Elastomérová technológia

Flexibilita od začiatku

Skupina Zimmer Group vyrába vo svojej oblasti Elastomérová technológia náročné obrobky z elastomérov použitím najmodernejších výrobných postupov - pritom sú nám menej blízke bežné sériové výrobky ako náročné obrobky s komplexnou geometriou.
Pri počtoch kusov, ako aj pri rozmeroch, sú hranice veľmi široké, pretože vyrobíme takmer každé požadované množstvo - od špeciálnych riešení, ktorých výsledkom je len jediný kus, cez stredne veľké série až po veľké série s viac ako 10 000 kusmi. Podobne všestranné sú aj rozmery obrobkov - spektrum siaha od dielov s veľkosťou špendlíkovej hlavičky až po obrobky s objemom niekoľkých litrov.
Je jedno, či malé alebo veľké: komplexnosti dielov sa nekladú žiadne medze. Dodávame prakticky všetko, čo je možné realizovať metódami lisovania vstrekom (tzv. transfer molding (TM)) alebo vstrekovania plastických hmôt (tzv. injection transfer molding (ITM)), vrátane vkladacích dielov, ako sú závitové vložky, pružiny a ľubovoľné iné diely z plastov alebo kovov, ktoré v prípade potreby obrábame aj rezaním.

Okrem metódy lisovania vstrekom, pri ktorom sa elastomér vloží do nástroja, zalisuje sa pomocou lisovníka vo forme a pritom sa vulkanizuje pod tlakom a teplom, používame aj metódu vstrekovania plastických hmôt. Východiskové látky sa pritom vo vstrekovacom stroji vstrekujú do nástroja a následne sa tam vulkanizujú.

Pomocou týchto dvoch metód spracúvame široký okruh elastomérov, ako napríklad NBR, silikón, EPDM, FDM alebo polyuretán. Pre tieto východiskové elastoméry ponúkame aj všetky technicky možné variácie pre stupne tvrdosti, zafarbenie alebo na zlepšenie chemickej, mechanickej alebo tepelnej odolnosti.

Takto vyrobené výrobky sa používajú v mnohých odvetviach, ako napríklad v strojárstve a výrobe automobilov, v lekárskej technike, stavebníctve a elektrotechnike.

Metóda lisovania vstrekom (tzv. transfer molding (TM))

Pri výrobe individuálnych kusov a malých sérií konštrukčných dielov z elastoméru vždy vsadíme na metódu lisovania vstrekom (transfer molding).

Pritom sa nevulkanizovaná kaučuková zmes vloží do vyhrievaného nástroja.

Tým sa táto zmes vulkanizuje a zmení sa na hotovú elastómerovú súčiastku.

Injekčná metóda lisovania vstrekom (tzv. Injektion transfer molding (ITM))

Na rozdiel od bežného lisovania vstrekom sa pri sériovej výrobe elastomérových súčiastok nevulkanizovaná kaučuková zmes nevkladá, ale uskutočňuje sa to cez automatický proces vstrekovania.

Materiály

Nitrilovaný kaučuk (NBR), silikón, fluórovaný kaučuk (FPM), etylén-propylén-dien-kaučuk (EPDM) a polyuretán.

Výhody elastomérovej techniky v podniku ZIMMER:

  • Špeciálne a sériové tesnenia z jednej ruky
  • Je možné vyrobiť aj najkomplexnejšie geometrie
  • Flexibilita v počte kusov:
  • Je možná výroba samostatných tesnení, od malých sérií až po veľké série
  • Variabilita vo veľkosti súčiastok:
  • Je možné vyrobiť najmenšie, stredné aj veľké súčiastky
  • Vývoj a poradenstvo pre výrobno-technickú optimalizáciu geometrie
  • Inštalácia, montáž a test funkčnosti