PREPÁJAME TO NAJLEPŠIE ZO SVETA MECHANIKY S NAJNOVŠOU TECHNOLÓGIOU INTERNETU VECÍ (IoT) S CIEĽOM ZABEZPEČIŤ PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV MAXIMÁLNU DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV A OPTIMÁLNU PRODUKTIVITU, AKO AJ DODÁVAŤ ŠPIČKOVÚ TECHNOLÓGIU NA SUPERRÝCHLU INTEGRÁCIU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY. PRE VÁŠ ÚSPECH BEZ KOMPROMISOV.

Vďaka digitalizácii modulárneho systému je spoločnosť Zimmer Group svetovou špičkou v oblasti technológie, a to najmä z hľadiska spoľahlivosti, 30 rokov skúseností, ako aj 9 000 úspešných systémových riešení, do ktorých navyše vnáša efektivitu a flexibilitu digitalizácie. Koncept Industrie 4.0 má najväčší význam pre produkciu a výrobu. Preto je prioritou spoločnosti Zimmer Group kontinuálne vyvíjať udržateľné aplikačné riešenia pre všetky odvetvia. Automatizačné koncepty spoločnosti Zimmer Group ponúkajú podľa želania zákazníka presné a efektívne riešenia pre optimalizované výrobné objemy a najvyššie nároky na kvalitu. Týka sa to inžinieringu manuálnych, poloautomatických i plnoautomatických výrobných a montážnych liniek. Nájdete tu množstvo príkladov zákazníckych projektov zo všetkých odvetví, spôsobov obrábania a produktov. Zvoľte si vhodné systémové riešenie pre svoje použitie a rozhodnite sa pre optimálnu cestu k úspechu s „Know-How Factory“.

TRHY

JE ÚPLNE JEDNO, NA KTOROM TRHU JE VÁŠ PODNIK DOMA, JEDNO ČI SVOJ DOMÁCI TRH ZÁSOBUJETE AKO LOKÁLNY POSKYTOVATEĽ ALEBO SA AKO GLOBÁLNY HRÁČ ZAMERIAVATE NA SVETOVÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE, AKOKOĽVEK VYZERÁ VAŠA TECHNICKÁ VÝZVA: ZIMMER GROUP JE VÁŠ KOMPETENTNÝ PARTNER.PRODUKTY A SLUŽBY

SPOLOČNOSŤ ZIMMER GROUP JE CELOSVETOVO JEDNÝM Z VEDÚCICH ODBORNÍKOV NA SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA. PONÚKAME VÁM SOFISTIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRAKTICKY PRE KAŽDÚ ÚLOHU V TAKMER VŠETKÝCH ODVETVIACH A APLIKÁCIÁCH. JE JEDNO, ČI IDE O JEDNODUCHÉ UCHOPOVACIE A MANIPULAČNÉ RIEŠENIE ALEBO KOMPLEXNÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE.

Ako partner priemyslu s dlhoročnými skúsenosťami poznáme Vaše požiadavky na moderné výrobné systémy, či už v strojárstve, v automobilovom a dodávateľskom priemysle, v zlievárňach, odvetví elektra, plastov alebo spotrebných tovarov. Pomocou systémových riešení spoločnosti Zimmer Group môžeme optimálne vybaviť každý robotický výrobok a výrazne zvýšiť funkčnosť a efektivitu vášho robota. Naši klienti už 30 rokov stále viac oceňujú a využívajú všestranný potenciál našej systémovej techniky ponúkať najlepšie riešenia, ako aj podporu skúseného tímu projektantov, konštruktérov a výrobcov. Naše systémy vznikajú v úzkej a dôvernej spolupráci s koncovými zákazníkmi a integrovanými partnermi. Systémová technika spoločnosti Zimmer umožňuje na mieru šitú výrobu a montáž so širokým výrobným sortimentom. Vďaka tomu Vám môžeme kedykoľvek garantovať flexibilnú a rýchlu realizáciu Vašich projektov. Spoločnosť Zimmer Group tradične pracuje pre celý rad kľúčových odvetví, ktoré už celé desaťročia profitujú z našich dlhoročných skúseností a uznávanej odbornosti v oblasti vývoja. Radi vám poskytneme konzultácie aj v súvislosti so špeciálnymi aplikáciami v nových rozvíjajúcich sa odvetviach. Orientujeme sa na vývoj nových konceptov a spoločne nájdeme presvedčivé riešenia.


REFERENCIE

AKO JEDEN ZO SVETOVO VEDÚCICH EXPERTOV NA AUTOMATIZAČNÉ RIEŠENIA VÁS PODPORUJEME NAŠIMI SKÚSENOSŤAMI A NAŠÍM KNOW-HOW. V AKOMKOĽVEK ODVETVÍ, V AKOMKOĽVEK VÝROBNOM PROSTREDÍ POTREBUJETE PODPORU; SME VÁŠ PARTNER K ÚSPECHU. TU NÁJDETE VÝBER Z NÁŠHO ROZSIAHLEHO PORTFÓLIA ŠTANDARDOV ODVETVIA A REFERENČNÝCH SYSTÉMOV ZIMMER GROUP. ŠTANDARDY ODVETVIA POPISUJÚ SYSTÉMOVÉ PLATFORMY, KTORÉ BOLI ROZVÍJANÉ A OPTIMALIZOVANÉ DLHOROČNÝMI PRAKTICKÝMI TESTAMI. ZÁKAZNÍCKE SYSTÉMY ZOBRAZENÉ V SHOWROOME PREDSTAVUJÚ MALÝ VÝBER Z NIEKOĽKO TISÍC SYSTÉMOV, KTORÉ SÚ DÔKAZOM SKÚSENOSTÍ A KOMPETENCIE ZIMMER GROUP VO VŠETKÝCH MYSLITEĽNÝCH ODVETVIACH.