Tak wygląda automatyzacja obecnie!

Modułowy system transportowy łączy w prawie idealny sposób funkcje transportu, obróbki i zapewnienia jakości. Właściwą drogę transportową można w zależności od profilu wymagań wzbogacić robotami załadunkowymi, stacjami pomiarowymi i weryfikacji prawidłowości, robotami obróbkowymi, przetwornikami i stanowiskami montażowymi. Duża uniwersalność wynika też z możliwości ponownej konfiguracji całego systemu i działających niezależnie do siebie jednostek funkcyjnych.

Zalety produktu

 • Elastyczny system transportu detali, swobodne pozycjonowanie wzdłuż obwodu
 • W pełni rozwinięta oś obróbcza
 • Wysoka dokładność pozycjonowania ±0,05mm
 • Prawie dowolna liczba wahadłowców na torze
 • Dynamiczna konfiguracja grup z elastycznym sterowaniem wszystkimi - shuttles jako master lub slave
 • Pełnowartościowa oś obróbki sterowana przez NC lub CNC
 • Synchroniczna i cykliczna praca dzięki CAN-Bus
 • Standardowy interfejs zlecenia dla wszystkich stacji na obiegu

Możliwości zastosowania

Modułowy system transportu to modułowy, uniwersalny w pełni skalowalny system transportu i obsługi z funkcją Master/Slave oraz odzyskiwania energii.

kontakt z nami


Technologia i ekonomiczność

Ze względu na modułowość, elastyczność i skalowalność może być wykorzystywany jako system transportu i obsługi. Moduły transportowe zapewniają transport elementu obrabianego, natomiast prędkość każdego pojedynczego wózka wahadłowego lub zespołu wózków wahadłowych można wybierać dowolnie. Indywidualnie sterowane jednostki transportowe mogą być stosowane, w zależności od wymagań systemu MES, jako główne (master) lub podrzędne (slave) oraz działać indywidualnie albo współpracując ze sobą.

Eliminuje to konieczność realizacji sztywnego sprzężenia z systemem transportu, np. ciągłym przenośnikiem transportowym. Uwzględniając cały okres eksploatacji, nowa koncepcja maszyny zapewnia również bezpieczeństwo inwestycyjne, ponieważ konstrukcja modułowa umożliwia późniejszą rozbudowę przy zastosowaniu nowych modułów obróbkowych. Moduły poruszają się przy tym po drodze przejazdu, którą można dowolnie skonfigurować prawie z nieograniczoną długością i różnorodnością wariantów.

Przykładowe systemy


Dwie imponujące innowacje

Obydwie najważniejsze innowacje to po pierwsze duża uniwersalność oraz duża skalowalność pojedynczo sterowanych jednostek transportowych, którymi w zależności od zlecenia produkcji można do wyboru sterować jako master lub slave. Umożliwia to przewożenie tymi jednostkami transportowymi elementów obrabianych o najróżniejszej wielkości. Mniejsze elementy obrabiane są przewożone jako indywidualne jednostki transportowe, a duży element obrabiany jako kilka elementów w postaci zespołu master-slave. Drugą innowację stanowi zintegrowany 48-V, akumulatorowy system buforowania obwodu pośredniego, który w połączeniu z funkcją odzyskiwania energii z jednostek transportowych redukuje szczytowe wartości prądu obciążenia o ok. 85 %, a zużycie energii przez system o ponad 8%. Produkcja odbywa się w sposób sieciowy, ponieważ wszystkie procesy są włączone bezpośrednio w nadrzędny system MES. Dzięki wielu czujnikom można sprawdzać aktualne informacje o stanie w czasie rzeczywistym (Condition Monitoring). Ponadto istnieje możliwość połączenia z chmurą, zapewniającą funkcjonalności takie jak Predictive Maintenance i analizy statyczne.

Podstawowa konstrukcja MTS

 • Skalowane po względem długości łoże maszyny z bardzo wytrzymałego aluminiowego profilu wytłaczanego
 • Centralne smarowanie obiegowych jednostek transportowych
 1. Wysokiej jakości prowadnice liniowe przejmujące siły powstałe w wyniku obciążenia i obrabiania 
 2. Zoptymalizowany napęd zębaty spełniający najwyższe wymagania stawiane liniowym systemom napędowym
 3. Przekazywanie energii elektrycznej i informacji przez szyny prądowe

Profile podstawowe

 • Jednotorowe
  Praca rewersyjna wózka
  Prosta konstrukcja, ale brak możliwości ciągłego strumienia materiału
 • Dwutorowe
  Ciągły obieg bez zmiany orientacji wózka
  Obieg jest realizowany przez przetworniki liniowe
 • Dwustronne
  Ciągły obieg ze zmianą orientacji wózka
  Obieg jest realizowany przez przetworniki rotacyjne

Specyfikacje wózków

Transport