Najważniejszym wyposażeniem do zmieniaczy narzędzi są elementy zasilające, za pomocą których można przenosić najróżniejsze media przez płaszczyznę podziałową.
Dopracowanie naszych elementów zasilają-cych pozwoliło nam zarówno poszerzyć, jak i uprościć obszerną ofertę.

więcej informacji na temat naszych elementów zasilaniaCzęsto zadawane

Podstawowa wiedza o zmieniaczach narzędzia i elementach zasilania

Elementy zasilania opcjonalnie mogą być stosowane razem ze zmieniaczem narzędzia. Umożliwiają one przenoszenie różnych mediów z kołnierza robota do narzędzia. W przypadku niektórych serii zmieniaczy narzędzia z obudową jest już zintegrowanych kilka przepustów powietrza. Są one używane np. w celu doprowadzania energii do chwytaków. Gdy liczba przepustów powietrza jest niewystarczająca lub jest wymagane przenoszenie innych mediów, jak prąd obciążenia, prąd sygnału lub medium hydrauliczne, można zastosować elementy zasilania.

Elementy zasilania i zmieniacze narzędzia zawsze występują jako część stała i element luźny. Część stała zmieniacza narzędzia jest montowana na stałe na kołnierzu robota (patrz rysunek poniżej). Natomiast element luźny jest wymienny. Na elemencie luźnym są umieszczane różne narzędzia, np. chwytaki. Przeważnie dla jednego robota potrzeba jednego podzespołu z częścią stałą i kilku podzespołów z elementem luźnym. Do przechowywania różnych elementów luźnych jest oferowane stanowisko odkładania.

 1. Robot
 2. Część stała
 3. Element zasilania
 4. Element luźny
 5. Narzędzie
 6. Stanowisko odkładania
Z jakimi produktami można używać elementów zasilania?

Elementy zasilania są dostosowane wyłącznie do zmieniaczy narzędzia. W zależności od zmieniacza narzędzia są stosowane różne serie elementów zasilania. Elementy zasilania mogą być przydatne dla niżej podanych serii produktów.

Ilu elementów zasilania można użyć i które elementy zasilania pasują do którego zmieniacza narzędzia?

Elementy zasilania można umieścić na każdym zmieniaczu narzędzia. Na poniższych rysunkach pokazano, która seria elementów zasilania pasuje której serii zmieniaczy narzędzia i ile elementów zasilania można zamontować na jednym zmieniaczu narzędzia.

Jak można znaleźć pasujący element zasilania?

W celu szybszego znalezienia odpowiedniego elementu zasilania wybór jest wspomagany przez filtrowanie wstępne (patrz rysunek poniżej). Jeżeli nie są jeszcze dostępne wszystkie informacje o Państwa zastosowaniu, co uniemożliwia ustawienie filtra, w każdej chwili można wyświetlić wszystkie dostępne elementy zasilania, które pasują do wcześniejszych ustawień filtra.

Co zrobić, gdy nie można znaleźć pasującego elementu zasilania?

Jeżeli żaden z naszych elementów zasilania nie pasuje do Państwa zastosowania, na pewno znajdziemy inne rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu w tym celu!

Jaka jest różnica pomiędzy stykami sprężynowymi i złączami wtykanymi?

W przypadku naszych elementów zasilania oferujemy styki sprężynowe i złącza wtykane. Oba połączenia mają swoje zalety w zależności od zastosowania. Złącza wtykane (patrz rysunek po lewej) mają długą żywotność i są mniej podatne na zabrudzenia i wilgoć. Ponadto nadają się one do stosowania przy wysokich napięciach do 600 V, natężeniach prądu do 15 A i w celu zapewnienia wysokiej jakości sygnału.
Natomiast styki sprężynowe (patrz rysunek po prawej) nadają się do stosowania przy napięciach do 60 V i natężeniach prądu do 3 A. Wymagają one mniej przestrzeni konstrukcyjnej i można je bardzo łatwo rozłączyć, dzięki czemu można zrezygnować ze stanowiska odkładania z przyrządem do rozłączania.

 1. Element luźny
 2. Część stała

Złącze wtykane

Styk sprężynowy

Co rozumie się pod pojęciem ciśnienie połączenia i na co trzeba zwrócić uwagę?

Hydrauliczne elementy zasilania są zaprojektowane na ciśnienie do 350 barów. Ciśnieniem połączenia jest nazywane ciśnienie występujące tuż przed procesem łączenia lub procesem rozłączania oraz w czasie ich trwania. W zależności od elementu zasilania może ono wynosić nawet tylko maks. 15 barów lub mniej. Aby uniknąć wycieku podczas łączenia i rozłączania, należy uwzględnić maks. ciśnienie połączenia. Zasadniczo przed łączeniem i rozłączaniem zalecamy odłączenie ciśnienia przy użyciu zaworu, dzięki czemu będzie występowało jedynie ciśnienie resztkowe <15 barów.

