Od nápadu po najmodernejší produkt.

Strojové koncepcie udávajúce budúce trendy sa zriedka riadia podľa určených štandardov – rodia sa z inovačných myšlienok. Pri prenose týchto myšlienok do finálnej koncepcie stroja je výzva na strane systémového partnera. Skupina Zimmer Group Vám ponúka presne to: sofistikované riešenia a inovačné detaily na najvyššej technickej úrovni – tak pre komponenty, ako aj komplexné systémy s individuálnym prispôsobením. Predstavte nám Vaše požiadavky, my nájdeme riešenie. A to ďaleko nad rámec čistého inžinieringu.

Ako partner Vás radi sprevádzame celým procesom, od samotného nápadu až po prevzatie stroja.