Najdôležitejšie príslušenstvo pre meniče nástrojov predstavujú energetické elementy, pomocou ktorých je možné cez deliacu rovinu prenášať najrozličnejšie médiá.
Vďaka prepracovaniu našich energetických ele-mentov sme teraz rozšírili a aj zjednodušili naše rozsiahle produktové portfólio.

Viac informácií o našich energetických elementochFAQ

Základné vedomosti o meniči nástrojov a energetických elementoch

Energetické elementy sa môžu používať voliteľne v súvislosti s meničom nástrojov. Prenášajú rôzne médiá z príruby robota k nástroju. Pri niektorých sériách meničov nástrojov sú už v telese integrované viaceré prívody vzduchu. Tieto sa využívajú napr. ako zásobovanie energiou pre chápadlo. Ak nepostačuje počet prívodov vzduchu alebo sa musia prenášať ďalšie médiá ako zaťažovací prúd, signalizačný prúd alebo hydraulika, potom sa používajú energetické elementy.

Energetické elementy a menič nástrojov existujú vždy ako pevný diel a ako voľný diel. Pevný diel meniča nástrojov sa montuje pevne na prírubu robota (pozri na obrázku dole). Voľný diel je naproti tomu vymeniteľný. Na voľný diel sa namontujú rôzne nástroje, ako napr. chápadlo. Pre robota je teda väčšinou potrebná jedna pevná konštrukčná skupina a viaceré voľné konštrukčné skupiny. Na uschovanie rôznych voľných dielov sú k dispozícii odkladacie stanice.

 1. Robot
 2. Pevný diel
 3. Energetický element
 4. Voľný diel
 5. Nástroj
 6. Odkladacia stanica
Pre ktoré produkty sa môžu používať energetické elementy?

Energetické elementy sú vhodné výlučne pre meniče nástrojov. V závislosti od meniča nástrojov sú vhodné rôzne série energetických elementov. Energetické elementy sa môžu umiestniť na nasledujúcich sériách produktov.

Koľko energetických elementov môžem používať a ktoré energetické elementy sú vhodné pre ktorý menič nástrojov?

Energetické elementy sa môžu umiestniť na každom meniči nástrojov. Nasledujúce obrázky ukazujú, ktorá séria energetických elementov je vhodná ku ktorej sérii meničov nástrojov a koľko energetických elementov má miesto na jednotlivom meniči nástrojov.

Ako nájdem vhodný energetický element?

Pre rýchlejšie vyhľadanie vhodného energetického elementu sa spresní výber predbežným filtrom (pozri obrázok dole). Ak ešte neexistujú všetky informácie o vašej aplikácii, takže nie je možné nastaviť filter, je kedykoľvek možné zobraziť všetky disponibilné energetické elementy, ktoré zodpovedajú doterajšiemu filtru.

Čo môžem urobiť, keď nemôžem nájsť vhodný energetický element?

Ak pre vašu aplikáciu nie je vhodný žiadny z našich energetických elementov, určite nájdeme iné riešenie. Oslovte nás!

Ako sa odlišujú pružinové kontakty od konektorov?

Pri našich energetických elementoch ponúkame pružinové kontakty a konektory. V závislosti od aplikácie majú obidve spojenia svoje výhody. Konektory (pozri obrázok vľavo) majú dlhú životnosť a sú menej citlivé na nečistoty a vlhkosť. Okrem toho sú vhodné pre vysoké napätia do 600 V, intenzity prúdu do 15 A a pre vysokú kvalitu signálu.
Pružinové kontakty (pozri obrázok vpravo) sú naproti tomu vhodné pre napätia do 60 V a intenzity prúdu do 3 A. Potrebujú menší konštrukčný priestor a dajú sa veľmi ľahko od seba uvoľniť, takže za určitých okolností môžete upustiť od odkladacej stanice so sťahovacím zariadením.

 1. voľný diel
 2. pevný diel

konektor

pružinový kontakt

Čo sa rozumie pod tlakom mechanického spojenia a na čo pritom musím dbať?

Hydraulické energetické elementy sú dimenzované pre tlak do 350 barov. Tlak, ktorý existuje krátko pred alebo počas procesu spájania a rozpájania, sa označuje ako tlak mechanického spojenia. Tento môže byť v závislosti od energetického elementu len max. 15 barov alebo menej. Aby sa zabránilo netesnosti pri spájaní a rozpájaní, musí sa zohľadniť max. tlak mechanického spojenia. V zásade odporúčame tlak pred spájaním, resp. rozpájaním vypnúť pomocou ventilu, aby existoval už len zvyšný tlak < 15 barov.

