PREPÁJAME TO NAJLEPŠIE ZO SVETA MECHANIKY S NAJNOVŠOU TECHNOLÓGIOU INTERNETU VECÍ (IOT) S CIEĽOM ZABEZPEČIŤ PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV MAXIMÁLNU DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV A OPTIMÁLNU PRODUKTIVITU, AKO AJ DODÁVAŤ ŠPIČKOVÚ TECHNOLÓGIU NA SUPERRÝCHLU INTEGRÁCIU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY. PRE VÁŠ ÚSPECH BEZ KOMPROMISOV.DÔSLEDNÁ ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKOV

Vďaka digitalizácii modulárneho systému je spoločnosť Zimmer Group svetovou špičkou v oblasti technológie, a to najmä z hľadiska spoľahlivosti, viac25 rokov skúseností, ako aj 9 000 úspešných systémových riešení, do ktorých navyše vnáša efektivitu a flexibilitu digitalizácie.

Koncept Industrie 4.0 má najväčší význam pre produkciu a výrobu. Preto je prioritou spoločnosti Zimmer Group kontinuálne vyvíjať udržateľné aplikačné riešenia pre všetky odvetvia. Automatizačné návrhy spoločnosti Zimmer Group ponúkajú podľa želania zákazníka presné a efektívne riešenia pre optimalizované výrobné objemy a najvyššie nároky na kvalitu. Týka sa to inžinieringu manuálnych, poloautomatických i plnoautomatických výrobných a montážnych liniek.

Nájdete tu množstvo príkladov zákazníckych projektov zo všetkých odvetví, spôsobov obrábania a produktov. Vyberte si na svoje účely vhodné systémové riešenie a nájdete optimálnu cestu k úspechu. Zárukou je naša spoločnosť, ktorá sa pýši statusom „KNOW-HOW FACTORY“.

viac informácií

ZIMMER GROUP JE CELOSVETOVO JEDNÝM Z POPREDNÝCH ODBORNÍKOV NA SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA. PONÚKAME VÁM SOFISTIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRAKTICKY PRE KAŽDÚ ÚLOHU, V TAKMER VŠETKÝCH ODVETVIACH A APLIKÁCIÁCH. JE JEDNO, ČI IDE O JEDNODUCHÉ UCHOPOVACIE A MANIPULAČNÉ RIEŠENIE ALEBO KOMPLEXNÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE.

Ako partner priemyslu s dlhoročnými skúsenosťami poznáme vaše požiadavky na moderné výrobné systémy. Či už v oblasti strojárstva, automobilového a dodávateľského priemyslu, zlievárenstva, elektrického odvetvia, plastov alebo aj spotrebného tovaru. Pomocou systémových riešení spoločnosti Zimmer Group môžeme optimálne vybaviť každý robotický výrobok a výrazne zvýšiť funkčnosť a efektivitu vášho robota. Naši klienti už 30 rokov stále viac oceňujú a využívajú všestranný potenciál našej systémovej techniky ponúkať najlepšie riešenia, ako aj podporu skúseného tímu projektantov, konštruktérov a výrobcov. Naše systémy vznikajú v úzkej a dôvernej spolupráci s koncovými zákazníkmi a integrovanými

 

partnermi. Systémová technika spoločnosti Zimmer umožňuje na mieru šitú výrobu a montáž so širokým výrobným sortimentom. Vďaka tomu vám môžeme kedykoľvek garantovať flexibilnú a rýchlu realizáciu vašich projektov. Spoločnosť Zimmer Group tradične pracuje pre celý rad kľúčových odvetví, ktoré už celé desaťročia profitujú z našich dlhoročných skúseností a uznávanej odbornosti v oblasti vývoja. Radi vám poskytneme konzultácie aj v súvislosti so špeciálnymi aplikáciami v nových rozvíjajúcich sa odvetviach. Orientujeme sa na vývoj nových konceptov a spoločne nájdeme presvedčivé riešenia.

 

BLÍZKO VÁS

Weltweit

SERVIS SPOLOČNOSTI ZIMMER GROUP – PROFESIONÁLNY, SPOĽAHLIVÝ A EFEKTÍVNY. S NAŠOU PODPOROU MÔŽETE RÁTAŤ PO CELOM SVETE! POČAS CELÉHO ŽIVOTNÉHO CYKLU VÁŠHO SYSTÉMOVÉHO KOMPONENTU SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ NA NAŠE ODBORNÉ SLUŽBY: OD UVEDENIA DO PREVÁDZKY CEZ ÚDRŽBU A OPRAVU AŽ PO MODERNIZÁCIU.

