ČLOVEK – ROBOT

RÔZNE FORMY INTERAKCIE

KONVENČNÉ KOMPONENTY

 • Oddelené pracovné priestory
 • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
 • Dajú sa použiť všetky uchopovacie systémy
 • Oddelená práca
 • Nie je potrebný žiaden kontakt
 • Maximálna rýchlosť
 • Rozpoznanie prítomnosti
 • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
 • Dajú sa použiť všetky uchopovacie systémy
 • Oddelené pracovné priestory
 • Oddelená práca
 • Nie je potrebný žiaden kontakt
 • Znížená rýchlosť

Konvenčné priemyselné roboty

Začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia to bolo práve odvetvie konvenčných priemyselných robotov, ktorým sa začala história úspechu našej spoločnosti. Odvtedy sa technológia razantne rozvinula. Roboty sú spoľahlivejšie, flexibilnejšie a flexibilnejšie a jednoduchšie sa inštalujú, programujú a udržiavajú. V roku 1980 uviedla spoločnosť Zimmer Group na trh prvé sériové chápadlo na svete a odvtedy určuje štandardy v oblasti nástrojov End of Arm.

Úrovne konfigurácie

Príruba robota

Na mechanické pripojenie následných nástrojov. Energia pre komponenty namontované na prírube robota je privádzaná interne alebo externe v závislosti od typu robota. Takto je možné odovzdávať ďalej riadiace signály, ako aj pneumatické, elektrické a hydraulické médiá.

Platňa adaptéra príruby robota – multifunkčná plocha

Platňa adaptéra medzi špecifickou prírubou robota a rozstupovou kružnicou ISO.

Multifunkčná plocha

Multifunkčné komponenty s rozstupovou kružnicou ISO na výmenu, vyrovnávanie, ochranu a realizáciu. Pre menič nástrojov sú navyše dostupné energetické elementy na prenos signálov a médií.

Platňa adaptéra multifunkčnej plochy – automatizačné komponenty

Platňa adaptéra medzi rozstupovou kružnicou ISO a automatizačnými komponentmi.

Automatizačné komponenty

Rôzne podoby automatizačných komponentov.Rýchly a jednoduchý výber chápadiel a príslušenstva. Inteligentné vyhľadávanie pozostávajúce z najdôležitejších kritérií výberu vedie k fundovaným návrhom výberu.

Komfortný prehľad poskytuje podrobné  výsledky. Z množstva rôznych chápadiel (vrát. príslušenstva) si môže používateľ pohodlne vybrať vhodný model. Pri navrhnutých produktoch sa zároveň názorne zobrazia najdôležitejšie údaje o nich.

Zúženie výberu pomocou filtrov. Prostredníctvom ďalších filtrov, príp. špecifických informácií o použití možno vyhľadávanie  ešte viac spresniť.

Presvedčivé riešenie, vždy dostupné. Vyhľadávanie produktov je k dispozícii online a tak nemusíte inštalovať žiadny softvér.

Vyhľadávanie produktov robotika