Polityka prywatności

Nadrukiem

 

§ 1 Administrator / pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

 1. Zimmer Group (jako administrator: Zimmer GmbH, Im Salmenkopf 5, 77866 Rheinau) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i praw osobistych. Przestrzeganie przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo danych jest dla nas oczywiste. Wszystkie dane dotyczące Państwa osoby, jak forma zwracania się, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, faks, adres e-mail, adres IP, itd. są uważane za dane osobowe. Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, kiedy ma miejsce gromadzenie danych, jakie dane osobowe są gromadzone i jak je wykorzystujemy.
 2. W przypadku pytań i spraw dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:
  datenschutzbeauftragter@zimmer-group.de lub pocztą pod adresem: Datenschutzbeauftragter, Zimmer GmbH, Im Salmenkopf 5, 77866 Rheinau.

 

§ 2 Prawa Państwa jako osób, których dane dotyczą

 1. W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać z następujących praw, kontaktując się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych wyżej:
 • prawo dostępu do informacji o przechowywanych u nas danych i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia przechowywanych u nas danych (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli z przyczyn prawnych ich usunięcie nie jest możliwe (art. 18 RODO);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania u nas Państwa danych (art. 21 RODO) oraz
 • prawo do przenoszenia danych, jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych lub podpisali z nami umowę (art. 20 RODO).
 1. Jeżeli udzielili Państwo zgody, mają Państwo prawo do jej odwołania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 2. W dowolnym momencie mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do odpowiedzialnego organu nadzorczego kraju związkowego Państwa miejsca zamieszkania lub do odpowiedniego urzędu, któremu w tej sprawie podlegamy.
 • Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
 • Adres siedziby: Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart
 • Adres pocztowy: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
 • Tel.: 0711/615541-0, FAKS: 0711/615541-15, 
 • e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
   

§ 3 Wizyty na stronach internetowych

Każda wizyta w naszej witrynie internetowej i każde pobranie pliku udostępnionego na niej jest rejestrowane. Zapisywanie tych danych służy wewnętrznym celom systemowym. Rejestrowane są następujące dane: data i godzina wywołania witryny, wywołany URL, zastosowany protokół wywołania (np. http/1.1), pochodzenie, tzn. z jakiej strony nastąpiło wywołanie (np. Google) i agent użytkownika wywołującego (informacje dotyczące przeglądarki, programu pocztowego, itd.). Ze względów bezpieczeństwa jest także rejestrowany Państwa adres IP. Z tego protokołu korzysta się jedynie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa w celu monitorowania w ramach postępowania karnego, czas przechowywania tych danych wynosi 10 tygodni. Profile użytkowników z odniesieniem do osób nie będą tworzone! Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 

§ 4 Formularz kontaktowy

W przypadku nawiązania kontaktu przez naszą witrynę internetową za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego gromadzimy różne dane osobowe dotyczące użytkowników. Polami obowiązkowymi, umożliwiającymi właściwe opracowanie Państwa zapytania przy podaniu jak najmniejszej ilości danych, są: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmowy (ulica, miejscowość), Państwa adres e-mail, numer telefonu na wypadek dodatkowych pytań i właściwa wiadomość. Podanie numeru identyfikacyjnego VAT Państwa firmy jest dobrowolne, podobnie jak innych dodatkowych informacji jak prośba o kontakt telefoniczny czy numer faksu. Na koniec za pośrednictwem pola reCAPTCHA potwierdzają Państwo, że są osobami, aby w celu ochrony przed spamem wykluczyć zapytania botnetów lub zapytania zautomatyzowane. Dzięki podaniu przez Państwa tych danych utworzona zostanie za pośrednictwem aplikacji z pamięcią tymczasową nieszyfrowana wiadomość e-mail, którą przekazują nam Państwo poprzez jej wysłanie. Chcielibyśmy poinformować Państwa, że wiadomości e-mail nie są szyfrowane, prosimy więc o niepodawanie tą drogą poufnych danych i informacji. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.
 

