• LOGISTICS
    Digitálny rozvoj priemyslu mení trhy a stavia logistiku pred úplne nové výzvy. V závislosti od odvetvia alebo podniku sa požadujú špecifické riešenia a inovatívne prístupy: efektívna intralogistika, vízia Inteligentný sklad ( Smart Warehouse) alebo flexibilné distribučné centrá po celom svete. Produktové portfólio spoločnosti Zimmer Group odzrkadľuje rozmanitosť výziev.
  • AUTOMATIZOVANÁ PRÍPRAVA VÝROBKOV
    Odvetvie logistiky a intralogistiky rastie zrýchlenie vďaka digitálnej transformácii, rastúcej akceptácie online obchodu a v neposlednom rade vďaka pandémii. Spoločnosť Zimmer Group je váš skúsený partner pre vašu aplikáciu logistiky/intralogistiky. Naše znalosti siahajú takmer cez všetky odvetvia v in- a outbounde, cez Automated Item Pick až po systémy vedené Vision-KI.

  • System-Showroom Logistics

LOGISTIKA Budúcnosť logistiky je dnes

Siaha od systémovej integrácie pre dopravné a skladové systémy, paletizačnú a depaletizačnú techniku až po kombinované hardvérové a softvérové riešenia pre jednoduchú integráciu do existujúcich alebo plánovaných logistických infraštruktúr, aby bolo možné zaručiť optimálny a nerušený tok materiálu. Perfektná logistika bude pre každý podnik na svete v budúcnosti osobitným charakteristickým kritériom dlhodobého úspechu na trhu. Pri konfigurácii a vývoji, ako aj pri uvedení do prevádzky a pri poskytovaní podpory pre produkt sa spoločnosť Zimmer Group ako jeden zo svetových špičkových dodávateľov systémov už niekoľko rokov spolieha na tzv. digitálne dvojča, teda umelú inteligenciu vzťahujúce sa na použitie, ale aj na ďalšie digitálne služby. Na želanie je takisto dostupné aj vlastné systémové rozhranie HMI. Zameriavame sa na špičkové technológie, aby sme aj zajtra boli partnerom prvej voľby pri témach ako Digitálny sklad a digitálna logistika.


Priemyselné odvetvia

Logistika

Logistické procesy v súčasnosti prebiehajú čoraz rýchlejšie. Mnohé podniky preto premýšľajú o automatizácii jednotlivých alebo viacerých procesov. Spoznajte teraz v našom showroome systému najrozličnejšie príklady použitia. Od paletizačnej a depaletizačnej techniky až po kombinované individualizované hardvérové a softvérové riešenia na nekomplikovanú integráciu do existujúcich alebo plánovaných logistických infraštruktúr.

System-showroom


REFERENCIE

 

Ako jeden zo svetovo vedúcich expertov na automatizačné riešenia Vás podporujeme našimi skúsenosťami a naším know-how. V akomkoľvek odvetví, v akomkoľvek výrobnom prostredí potrebujete podporu; sme Váš partner k úspechu. Tu nájdete výber z nášho rozsiahleho portfólia štandardov odvetvia a referenčných systémov Zimmer Group.

 

  System-Showroom