Vyhľadávanie produktov robotika

Význam robotiky v priemysle rastie. Dokonca aj v bežnom živote, kde bolo ešte pred pár rokmi používanie robotov nepredstaviteľné, sa technológie dostávajú zreteľne do popredia. Roboty sú pomocníkmi ľudí. Vykonávajú vysoko rizikové, monotónne a často sa opakujúce činnosti, na ktoré ľudská sila nestačí, ako aj úlohy vyžadujúce zvlášť vysokú presnosť alebo sú spojené s vysokými rizikami. Najmä v posledných rokoch došlo sa odvetvie robotiky diverzifikovalo do rozličných čiastkových disciplín. Okrem konvenčných priemyselných robotov sa po celom svete vyvíjajú roboti ľahkých konštrukcií, ako aj spolupráca človeka s robotom a umožňujú nové oblasti použitia. Je úplne jedno, či potrebujete konfiguráciu pre aplikáciu HRC v robotoch ľahkých konštrukcií alebo komplexné priemyselné riešenie. Sme jeden z popredných svetových dodávateľov, poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti aplikácií priamo na mieste a disponujeme jedným z najväčších portfólií komponentov na svete. Oblasť obrábacích strojov, spotrebného tovaru, automobilového priemyslu – to je len stručný výpočet oblastí, v ktorých sa na nás môžete spoľahnúť ako na pohotového, precízneho a flexibilného partnera.


ČLOVEK – ROBOT

RÔZNE FORMY INTERAKCIE

KONVENČNÉ KOMPONENTY

 • Oddelené pracovné priestory
 • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
 • Dajú sa použiť všetky uchopovacie systémy
 • Oddelená práca
 • Nie je potrebný žiaden kontakt
 • Maximálna rýchlosť
 • Rozpoznanie prítomnosti
 • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
 • Dajú sa použiť všetky uchopovacie systémy
 • Oddelené pracovné priestory
 • Oddelená práca
 • Nie je potrebný žiaden kontakt
 • Znížená rýchlosť

KOMPONENTY HRC

 • Zóny zásahu
 • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
 • Chápadlo so špeciálnou geometriou HRC
 • Bezpečné držanie obrobka aj pri výpadku energie
 • Spoločné pracovné priestory
 • Prepojená práca
 • Nie je potrebný žiaden kontakt
 • Znížená rýchlosť
 • Spoločné pracovné priestory
 • Uchytenie obrobkov v nezabezpečenom priestore
 • Chápadlo so špeciálnou geometriou HRC a bezpečné obmedzenie uchopovacej sily
 • Uchopovacia sila obmedzená na max. 140 N podľa ISO/TS 15066
 • Bezpečné držanie obrobka aj pri výpadku energie
 • Prepojená práca
 • Nevyhnutný kontakt
 • Znížená rýchlosť


Rýchly a jednoduchý výber chápadiel a príslušenstva. Inteligentné vyhľadávanie pozostávajúce z najdôležitejších kritérií výberu vedie k fundovaným návrhom výberu.

Komfortný prehľad poskytuje podrobné  výsledky. Z množstva rôznych chápadiel (vrát. príslušenstva) si môže používateľ pohodlne vybrať vhodný model. Pri navrhnutých produktoch sa zároveň názorne zobrazia najdôležitejšie údaje o nich.

Zúženie výberu pomocou filtrov. Prostredníctvom ďalších filtrov, príp. špecifických informácií o použití možno vyhľadávanie  ešte viac spresniť.

Presvedčivé riešenie, vždy dostupné. Vyhľadávanie produktov je k dispozícii online a tak nemusíte inštalovať žiadny softvér.

Vyhľadávanie produktov robotika