FAQ

Najčastejšie otázky „Technológia“
kľúčových slov Séria (číslo produktu) Komunikácia Odpoveď
Stredná poloha SF…M(L) Ako sa nastavuje stredná poloha pri otočnej jednotke? Otočná jednotka sa dodáva s modulom S7, ktorý obsahuje kompletné nastavenie. Ak sa použije iné riadenie, je v návode na montáž a na obsluhu vytlačený plán nastavenia, ktorý sa môže použiť na programovanie.
Nastavenie spínacej vačky GP400 Ako sa nastavujú spínacie vačky pri 2-čeľusťovom paralelnom chápadle série GP400? Čeľuste chápadla sa musia nastaviť do otvorenej polohy, aby bolo možné uvoľniť závrtné skrutky, ktoré sa nachádzajú zboku na vedení. Prejdite do požadovanej polohy snímania, spínacie vačky nastavte pomocou inbusovej skrutky spínacej vačky na senzor.
Séria X GP400 Aký je rozdiel medzi 2-čeľusťovými paralelnými chápadlami sérií GP400X a GP400? Séria GP400X má na rozdiel od série GP400 súbežné vedenie. Vďaka tomuto vedeniu je možné absorbovať viac momentov. Vonkajšie rozmery a uchopovacie sily sú rovnaké.
Všetky Všetky Ako dlho je možné ešte kupovať produkt, ktorý končí? Existuje scenár ukončenia, ktorý sa prispôsobuje jednotlivým produktom a definuje časový rámec. Principiálne je možné produkt, ktorý končí, kupovať ďalej. Predajná cena sa však potom vypočítava podľa počtu kusov. S výnimkou toho, keď už Zimmer nemôže odoberať diely, ktoré sú zabudované v produkte.
Všetky Všetky Existuje za končiace produkty kompatibilná náhrada? Kompatibilita existuje pri produktoch, ktoré majú viaceré verzie. Písmeno -A, -B, -C atď. na konci produktového kódu vyjadrujú stupeň verzie. Produkty ktoré sa stiahnu z programu bez ďalších verzií, spravidla nie sú kompatibilné s inými produktami. Je potrebné kontaktovať nás.
Chápadlo LG4-20 Môže sa klieština opracovať a ako? Klieština sa môže osústružiť v rozsahu prípustnej obrábanej plochy, pozri kartu technických údajov, na priemer otvoru, ktorý sa má uchopiť. Po realizovanom procese opracovania sa klieština rozreže na drážkach pomocou píly, zbaví sa hrotov a namontuje sa na základné chápadlo.
Dátové záznamy obrobkov Chápadlo IO link Koľko dátových záznamov obrobkov je možné uložiť v chápadlách podporujúcich IO link? Je možné uložiť údaje až o 32 obrobkoch.
Rotačné brzdenie RBPS Je možné s RBPS rotačne brzdiť? Nie, to nie je možné.
LGG membrána LG Z akého materiálu je membrána a aké vlastnosti má materiál? Materiál membrány je NBR. Nitrilový kaučuk má dobrú odolnosť voči opotrebovaniu a je odolný voči väčšine olejov a tukov.
Chápadlo, vhodné na použitie v potravinárstve Všetky Existujú komponenty, ktoré sú vhodné na použitie v potravinárstve? Štandardne nie, ale pri použití s potravinami často stačí, napr. pri chápadlách, vyrobiť uchopovacie čeľuste z ušľachtilej ocele a vedenia namazať tukom vhodným na použitie v potravinárstve. Pološtandardne sa tieto komponenty mažú tukom vhodným na použitie v potravinárstve Klübersynth UH1 14-151. Je potrebné kontaktovať nás.
ATEX Všetky Existujú produkty s certifikátom ATEX do prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou? Štandardne nie, ale skoro pre všetky komponenty z portfólia je možné ponúknuť certifikáciu. Je potrebné kontaktovať nás.
Uhol prejdenia Všetky uhlové a radiálne chápadlá Prečo pri uhlových a radiálnych chápadlách existuje uhol prejdenia? Spravidla sa uchopovaný obrobok uchopí v 0° polohe, to je poloha, v ktorej stoja uchopovacie čeľuste navzájom paralelne. Uhlové a radiálne chápadlá Zimmer môžu prejsť cez túto polohu. Tento uhol prejdenia je minimálne 1° na čeľusť chápadla a je myslený ako rezerva zdvihu. Rezerva je potrebná, pretože uchopovaný obrobok a špecifické uchopovacie čeľuste môžu podliehať toleranciám, ktoré nezaručujú bezpečné uchopenie pri 0°.
GEP5000 konektor GEP5000 Môže sa konektor na chápadle otočiť, aby sa zmenil káblový vývod? Nie, konektor je na základnej doske prispájkovaný.
Nesynchronizovaný Chápadlá, všetky Existujú paralelné chápadlá s nesynchronizovaným zdvihom čeľustí? Štandardne nie, ale chápadlá z kapitoly 2-čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom sa dajú zodpovedajúco modifikovať. Je potrebné kontaktovať nás.