§ 5 Ładowanie plików

W celu przekazania nam danych mają Państwo do dyspozycji w obszarze serwisu łącze do bezpiecznego portalu online służącego do udostępniania plików. Podczas logowania należy podać adres e-mail oraz imię i nazwisko. Celem jest nawiązanie kontaktu z Państwem, aby dane zapytanie przekazać dalej wewnątrz przedsiębiorstwa.
 

§ 6 Pliki cookie

§ 7 Google Analytics

 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i prowadzoną na podstawie prawa irlandzkiego (numer w rejestrze: 368047) z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). 
 2. Google Analytics korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane do komputerów Google i tam zapisywane. Nie wyklucza to przetwarzania danych poza obszarem zastosowania prawa UE. Firma Google dołączyła do programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), gwarantując tym samym przestrzeganie europejskich standardów w zakresie ochrony danych.
 3. Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Pracując na zlecenie operatora tej witryny internetowej, firma Google będzie używać tych informacji, aby analizować Państwa sposób korzystania z witryny internetowej, tworzyć raporty o Państwa aktywności na witrynach internetowych oraz świadczyć inne usługi na rzecz operatora witryny internetowej związane z korzystaniem z tej witryny oraz Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest zestawiany z innymi danymi przez Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie danych utworzonych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym łączem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).
 4. Klikając następujące łącze, mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics. Ustawiony zostanie plik cookie typu opt-out, który uniemożliwi rejestrowanie Państwa danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie internetowej: Wyłączenie Google Analytics
 5. Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdą Państwo pod adresem

Informujemy Państwa, że w tej witrynie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania zapisywania zanonimizowanych adresów IP (tzw. masking IP).
 

§ 8 WiredMinds

 1. Nasza witryna internetowa korzysta z technologii znaczników pikselowych spółki WiredMinds AG (www.wiredminds.de) w celu dokonywania analizy zachowania odwiedzających. WiredMinds to niemiecka spółka z siedzibą pod adresem: WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Niemcy.
 2. W związku z tym gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane, z których pod pseudonimami są tworzone profile użytkowników. Tam, gdzie jest to możliwe i wskazane, profile użytkowników są całkowicie anonimizowane. W tym celu zastosowane mogą być pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika i służą do rozpoznania przeglądarki podczas ponownej wizyty. Zgromadzone dane, które mogą zawierać także dane osobowe, są przekazywane do WiredMinds lub gromadzone bezpośrednio przez WiredMinds. WiredMinds ma prawo do wykorzystywania informacji pozostawionych podczas wizyt w witrynach internetowych do tworzenia anonimizowanych profili użytkowników. Pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane w celu identyfikacji osób odwiedzających tę witrynę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi użytkownika pod pseudonimem bez osobnej zgody osoby, której danych to dotyczy.
 3. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość poprzez skorzystanie z następującego łącza: Wyłączenie śledzenia witryny internetowej
 4. Więcej informacji o obowiązującej polityce prywatności spółki WiredMinds znajdą Państwo pod adresem https://www.wiredminds.de/en/privacy-statement/
 5. Powyższy proces przetwarzania danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Odbiorcą danych jest spółka WiredMinds GmbH jako podmiot przetwarzający.
 7. W przypadku rejestrowania adresów IP, są one niezwłocznie anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku numerów.
 8. Udostępnienie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności wyłącznie na podstawie zgody. Brak Państwa zgody może spowodować ograniczenie w funkcjonowaniu witryny internetowej.
 9. Narzędzie WiredMinds pozwala na ocenę zachowania odwiedzających oraz analizę ich zainteresowań. Umożliwia ono również ulepszenie oferty internetowej. W tym celu tworzymy profil użytkownika pod pseudonimem.

