V oblasti upínacích a brzdových prvkoch na profilových a kruhových vedeniach spravila skupina Zimmer Group priekopnícky čin.

Viac ako 4 000 výrobkov, v ktorých sa skrývajú viac ako 20-ročné skúsenosti vo vývoji a na trhu. Skupina Zimmer Group ponúka najrozsiahlejšie a najinovatívnejšie portfólio výrobkov a služieb v najvyššej kvalite a spoľahlivosti. Upínacie a brzdové prvky spoločnosti Zimmer Group vykonávajú najdôležitejšie úlohy pri polohovaní, držaní a brzdení. Zabezpečujú presnosť obrábacích postupov, vďaka krátkym dobám cyklov umožňujú efektívnu výrobu a zaručujú bezpečné zastavenie pre maximálnu mieru bezpečnosti pre človeka a stroj.


Upínacie a brzdové prvky Pomocník pri výbere

Rýchlejší výber svorkových a brzdových prvkov
Výkonný nástroj, ktorý vás rýchlo a kompetentne prevedie výberom.

Prehľadný pomocník pri výbere
Dostupné svorkové a brzdové prvky, ktoré zodpovedajú zadaným požiadavkám, sa používateľovi zobrazia v prehľadnej tabuľke.

Presvedčivé riešenie vždy po ruke
Keďže program výberu je dostupný online, nemusí si zákazník inštalovať žiaden softvér a má k nemu prístup nielen cez svoj počítač a notebook, ale aj prostredníctvom smartfónu či tabletu.

 

Upínacie a brzdové prvky Pomocník pri výbere    Súbory na stiahnutie

viac informácií

Upínacie a brzdové prvky Zimmer Výkonné, inovatívne a s dlhou životnosťou

 • Maximálne pridržiavacie sily pri minimálnej konštrukcii
 • Žiadny relatívny pohyb pre obrobok
 • Žiadne upínacie sily pôsobiace na vodiaci vozík
 • Vysoká presnosť polohovania
 • Vysoká pevnosť
 • Takmer bez opotrebovávania
 • Najjednoduchšia montáž
 • K dispozícii pre všetkých bežných výrobcov koľajničiek
 • Vynikajúci pomer ceny a výkonu
 • Lacné špeciálne riešenia
 • Rady vhodné na núdzové zastavenie s integrovaným špeciálnym obložením na brzdenie

Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti v oblasti výrobkov a na trhu je našou silnou stránkou, že okrem najväčšieho a najrozmanitejšieho spektra produktov vyvíjame aj individuálne zákaznícke riešenia. Vyzvite nás a kontaktujte nás.

Technické základy

Rady MK/MKS/MKR/MKRS/MBPS/UBPS sú vybavené dvoma paralelne (synchrónne) bežiacimi klinovými prevodovkami, to znamená, že zdvihový pohyb kontaktných profilov sa vykonáva z obidvoch strán. Relatívne pohyby v dôsledku upínania by sa preto nemali objaviť pri náležite vyhotovenej pripojovacej konštrukcii.

Rady HK/HKR/miniHK/MK/MKS/MKR/MKRS/LKP/LKPS/MCP/MCPS/TPS/KWH a LKE sú koncipované výlučne pre statické upínania.

Rady MBPS/UBPS/RBPS/LBPS/KBH a LBHS umožňujú vďaka použitiu náležitých kontaktných profilov dynamické použitie (brzdenie) ako bezpečnostnú funkciu.

Rady HK/HKR/miniHK/MCP/MCPS/KWH/KBH a LKE sú uložené plávajúco, takže pri upínaní sa nevznikajú žiadne priečne sily v pripojovacej konštrukcii.

V zásade sa vytvorí trecí spoj medzi upínacím prvkom a lineárnym vedením na voľných plochách vodiacej koľajničky, vďaka čomu sa nepoškodia klzné dráhy kruhových resp. valčekových vedení.

Ventil rýchleho zastavenia

Brzdové a upínacie prvky v integrovanom ventile

Zimmer Group používa vo svojich brzdových prvkoch konštrukčného radu UBPS integrované ventile, ktoré skracujú doby odozvy a zlepšujú bezpečnosť.