Pevná uchopovacia čeľusť Chápadlá, všetky Existujú paralelné chápadlá s pevnou čeľusťou chápadla? Štandardne nie, ale skoro všetky chápadlá je možné zodpovedajúco modifikovať. Je potrebné kontaktovať nás.
Ovládanie šmýkadlom Chápadlá, všetky Existujú chápadlá bez vlastného pohonu, ktoré sa ovládajú šmýkadlom? Štandardne nie, ale skoro všetky chápadlá je možné zodpovedajúco modifikovať, napr. aby sa pri otočnom manipulačnom stole ovládali viaceré chápadlá s jedným pohonom. Je potrebné kontaktovať nás.
GU bez nopkov GU2… Je možné dostať gumové čeľuste série GU aj bez nopkov? Áno, je to možné ako modifikácia. Je potrebné kontaktovať nás.
Polohovať Všetky elektrické chápadlá Ktoré mechatronické chápadlá sa môžu polohovať? Chápadlá série GEH6000 a GEH8000 sa môžu polohovať. Ostatné elektrické chápadlá idú do koncovej polohy ako pneumatické chápadlá.
Konektor Y GEH6180IL Aký prierez má vyvedené vedenie M12 na elektrickom chápadle? Prierez vodiča je 0,34 mm² pri všetkých piatich lankách.
Spínací interval MFSP2 MFSP2… Aký je najmenší možný odstup medzi dvomi snímateľnými polohami? To tiež závisí od príslušného chápadla. Vo všeobecnosti možno povedať 2 mm.
Materiál LG klieštiny LGS Z akého materiálu je klieština? Je to 16MnCr5.
Uchopovacia sila Chápadlá všeobecne V akom vzťahu je tlak k uchopovacej sile? V závislosti od tlaku sa zvyšuje alebo znižuje uchopovacia sila. Pomer tlaku k uchopovacej sile je skoro lineárny.
Voda Všeobecne Prečo vo valci dochádza k tvorbe kondenzátu? Toto sa týka hlavne chápadiel s malými objemami. Pri odvzdušnení chápadla môže teplota krátkodobo klesnúť pod -80 °C. Tým dochádza k tvorbe kondenzátu vo valci a vo vedeniach. Ak boli zvolené príliš dlhé vedenia, nemôže sa kondenzát úplne odvádzať a zostáva v chápadle a vo vedeniach. Náprava, kratšie dĺžky vedení alebo použitie rýchloodvzdušňovacieho ventilu, cez ktorý sa potom vyvedie kondenzát.
Upevnenie XYR Ako sa vyrovnanie osi série XYR naskrutkuje na robota? Keď sa vyrovnanie osi nachádza vo svojej centrálnej polohe, môžu sa pomocou inbusového kľúča dotiahnuť upevňovacie skrutky. Na to sa vnútorný šesťhran zavedie do otvorov nachádzajúcich sa oproti naskrutkovanej ploche. Nie je potrebné rozobratie vyrovnania osi.
Senzor magnetického poľa Indukčné snímače NJ, MFS Čo je lepšie alebo aký je rozdiel medzi snímaním polohy pomocou senzoriky magnetického poľa alebo indukčných približovacích spínačov? Senzorika magnetického poľa má tú výhodu, že senzory na snímanie magnetu umiestneného na pieste skoro kompletne zmiznú v drážke pre registráciu a tým nevznikajú dodatočné rušivé obrysy. Sú tiež výhodnejšie v znečistenej oblasti, pretože na indukčnom snímači sa môžu na spínacej ploche usadzovať nečistoty, ktoré ovplyvňujú signál. Indukčné snímače majú tú výhodu, že priamo snímajú čeľusť chápadla a sú menej citlivé voči externým magnetickým poliam.
Senzor magnetického poľa MFS Existujú aj senzory magnetického poľa na montáž do drážky T? Senzory ponúkané spoločnosťou Zimmer sú vyladené na komponenty Zimmer. Pretože všetky produkty vybavené senzorikou magnetického poľa majú drážku C, sú v programe tiež len tieto senzory.
Skrutka na ohraničenie zdvihu GK Existujú aj senzory magnetického poľa na montáž do drážky T? Senzory ponúkané spoločnosťou Zimmer sú vyladené na komponenty Zimmer. Pretože všetky produkty vybavené senzorikou magnetického poľa majú drážku C, sú v programe tiež len tieto senzory.
Skrutka na ohraničenie zdvihu GK Môže sa skrutka na ohraničenie zdvihu chápadla s lomenou pákou, série GK, skrátiť alebo odstrániť? Skrutka na ohraničenie zdvihu sa môže skrátiť na požadovanú dĺžku. Odstránenie spôsobí predčasný výpadok chápadla.
Mostík GK Môže sa odstrániť mostík chápadla s lomenou pákou, série GK? Nie, mostík je podstatná súčasť vedenia. Odstránenie spôsobí predčasný výpadok chápadla.
Senzory Všetky Môžu sa použiť senzory iných výrobcov? Môžu sa použiť senzory iných výrobcov. Spoločnosť Zimmer však nemôže prevziať záruku za funkčnosť, pretože pri všetkých produktoch boli testované len senzory Zimmer.
Často kladené otázky „Service“

Poverenie

Ako vybavím spiatočnú zásielku?