 

§ 9 Zastosowanie wtyczek mediów społecznościowych

 1. Obecnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: [Facebook, XING, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter]. Stosujemy przy tym tzw. rozwiązanie dwóch kliknięć. Oznacza to, że gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, początkowo żadne Państwa dane osobowe nie są przekazywane do dostawcy wtyczki. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po ikonie wtyczki w postaci pierwszej litery nazwy medium społecznościowego lub logo. Oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dostawca wtyczki otrzyma informację o wizycie na danej stronie internetowej dotyczącej naszej oferty internetowej tylko wtedy, gdy klikną Państwo przycisk, aktywując w ten sposób wtyczkę. Ponadto przekazywane są dane osobowe podane w § 3 niniejszej Polityki prywatności. W przypadku takich mediów jak Facebook i XING, zgodnie z informacjami tych dostawców w Niemczech, adres IP zostaje poddany anonimizacji natychmiast po jego zarejestrowaniu. Poprzez aktywację wtyczki Państwa dane osobowe są więc przekazywane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (w przypadku dostawców ze Stanów Zjednoczonych są przechowywane w USA). Dostawcy wtyczek gromadzą dane osobowe przede wszystkim za pomocą plików cookie, zalecamy więc, aby przed każdym kliknięciem w wyszarzone okienko usunąć wszystkie pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa.
 2. Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane oraz operacje przetwarzania i nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania ani okresów przechowywania danych. Nie posiadamy również żadnych informacji o usuwaniu zgromadzonych danych przez dostawcę wtyczki.
 3. Dostawca wtyczki przechowuje dane zgromadzone na temat Państwa osoby w formie profili użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych lub projektowania witryny internetowej dostosowanej do potrzeb użytkowników. Taka analiza przeprowadzana jest w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do odpowiedniego dostawcy wtyczki. Za pomocą wtyczek dajemy Państwu możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, udoskonalając tym samym naszą ofertę i zwiększając jej atrakcyjność dla Państwa osoby jako użytkownika. Podstawę prawną stosowania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.
 4. Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto u dostawcy wtyczki i są tam zalogowani. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie dostawcy wtyczki, Państwa dane gromadzone u nas są bezpośrednio przypisywane do Państwa konta, założonego u dostawcy wtyczki. Jeżeli nacisną Państwo przycisk aktywujący i na przykład udostępnią łącze do strony, dostawca wtyczki zapisze również te informacje na Państwa koncie użytkownika i przekaże je publicznie Państwa kontaktom. Zalecamy, aby zawsze po korzystaniu z sieci społecznościowej, a w szczególności przed aktywowaniem przycisku, wylogować się z danej sieci, ponieważ pozwoli to na uniknięcie przyporządkowania do Państwa profilu u dostawcy wtyczki.
 5. Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w poniższej polityce prywatności odpowiedniego dostawcy wtyczki. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje o przysługujących Państwu w związku z tym prawach i możliwości zmiany ustawień w celu zapewnienia ochrony Państwa prywatności.
 6. Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i łącza do ich polityki prywatności:
   

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia https://twitter.com/de/privacy
 

§ 10 Udostępnianie filmów z YouTube

 1. W naszej ofercie internetowej zamieściliśmy filmy YouTube, przechowywane na stronie www.YouTube.com, które można odtwarzać bezpośrednio z naszej witryny internetowej. [Wszystkie filmy są udostępniane w naszej witrynie w „rozszerzonym module ochrony danych osobowych”. Oznacza to, że jeżeli nie odtworzą Państwo filmu, nie dochodzi do przekazania do YouTube żadnych danych Państwa jako użytkowników. Dopiero po odtworzeniu filmu przekazywane są dane wymienione w ustępie 2. Na powyższe przekazywanie danych nie mamy żadnego wpływu].
 2. Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, YouTube otrzymuje informacje o wyświetleniu przez Państwa jej odpowiedniej podstrony. Ponadto przekazywane są dane osobowe podane w § 3 niniejszej Polityki prywatności. Odbywa się to niezależenie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy konto nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo powiązania tych informacji z profilem w YouTube, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. YouTube przechowuje Państwa dane w formie profili użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych lub projektowania witryny internetowej dostosowanej do potrzeb użytkowników. Taka analiza przeprowadzana jest w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika, przy czym aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się bezpośrednio do YouTube.


Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w poniższej j polityce prywatności. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje o przysługujących Państwu prawach i możliwości zmiany ustawień w celu zapewnienia ochrony Państwa prywatności: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.


§ 11 Polityka prywatności — media społecznościowe 

 1. Poprzez udostępnienie fanpage’a na Facebooku, strony firmowej na portalu Xing, Instagram, LinkedIn lub profilu firmowego na YouTube gromadzimy Państwa dane jako użytkowników, natomiast odpowiedni operatorzy tych sieci przetwarzają Państwa dane. Odbywa się to niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto użytkownika u danego operatora, czy też nie. Posiadanie konta ma wpływ wyłącznie na rodzaj przetwarzania danych przez Facebook i Instagram, jednak nie na samo przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych odbywa się
  w każdym przypadku.
 2. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez operatorów ani nie możemy udzielić wyczerpujących informacji na temat tego przetwarzania. Zwracamy jednak w tym miejscu uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 05.06.2018 r., stwierdzający wspólną odpowiedzialność dotyczącą fanpage'ów na Facebooku. Powyższa wykładnia prawa może być przenoszona na innych operatorów.
 3. Informacji o części przetwarzania, leżącej w zakresie odpowiedzialności danego operatora, należy szukać w odpowiedniej polityce prywatności operatora.
 4. Podczas Państwa wizyty na naszym fanpage’u na Facebooku, stronie firmowej na portalu Xing, Instagram czy LinkedIn lub naszym profilu firmowym na YouTube gromadzimy
  następujące dane:
 • nazwa domeny;
 • adres IP komputera;
 • żądanie pliku ze strony klienta (nazwa pliku i łącze), kod odpowiedzi http oraz
 • strona internetowa, z której Państwo do nas trafili;
 • Interakcje z naszymi wpisami („polubienia”);
 • komentarz;
 • interakcje z nami.
 1. Dane związane z wizytą w naszej witrynie internetowej gromadzone są automatycznie.
 2. Prowadzimy strony internetowe, aby komunikować się na nich z użytkownikami oraz informować ich o wpisach, usługach itp.
 3. Szczegółowy opis poszczególnych operacji przetwarzania oraz możliwości sprzeciwu (tzw. opt-out) można znaleźć w informacjach, do których prowadza łącza w § 9 ust. VI oraz § 10 ust. III.

 

§ 11 Integracja map Google

 1. W niniejszej witrynie korzystamy z oferty map Google. Pozwala to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.
 2. Podczas Państwa wizyty na danej stronie internetowej Google otrzymuje informacje o wyświetleniu przez Państwa odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. Ponadto przekazywane są dane osobowe podane w § 3 niniejszej Polityki prywatności. Odbywa się to niezależenie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy konto nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo powiązania tych informacji z profilem w Google, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. Google przechowuje Państwa dane w formie profili użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych lub projektowania witryny internetowej dostosowanej do potrzeb użytkowników. Taka analiza przeprowadzana jest w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się bezpośrednio do Google.

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje o przysługujących Państwu w związku z tym prawach i możliwości zmiany ustawień w celu zapewnienia ochrony Państwa prywatności:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 

§ 12 Google reCAPTCHA

 1. Na naszych stronach internetowych korzystamy z narzędzia „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Jego dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), firma zarejestrowana i prowadzona na podstawie prawa irlandzkiego (numer w rejestrze: 368047) z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 2. Narzędzie reCAPTCHA sprawdza, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka czy za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza rozpoczyna się automatycznie wraz z wejściem odwiedzającego na stronę internetową. W celu dokonania analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas przebywania na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zgromadzone podczas analizy są przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o przeprowadzanej analizie.
  Powyższe przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ochrona ofert internetowych przed nadużyciami w zakresie automatycznego szpiegowania oraz ochrona przed spamem stanowi prawnie uzasadniony interes operatora witryny internetowej. Więcej informacji o Google reCAPTCHA oraz politykę prywatności firmy Google można znaleźć na następujących stronach: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

