Taká je automatizácia súčasnosti!

Modular Transport System spája skoro ideálnym spôsobom funkcie prepravy, obrábania a zaistenia kvality. Vlastná transportná dráha sa dá flexibilne upraviť podľa požadovaného profilu s nakladacími robotmi, meracími stanicami a stanicami na overenie správnosti, obrábacími robotmi, prevodníkmi a montážnymi stanicami. Vysoká flexibilita vyplýva v neposlednom rade z možnosti rekonfigurácie celého systému a navzájom nezávisle konajúcich funkčných jednotiek.

Výhody výrobku

 • Flexibilný dopravný systém pre obrobky, voľné umiestnenie pozdĺž obvodu
 • Plnohodnotná os obrábania
 • Vysoká presnosť polohovania ± 0,05 mm
 • Takmer akýkoľvek počet raketoplánov v obehu
 • Dynamická konfigurácia sietí s flexibilným riadením všetkých - raketoplánov ako master alebo slave
 • Plnohodnotná obrábacia os riaditeľná cez NC alebo CNC
 • Synchrónne cyklická prevádzka cez zbernicu CAN
 • Štandardizované rozhranie na príkazy pre všetky stanice na obehu

Možnosti použitia

Tento prepravný systém je modulárny, flexibilný a plne nastaviteľný systém na prepravu a manipuláciu s funkciou master/slave a funkciou rekuperácie.

kontaktujte nás


Technológia a hospodárnosť

Vďaka svojej modulárnosti, flexibilite a meniteľnosti sa môže použiť ako prepravný alebo manipulačný systém. Prepravné moduly sa starajú o prepravu obrobku, pričom je rýchlosť každej jednotlivej transportnej jednotky (shuttle), resp. spojených transportných jednotiek voľne voliteľná. Individuálne riadené transportné jednotky sa môžu v závislosti od systému MES používať ako master alebo ako slave a pritom konať jednotlivo alebo v skupine. Vďaka tomu odpadá pevné spojenie transportu, napr. priebežným dopravným pásom.

Okrem toho ponúka nový koncept stroja počas celého životného cyklu investičnú bezpečnosť, pretože modulárna konštrukcia umožňuje neskoršie rozšírenia o nové obrábacie moduly. Moduly sa pritom pohybujú na dráhe, ktorá sa dá nakonfigurovať skoro v neobmedzenej dĺžke a rôznych variantoch.

Príklady systémov


Dve pôsobivé inovácie

Obidve najdôležitejšie inovácie sú po prvé vysoká flexibilita a rozsiahla meniteľnosť jednotlivo riadených transportných jednotiek, ktoré sa dajú ovládať podľa výrobného príkazu voliteľne ako master alebo ako slave. Tak môžu tieto transportné jednotky dopravovať obrobky najrozličnejších veľkostí, buď pri menších obrobkoch ako individuálne transportné jednotky alebo veľký obrobok ako skupina master a slave. Druhá inovácia je integrované 48 V akumulátorové medziobvodové vyrovnávanie, ktoré v kombinácii s rekuperačnou funkciou dopravných jednotiek znižuje špičky pracovného prúdu asi o 85 % a tým spotrebu energie o viac ako 8 %. Výroba je sieťovo prepojená, pretože všetky procesy sú priamo napojené na nadradený MES systém. Vďaka početným snímačom je možné vyvolať aktuálne informácie o stave v reálnom čase (condition monitoring). Okrem toho existuje možnosť cloudového napojenia a tým funkcií, ako Predictive Maintenance a štatistického vyhodnotenia.

Základná konštrukcia MTS

 • Dĺžkovo odstupňovateľné lôžko stroja z vysoko pevného hliníkového profilu vyrobeného výtlačným lisovaním
 • Centrálne mazanie pre otáčajúce sa pohybové jednotky
 1. Kvalitné lineárne vedenia na uchytenie tiažových a obrábacích síl 
 2. Optimalizovaný pohon ozubenou tyčou pre najvyššie nároky na lineárne hnacie systémy
 3. Prenos elektrickej energie a informácií cez napájacie koľajnice

Základné profily

 • Jednostopové
  Reverzná prevádzka transportných jednotiek
  Jednoduchá montáž, ale nie je možný kontinuálny tok materiálu
 • Dvojstopové
  Kontinuálny obeh bez zmeny orientácie transportných jednotiek
  Obeh sa realizuje pomocou lineárneho prevodníka
 • Dvojstranné
  Kontinuálny obeh so zmenou orientácie transportných jednotiek
  Obeh sa realizuje pomocou rotačného prevodníka

Rozličné nosné platformy

Doprava