Ekosystém koncových zariadení ramien

Akýkoľvek robot. Akékoľvek chápadlo. Akýkoľvek koncový efektor.

Tak sa nazýva nová multifunkčná platforma koncových zariadení ramien od dvoch špičkových technologických firiem a špecialistov na poli manipulačných technológií – skupiny Zimmer Group a spoločnosti Schmalz. Vybavená rozsiahlym portfóliom funkcií a univerzálnymi komunikačnými rozhraniami, platforma MATCH je kompatibilná s každým bežne používaným robotom ľahkej konštrukcie na trhu – systém je ideálny na použitie s kobotmi a konvenčnými robotmi so 6 osami.

MATCH - Tool changer with end effector


VAŠE VÝHODY

  • Systém pre roboty ľahkej konštrukcie, koboty a konvenčné roboty
  • Automatizovaná výmena v zariadení
  • Manuálna výmena s funkciou Easy-Click
  • Veľmi rozmanitý výber koncových efektorov
  • Kompatibilita a flexibilita – kombinované využitie hlavných manipulačných technológií (vákuové a mechanické uchopovanie)
  • Inovatívny digitálny ekosystém
  • Dlhá životnosť, aj v automatizovanej trvalej prevádzke

MATCH for cobots and industrial robots from ABB


PLNÁ KONTROLA NAD PROCESMI V KAŽDEJ APLIKÁCII

Platforma MATCH vám dáva záruku plnej podpory a kontroly nad procesmi – od uvedenia do prevádzky cez prebiehajúcu prevádzku až po monitorovanie procesov. Digitálne služby, ako napr. funkcie HMI na nastavovanie a obsluhu, zaznamenávanie procesných údajov a monitorovanie stavu, vyhodnocovanie, vizualizáciu a pripojenie do cloudu poskytujú pridanú hodnotu vo všetkých fázach životného cyklu produktu.