Serwis zdalny

Serwis Zimmer Group — profesjonalny, niezawodny i skuteczny. Zapewniamy wsparcie na całym świecie!

Infolinia / wsparcie techniczne

Klienci mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu pracowników wsparcia technicznego. Warto pamiętać, że innowacyjne usługi serwisowe ułatwiają szybkie i skuteczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Upraszczają wymianę informacji i gwarantują, że każdy zgłoszony problem może być analizowany i rozwiązywany szybko i w sposób ukierunkowany. Poza tym wizyta na miejscu często okazuje się zbędna, ponieważ trzy czwarte wszystkich przypadków można rozwiązać poprzez zdalną diagnostykę i teleserwis.

Kontakt do serwisu    Formularz kontaktowy


Wsparcie online

Usługa supportZ firmy Zimmer Group obejmuje funkcje znacznie wykraczające poza wsparcie online produktów i infolinię. Tworzenie sieci ma wiele zalet w całym cyklu życia produktu. supportZ nie tylko zapewnia wsparcie podczas wdrażania i uruchamiania komponentów i instalacji, lecz także umożliwia integrację prowadzenia dokumentacji, odtwarzalności i wsparcia technicznego instalacji z zupełnie nowymi modelami biznesowymi i obiegami pracy z klientami — nie tylko lokalnie, lecz także na całym świecie. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt do serwisu


Uruchomienie / obsługa zastosowania

Czas potrzebny na uruchomienie i instalację można skrócić, korzystając z pomocy doświadczonych techników. Nasi kompetentni i doświadczeni specjaliści przeprowadzą fachowo wymagane czynności.

Kontakt do serwisu