Čo sa musí rešpektovať pri hydraulických elementoch, ktoré sa prevádzkujú s viac ako 50 barov?

Pri tlaku od 50 barov pôsobia vysoké sily, ktoré môžu zabrániť optimálnemu spojeniu elementov. Bez príslušných opatrení tu môže dôjsť k netesnosti. Preto odporúčame dodatočné podopretie alebo blokovanie príslušných energetických elementov.

 1. Podopretie na robotovi
 2. Podopretie pomocou
  hranatého plechu alebo
  platne adaptéra
 3. Pneumatické blokovanie
Ako sa používajú energetické elementy s možnosťou konfekcionovania?

Elementy s možnosťou konfekcionovania sa spájkujú a montujú u zákazníka. Bližšie informácie o montáži nájdete v príslušnom návode na montáž.

Ako sa zmení konektorový vývod z radiálneho na axiálny (séria WER3000)?

Naše energetické elementy sa dodávajú s radiálnym konektorovým vývodom. Ak je pre vašu aplikáciu požadovaný axiálny konektorový vývod, môžete to zrealizovať celkom jednoducho (pozri obrázok dole). Musí sa pritom uvoľniť osem skrutiek, následne sa pretočí uhol s pripojovacím konektorom a znova sa upevní pomocou ôsmych skrutiek – hotovo!

Radiálny konektorový vývod

Otočiť konektor

Axiálny konektorový vývod

Ako pripojím elektrické energetické elementy vo svojom zariadení?

Na integrovanie elektrických energetických elementov do zariadenia existujú v zásade viaceré možnosti. Tie závisia aj od príslušného energetického elementu.

 • Voľný prameň drôtených laniek: Pri energetických elementoch série WER1000 a WER2000 s možnosťou vlastného konfekcionovania sú k dispozícii voľné pramene drôtených laniek.
 • Energetické elementy série WER1000 majú pripojovací konektor. V našom sortimente nájdete príslušné okrúhle konektory alebo tiež konfekcionované káble. Priradenie okrúhleho konektora k energetickému elementu je opísané v karte údajov.
 • Séria WER3000 má konektor. V našom sortimente nájdete príslušné okrúhle konektory. Pri týchto je možnosť vlastného konfekcionovania. Na požiadanie vám radi ponúkneme aj konfekcionované káble.
 • Na požiadanie sú možné aj energetické elementy s inými konektormi alebo s priamym káblovým vývodom.
Výmena z WER04 / WER05 / WER106 na WER3000

Ak chcete elektrické energetické elementy série WER04, WER05 alebo WER106 (výbehové modely) nahradiť elementami série WER3000, mali by ste rešpektovať nasledovné. Okrúhle konektory na strane pevného dielu môžete naďalej používať bez obmedzení, pokiaľ používate rovnaký počet pólov. Na strane voľného dielu sa musí okrúhly konektor (6) vymeniť, pretože voľný diel série WER3000 má prevlečnú maticu, kým pri sérii WER04 / WER05 / WER106 je prevlečná matica pri okrúhlom konektore už integrovaná. Je možné to rozpoznať aj na obrázku dole. Okrem toho potrebujú energetické elementy série WER3000 príslušnú platňu adaptéra (5).

 1. Pevný diel WER05
 2. Voľný diel WER05
 3. Pevný diel WER3000
 4. Voľný diel WER3000
 5. Platňa adaptéra
 6. Vymieňaný okrúhly konektor
Ktoré náhradné diely je možné doobjednať?

Pre energetické elementy s možnosťou konfekcionovania môžete v prípade potreby doobjednať jednotlivé pružinové kontakty. Pri našich ostatných elementoch vás prosíme, aby ste nám energetický element v prípade poškodenia zaslali späť, pretože pre montážne kroky sú potrebné špeciálne zariadenia.

Servisný kontakt

Pre ktorú triedu čistého priestoru sú energetické elementy vhodné?

Pre energetické elementy nemáme certifikát o triedach čistého priestoru.

Zodpovedajú energetické elementy smernici ATEX?

Na požiadanie vám radi ponúkneme energetické elementy so schválením ATEX. Oslovte nás!