Na co należy zwrócić uwagę przy elementach hydraulicznych pracujących pod ciśnieniem powyżej 50 barów?

Przy ciśnieniu powyżej 50 barów działają duże siły, które mogą utrudniać optymalne połączenie elementów. Bez podjęcia odpowiednich działań może to doprowadzić do wycieku. Dlatego zalecamy użycie dodatkowego podparcia lub blokady odpowiednich elementów zasilania.

 1. Podarcie przy robocie
 2. Podparcie
  zagiętą blachą lub
  płytką pośredniczącą
 3. Blokada pneumatyczna
Jak używa się konfekcjonowanych elementów zasilania?

Konfekcjonowane elementy zasilania są lutowane i montowane przez klienta. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące montażu znajdą Państwo w odpowiedniej instrukcji montażu.

Jak zmienić promieniowe odejście wtyku na osiowe (seria WER3000)?

Nasze elementy zasilania są wysyłane z promieniowym odejściem wtyku. Jeżeli w Państwa zastosowaniu jest wymagane osiowe odejście wtyku, mogą je Państwo bardzo łatwo przestawić (patrz rysunek poniżej). W tym celu muszą Państwo odkręcić osiem śrub, następnie obrócić kątownik z wtykiem przyłączeniowy i ponownie dokręcić osiem śrub — gotowe!

Odejście wtyku promieniowe

Obrót wtyku

Odejście wtyku osiowe

Jak podłączyć elektryczne elementy zasilania do swojej instalacji?

Zasadniczo istnieje wiele możliwości zintegrowania elektrycznych elementów zasilania z instalacją. Zależą one także od danego elementu zasilania.

 • Swobodny koniec przewodu: w przypadku samodzielnie konfekcjonowanych elementów zasilania serii WER1000 i WER2000 do dyspozycji są swobodne końce przewodu.
 • Elementy zasilania serii WER1000 są wyposażone we wtyk przyłączeniowy. W naszym asortymencie znajdą Państwo odpowiednie złącza wtykowe okrągłe lub wstępnie konfekcjonowane przewody. Przyporządkowanie złączy wtykowych okrągłych do elementu zasilania znajdą Państwo w arkuszu danych.
 • Seria WER3000 jest wyposażona we wtyk. W naszym asortymencie znajdą Państwo odpowiednie złącza wtykowe okrągłe. Można je konfekcjonować samodzielnie. Na zapytanie chętnie zaoferujemy Państwu także wstępnie konfekcjonowane przewody.
 • Na życzenie są również możliwe elementy zasilania z innymi wtykami lub z bezpośrednim odgałęzieniem przewodu.
Zmiana z WER04 / WER05 / WER106 na WER3000

Jeżeli chcą Państwo zastąpić elektryczne elementy zasilania z serii WER04, WER05 lub WER106 (modele wycofane z produkcji) na elementy serii WER3000, muszą Państwo uwzględnić poniższe uwagi. Złączy wtykowych okrągłych po stronie części stałej mogą Państwo nadal używać bez żadnych ograniczeń, o ile użyją Państwo takiej samej liczby biegunów. Po stronie elementu luźnego należy wymienić złącze wtykowe okrągłe (6), ponieważ element luźny serii WER3000 jest wyposażony w nakrętkę kołpakową, podczas gdy w serii WER04 / WER05 / WER106 nakrętka kołpakowa jest już zintegrowana ze złączem wtykowym okrągłym. Jest to widoczne również na rysunku poniżej. Dodatkowo elementy zasilania serii WER3000 wymagają odpowiedniej płytki pośredniczącej (5).

 1. Część stała WER05
 2. Element luźny WER05
 3. Część stała WER3000
 4. Element luźny WER3000
 5. Płytka pośrednicząca
 6. Wymieniane złącze wtykowe okrągłe
Jakie części zamienne można zamówić dodatkowo?

Do konfekcjonowanych elementów zasilania mogą Państwo w razie potrzeby zamówić poszczególne styki sprężynowe. W przypadku uszkodzenia innych naszych elementów, prosimy o zwrot elementu zasilania, ponieważ czynności montażowe wymagają specjalnych przyrządów.

Kontakt do serwisu

Do jakiej klasy pomieszczenia czystego nadają się elementy zasilania?

Dla elementów zasilania nie posiadamy certyfikatu określającego klasy pomieszczenia czystego.

Czy elementy zasilania spełniają wymagania dyrektywy ATEX?

Na zapytanie chętnie dostarczymy Państwu elementy zasilania z certyfikatem ATEX. Zapraszamy do kontaktu w tym celu!