§ 13 DoubleClick by Google

 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzia marketingu internetowego DoubleClick by Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy lub zapobiegać wyświetlaniu tych samych reklam, a także udoskonalać raporty dotyczące wyników kampanii. Za pomocą identyfikatora pliku cookie Google gromadzi dane dotyczące reklam wyświetlanych w danej przeglądarce, zapobiegając w ten sposób powtórnym wyświetlaniom tych samych reklam. Dodatkowo DoubleClick może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji, związanych z żądaniami reklamy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a później wyświetla w tej samej przeglądarce witrynę internetową reklamodawcy i dokonuje w niej zakupu. Zgodnie z informacjami firmy Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Za pomocą wykorzystywanego narzędzia marketingowego Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy, że: poprzez zastosowanie narzędzia DoubleClick firma Google otrzymuje informacje o wyświetleniu określonej części naszej oferty internetowej oraz o kliknięciu w reklamę. Jeżeli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, wizyta może zostać przyporządkowana przez Google do Państwa konta. Nawet w przypadku, gdy nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani w Google, istnieje możliwość rozpoznania i zapisania Państwa adresu IP przez operatora.
 3. Takiemu śledzeniu można zapobiec na różne sposoby:
 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce, a w szczególności wyłączenie plików cookie osób trzecich – zapobiega to wyświetlaniu reklam dostawców usług będących osobami trzecimi;
 • poprzez dezaktywację plików cookie do śledzenia konwersji w ustawieniach przeglądarki tak, aby pliki cookie domeny „www.googleadservices.com” były blokowane, https://www.google.pl/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 • poprzez dezaktywację reklam dostawcy dostosowanych do zainteresowań, będących częścią kampanii samoregulującej „About Ads”, pod adresem http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 • poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod adresem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej oferty.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat DoubleClick by Google można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/, natomiast ogólne informacje o polityce prywatności Google — pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.
 

§ 14 Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

 1. Jeżeli udostępnili nam Państwo swoje dane osobowe, będziemy je wykorzystywać w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, w celach administracyjnych oraz — o ile wyrazili Państwo zgodę — w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim lub przesyłane w inny sposób, gdy jest to konieczne — w szczególności chodzi tu o przekazanie danych związanych z zamówieniem do dostawców — w celu realizacji umowy, w celach rozliczeń, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub gdy uprzednio udzielili nam Państwo zgody.
 2. Przysługuje Państwu prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.
 3. Usunięcie przechowywanych danych osobowych nastąpi, gdy odwołają Państwo zgodę na ich przechowywanie, gdy ich znajomość nie jest już konieczna do realizacji celów przechowywania, tzn. działania zostały zakończone i nie jest to sprzeczne z żadnymi ustawowymi terminami dotyczącymi usuwania danych osobowych, lub gdy ich przechowywanie z innych przyczyn ustawowych nie jest dopuszczalne. Jeżeli dane osobowe nie mogą zostać usunięte, zostaną one zablokowane do dalszego przetwarzania do czasu upływu ustawowych terminów dotyczących ich usuwania.

 

§ 14 Pozostałe

Nie stosujemy przetwarzania zautomatyzowanego, które prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji / profilowania odnośnie do Państwa osoby.
 

§ 15 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Poprzez podjęcie wszelkich możliwych działań technicznych i organizacyjnych dokładamy starań, aby Państwa dane osobowe przechowywać w taki sposób, by nie były one dostępne dla stron trzecich. Podczas przekazywania informacji przez nieszyfrowane wiadomości e-mail nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych, w przypadku informacji poufnych zalecamy skorzystanie z drogi pocztowej.