Kratší čas zatvárania - vyššia bezpečnosť

„Takto získaný čas je značnou výhodou, pretože pri bežných dĺžkach hadíc je v pneumatických vedeniach uloženého oveľa viac vzduchu ako v samotných vzduchových kanáloch brzdových prvkov", vysvetľuje Stefan Heiland, ktorý má v spoločnosti Zimmer Group na starostil produktové oblasti lineárnej techniky a priemyselnej tlmiacej techniky. „Kým vyjde tento objem vzduchu von, prichádzame o drahocenný čas, ktorý s pomocou nášho ventilu vieme ušetriť. Napríklad brzdenie s integrovaným ventilom trvá pri typických 6,5 m dlhých hadiciach teraz len 74 milisekúnd, zatiaľ čo pred tým to bolo 170 milisekúnd." Značne to ovplyvňuje brzdnú dráhu. Pri vertikálnej osi s počiatočnou rýchlosťou 0,5 m za sekundu je celková brzdná dráha v porovnaní s riešením s vertikálnym ventilom oveľa dlhšia. Pri hadiciach dlhých jeden meter je brzdná dráha takmer o 50 % dlhšia, pri hadiciach s dĺžkou 6,5 m dokonca až o 250 %. Integrovaný ventil teda vytvára priestor predchádzať drahým nehodám a výpadkom výroby. Keďže nie je potrebné vypúšťať stále stlačený vzduch z prívodových vedení, značne klesá aj spotreba vzduchu: Už pri hadiciach s dĺžkou štyri metre dosiahneme úsporu väčšiu než 90 percent na cyklus.

Upínanie a brzdenie bez pohyblivých dielov

Zimmer Group dokazuje novým vývojom svoje technologické kompetencie: Po vývoji trvajúcom viac než dva roky prináša spoločnosť na trh hydraulický brzdový prvok, ktorý sa skladá len z jediného funkčného dielu, neobsahuje pohyblivé diely a brzdové a pridržiavacie sily prenáša výhradne cez vnútorné napätie základného telesa.

 

Extrémne úzko konštruovaný rad LBHS pozostávajúci v podstate z patentovaného jednodielneho telesa, neobsahuje piest, pružiny alebo iné pohyblivé a tým opotrebovateľné diely (obrázok 1). V bloku telesa sú umiestnené len pre rezací drôt určené olejové kanály a vybrania. Ak sa do tohto základného telesa privádza hydraulický olej, nepatrne sa rozpína, a tým uvoľní sane na lineárnej osi.

 


Ak hydraulický tlak poklesne, prvok nadobudne opäť svoj pôvodný tvar a stlačí tým obe brzdové čeľuste a lineárnu os. Rad LBHS je teda v beztlakovom stave zatvorený a ponúka integrovanú núdzovú funkciu, ktorá pri strate tlaku alebo výpadku celého zariadenia zabezpečí bezpečné zastavenie pohyblivých komponentov.

 

Použitie

Rad UBPS

Manipulácia s hlavami valcov lodných motorov
Brzdové prvky UBPS s vysokou presnosťou polohovania na zafixovanie polohy chápadla a bezpečným udržiavaním sily pri výpadku energie v núdzovom zastavení.
Špeciálne vyhotovenie so zníženým otváracím tlakom 4,5 baru.
Využívaním pripojenia PLUS je možné ešte zvýšiť pridržiavaciu silu.


Rad MBPS

Manipulácia s kľukovými hriadeľmi s variabilným rozostupom chápadiel
Brzdové prvky MBPS, ktoré udržiavajú chápadlá bezpečne v nastavenej polohe pomocou namontovaného pružinového mechanizmu bez potreby energie.


Rad MKRS

Systém plnenia kartónov
Upínací prvok MKRS pre kruhové vedenia, ktoré držia kartón v nastavenej polohe pri plnení nad hlavou.


Rad MKS

Upínací prvok MKS, ktorý zabezpečuje polohu uchopovacích čeľustí aj uchopovaciu silu bez energie pomocou namontovaného pružinového mechanizmu.


Čeľusti Zimmer s integrovaným upínacím prvkom

Čeľusti GHK s integrovaným upínacím prvkom pre silnú poistku uchopovacej sily pri kompaktnej konštrukcii.


Rad TPS + MKS

Rotačný upínací prvok TPS, ktorý fixuje teleso kľukového hriadeľa presne v nastavenom uhle natočenia. V kombinácii s dvoma upínacím prvkami MKS, ktoré zabezpečujú upnuté telesá kľukových hriadeľov pomocou namontovaného pružinového mechanizmu.