú osobu pre svoje želania. Našim zákazníkom ponúkame individuálny prístup nielen s rozsiahlymi odbornými znalosťami pre riešenia, ale aj so širokou ponukou.


MANIPULAČNÁ TECHNIKA

Viac ako 30-ročné skúsenosti a vedomosti z odvetvia: Naše pneumatické, hydraulické a elektrické manipulačné komponenty a systémy sú svetovou špičkou.

 

Tlmiaca technika

Priemyselná tlmiaca technika a výrobky Soft Close predstavujú inovácie a priekopníckeho ducha KNOW-HOW FACTORY.

 

 

LINEÁRNA TECHNIKA

Pre našich zákazníkov vyvíjame komponenty a systémy lineárnej techniky, ktoré sú pre nich individuálne prispôsobené na mieru.

 

Technológia výrobných procesov

Pri systémoch a komponentoch v oblasti výrobné techniky sa vyžaduje maximálna efektivita. Vyznačujeme sa individuálnymi riešeniami pre zákazníkov na vysokej úrovni.

STROJOVÁ TECHNIKA

Skupina Zimmer Group vyvíja inovatívne nástrojové systémy na spracovanie dreva, kovu a kompozitných materiálov pre všetky odvetvia. Sme partnerom v oblasti systémových riešení a inovácií pre mnohých zákazníkov.

 

Systémová technika

Pri vývoji individuálnych systémových riešení patrí skupina Zimmer Group k celosvetovo vedúcim špecialistom.