Serwis na miejscu

Specjaliści z Zimmer Group oferują szybką pomoc i wsparcie na miejscu. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie długich i kosztownych przestojów. Zachęcamy do skorzystania z naszej kompleksowej obsługi klienta— od planowania i uruchomienia po konserwację i modernizację. Zapewniamy maksymalną dostępność i wydajność konkretnego zastosowania, dostosowaną do określonych wymagań.

Instalacja/uruchomienie

Czas potrzebny na uruchomienie i instalację można skrócić, korzystając z pomocy doświadczonych techników. Nasi kompetentni i doświadczeni specjaliści przeprowadzą fachowo wymagane czynności.

Kontakt do serwisu


Wsparcie produkcji

Dzięki naszej usłudze wsparcia produkcji pomagamy klientom optymalnie zintegrować produkt Zimmer Group z ich wewnętrznymi obiegami pracy i osiągnąć maksymalną wydajność ich zastosowania.

Kontakt do serwisu


Przegląd/konserwacja

Wykonywanie regularnych przeglądów i konserwacji zapewnia optymalne warunki pracy przez cały okres użytkowania produktu. Wspieramy naszych klientów, korzystając z wieloletniego doświadczenia i podejmując czynności konserwacyjne dostosowane do określonego produktu i zastosowania. A dzięki niezawodnym środkom produkcji można uniknąć niepożądanych zdarzeń i w ten sposób utrzymać wysoki poziom jakości i dostępność produkcji w dłuższej perspektywie.

Kontakt do serwisu


Przebudowa/modernizacja

Instalacja produkcyjna lub własne rozwiązanie w zakresie automatyzacji często służą klientom już od wielu lat. Przychodzi jednak czas, gdy firmy chcą zmienić spektrum produkcji, zwiększyć wydajność swojej instalacji, obniżyć koszty operacyjne lub skorzystać z pełnego zakresu możliwości, jakie daje cyfryzacja. Wówczas nasi specjaliści udzielają im profesjonalnego wsparcia w kwestiach dotyczących przebudowy i modernizacji. Klienci są obejmowani kompleksowym doradztwem. Wspólnie opracowujemy koncepcję i zapewniamy konkurencyjność ich rozwiązań również w przyszłości.

Kontakt do serwisu