Pri spiatočnej zásielke je najlepšie vytlačiť cez našu domovskú stránku sprievodný list spiatočnej zásielky. Tento list by ste mali poslať úplne vyplnený spolu so spiatočnou zásielkou na príslušnú adresu. Alternatívne tiež môžete zavolať priamo svojmu kompetentnému referentovi alebo do nášho servisného strediska. Naši pracovníci vám radi pomôžu. Nezabudnite, že pri spiatočnej zásielke musíte uviesť presný dôvod vrátenia, ako aj prípadný presný popis chyby.

Aké výhody mám v dôsledku spracovania priamo v Zimmer Group?

Naši zamestnanci sú špeciálne školení na opravu produktov Zimmer a majú v tom dlhoročné skúsenosti. Bezchybná funkcia sa dá dosiahnuť len použitím potrebných špeciálnych nástrojov a montážnych postupov. Na vymenené náhradné diely dostanete 12-mesačnú záruku. Ak by bola oprava produktu nehospodárna, dostanete k našej ponuke servisu ponuku nového dielu.

Doba vybavenia

Ako dlho trvá oprava?

  • Štandardné produkty: Cca 7 – 10 pracovných dní na kompletné vybavenie. Pokiaľ sú všetky náhradné diely na sklade.
  • Elektronické štandardné produkty: Cca 10 – 15 pracovných dní na kompletné vybavenie (mechanické a elektronické)
  • Špeciálne vyhotovenia: Podľa náročnosti a dohody
  • Systémy: Podľa náročnosti a dohody

Existuje možnosť expresnej opravy?

Keď je potrebná veľmi rýchla oprava, uvedieme do pohybu všetky páky, aby sme opravy štandardných produktov realizovali za pár dní. Jednoducho nás kontaktujte!

Náklady

Náklady za diagnostiku a posúdenie

Na spracovanie a podrobné posúdenie účtujeme paušál za spracovanie vo výške 40,00 € za štandardný produkt, pokiaľ sa nepožaduje oprava a nebol objednaný nový tovar!

Náklady za opravu

Náklady za opravu sa vypočítajú podľa náročnosti, pokiaľ boli produkty posúdené u nás. Predbežná kalkulácia nákladov vopred je, žiaľ, možná len podmienečne (napr. pri prestavbách nových dielov)

Aké možnosti mám, keď bola vypracovaná predbežná kalkulácia nákladov?

Môžete dať produkt opraviť za uvedených podmienok. Ak by oprava už nebola finančne výhodná, môžete si objednať nový tovar na základe odoslanej ponuky nového dielu. Keď sa namiesto opravy rozhodnete pre objednanie nového dielu, uplatní sa paušál za spracovanie. Produkt môžete nechať u nás zdarma odborne zlikvidovať alebo vám ho pošleme znovu späť rozobratý.

 

Budú chýbajúce diely na produkte uvedené v predbežnej kalkulácii nákladov?

Diely, ktoré sú dôležité pre funkciu a bezpečnosť, sa zabudujú a aj uvedú.

Balenie a odoslanie

Balenie a odoslanie Je možné uviesť inú dodaciu adresu?

Áno, alternatívnu dodaciu adresu môžete uviesť pri poverení opravou vo svojej objednávke alebo e-mailom servisnému tímu.

 

Ako musím chybné produkty zabaliť?

Každý produkt musí byť bezpečne a nerozbitne zabalený v kartóne alebo debne. V prípade upínacích prvkov sa musia umiestniť prepravné poistky podľa návodu na montáž a obsluhu.

 

Prečo sa môj produkt vráti rozobratý a nie zmontovaný?

Aby sme mohli vypracovať kvalifikovanú predbežnú kalkuláciu nákladov, musíme produkt rozobrať. Len vtedy sa dajú definovať chyby a s tým spojené náklady. Po doručení predbežnej kalkulácie nákladov ste sa rozhodli, že nechcete dať vykonať opravu a poverili ste nás, aby sme vám chybný nástroj poslali späť. Ak chcete mať napriek tomu produkt vrátený zmontovaný, môžeme to za poplatok urobiť, pokiaľ neopravený produkt nepredstavuje nebezpečenstvo.

Poverenie v zahraničí

Kde/ako môžem dať produkt opraviť, keď som v zahraničí?

Zvoľte si príslušnú servisnú kontaktnú osobu na našej webovej stránke, ktorá vám rada pomôže so všetkými otázkami, ako aj pri vašej spiatočnej zásielke.

Iné

Ako dlho trvá nárok na záruku?

Po kúpe nového tovaru máte nárok na záruku 12 mesiacov. Na tento účel uveďte pri spiatočnej zásielke príslušný dodací list. Pri oprave máte nárok na záruku v trvaní 12 mesiacov na všetky vymenené náhradné diely.