• Consumer Goods
    Zimmer Group to jeden z najbardziej zaangażowanych pionierów cyfryzacji. Mamy bogate doświadczenie i duże umiejętności w odniesieniu do systemów typu „end-of-arm”, zautomatyzowanych stanowisk oraz inteligentnej integracji systemów obsługi w zakresie dóbr konsumpcyjnych.
  • System-Showroom Consumer Goods


PRZEMYSŁ DÓBR KONSUMPCYJNYCH

Ponad 9000 wdrożonych rozwiązań systemowych — od obsługi skrzynek na butelki i pojemników na napoje po układanie w stosy opakowań świeżych serów — gwarantuje klientowi stabilność kosztów i pewność działania. Kompetencje Zimmer Group sięgają od projektu koncepcyjnego aż po globalny serwis. Rozwiązania systemowe Zimmer Group są efektywne w projektowaniu i bieżącej eksploatacji. Naszym celem jest pomoc w kształtowaniu fabryki przyszłości z inteligentnymi procesami produkcyjnymi i zarządzaniem magazynowym. Przy tym skupiamy się głównie na płynnym przejściu od produkcji do konsumenta końcowego z maksymalną wydajnością. Niezależnie od tego, czy chodzi o elektronikę, środki higieny osobistej, żywność i napoje, czy wymagania podstawowe, drugorzędne lub specjalne, Zimmer Group opracowuje rozwiązania automatyzacyjne, które doskonale spełniają wymagania zoptymalizowanych przepływów towarów i systemów zarządzania magazynem. Nasze doświadczenie w dziedzinie rozwiązań systemowych pozwala zapewnić klientom technologiczną przewagę na rynku.


BRANŻE

Towary konsumpcyjne

Opakowanie w znacznym stopniu wpływa na decyzję o zakupie, jednocześnie stanowi dużą część kosztów produkcji. Higieniczne oraz wydajne systemy chwytania i manipulowania Zimmer Group w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy wydajności produkcji i pakowania. Oferowane rozwiązania znajdują zastosowanie przy produkcji napojów, w przemyśle spożywczym, przy pakowaniu, paletyzacji i rozlewaniu. Dzięki naszym higienicznym systemom Highspeed można na przykład pakować kapsułki kawy, przygotowywać pojemniki na jogurt lub układać na paletach kartony z czekoladą w takcie sekundowym. Więcej informacji na ten temat zawiera prezentacja systemu.

System-showroom

Medycyna/farmacja

Zimmer Group jest ważnym partnerem licznych znanych przedsiębiorstw z obszaru medycyny i farmacji. Na przykład przedsiębiorstwo Roche Diagnostics stosuje nasze rozwiązanie z chwytakami. Jest ono wykorzystywane przy analizie próbek pobranych w celu wykrycia obecności koronawirusa w całkowicie zautomatyzowanym systemie diagnostyki laboratoryjnej. Natomiast Fresenius Medical Care stosuje nasze rozwiązania manipulacyjne w liniach do rozlewania sterylnych roztworów. Potrzebne rozwiązanie do zastosowania w medycynie? Chętnie zajmiemy się wymaganiami każdej branży — zapraszamy do kontaktu!

Prosimy o kontakt


REFERENCJE

 

Jako jeden z wiodących ekspertów w dziedzinie automatyzacji na świecie, służymy Państwu naszym doświadczeniem i naszym know-how. Bez względu na to, w jakim otoczeniu produkcyjnym potrzebują Państwo naszej pomocy, jesteśmy partnerem, z którym osiąga się sukces. Poniżej znajdą Państwo przegląd bogatego portfolio branżowych standardów i referencyjnych systemów Zimmer Group.

 

  System-Showroom