 

Využívajte servisné služby spoločnosti Zimmer Group, aby ste zaistili permanentnú funkčnosť a produktivitu systému. Servis vnímame ako podstatný prvok dlhodobého partnerstva. Kedykoľvek môžete využiť know-how a skúsenosti našich pracovníkov na oddelení technickej podpory. Inovatívne servisné produkty pomáhajú pri rýchlej a efektívnej diagnostike a odstránení porúch. Uľahčujú výmenu informácií a zaisťujú, že každé poruchové hlásenie možno cielene a v krátkom čase analyzovať a odstrániť. Často netreba ani žiadny výjazd na miesto – tri štvrtiny všetkých prípadov sa dajú vyriešiť pomocou teleservisu a diagnostiky na diaľku. Pravidelná

 

údržba zabezpečuje optimálny prevádzkový stav počas celej doby životnosti. V rámci podpory sa môžete spoľahnúť na naše dlhoročné skúsenosti a opatrenia v rámci údržby, ktoré sú prispôsobené presne pre váš produkt a určené použitie. Vďaka bezchybným výrobným prostriedkom sa vyhnete nepríjemným udalostiam a môžete dlhodobo udržiavať vysokú kvalitatívnu úroveň výroby. Originálne náhradné a spotrebné diely značky Zimmer sú optimálne prispôsobené pre vaše systémy a spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu. Naša celosvetová logistická sieť sa stará o to, aby boli potrebné diely u vás čo najrýchlejšie.

 

MOBILITY

Automobilový priemysel

Čoraz dynamickejšie výrobné procesy v súčasnom automobilovom priemysle vyžadujú viac čoraz vyššiu flexibilitu výrobných zariadení. V dôsledku čoraz väčšej rozmanitosti modelov, ako aj kratších životných cyklov produktov sú potrebné manipulačné systémy, ktoré sa automaticky prispôsobia pri zmene
variantu na nové danosti a pri zmene modelu sa dajú rýchlo aktualizovať alebo vymeniť. Vďaka nášmu rozsiahlemu portfóliu sme schopní znázorniť manipuláciu všetkých dielov hnacej jednotky, ako vačkové hriadele, kľukové hriadele, blok valcov a hlava valca, ako aj prevodovka a diely podvozka, ale
takisto pneumatiky, kolesá a disky.

Od odlievania po konečnú montáž

Špecialisti spoločnosti Zimmer Group zvládajú vďaka svojim bohatým znalostiam a dlhoročným skúsenostiam všetky odvetvia automatizácie: Od manipulácie s pieskovým jadrom v zlievárni, odoberania tlakových odliatkov, čistenia odliatkov, vysokotlakového odihlovania alebo kovania až po napínavé obrábanie a montáž komplexných dielov – v konštrukčných skupinách alebo priamo vo vozidle. Súčasná automatizácia už dlho neznamená len čistú robotiku. Moderné zariadenia v súčasnosti komunikujú s pracovníkom cez internet, plnoauto-maticky vymieňajú prípravky a nástroje v sekundovom rytme. Či pri sústružení, brúsení, frézovaní, honovaní – automatizácia zohráva stále rastúcu úlohu. Čoraz častejšie je už integrovaná do návrhu stroja. Spoločnosť Zimmer Group ponúka prostred-níctvom systémových riešení priestorovo úspornú nadstavbu pre automatizáciu na stroji alebo na umiestnenie v pracovnom priestore. Samozrejme s ohľadom na príslušné podmienky prostredia, napr. utesnenie všetkých komponentov proti trieskam, prachu a vlhkosti. Naše systémy sa už mnoho desaťročí osvedčujú v každodennej praxi u tých najlepších výrobcov automobilov.

E-mobilita

Výroba elektrických vozidiel kladie na výrobnú techniku nové požiadavky. Hospodárna výroba akumulátorových článkov a balíkov je dôležitý faktor, aby mohol tento trh úspešne rásť. Pritom je nevyhnutný vysoký stupeň automatizácie, ktorý sa vo výrobe motorov dnes už bežne uplatňuje. Preteky o na-
jlepšiu výrobnú technológiu začali už dávno. Spoločnosť Zimmer Group je pre mnohých známych prémiových výrobcov partnerom v oblasti vývoja a systémov, napríklad pri výrobe batérií, montáži modulov a výrobe elektromotorov.

 

NASLEDUJÚCICH ZÁKAZNÍKOV SME UŽ NAŠIMI SYSTÉMOVÝMI RIEŠENIAMI DOKÁZALI NADCHNÚŤ

BMW Group, Mitsubishi Motors, KIA, Jaguar, Renault, Nissan, SEAT, DAF, Audi, MAN, SKODA, SAAB, John Deere, Honda, MAN, Daimler, Chevrolet, Tesla

 


AUTOMATION

Riešenia pre priemysel investičných prostriedkov

Strojárstvo na celom svete podlieha veľkému konkurenčnému tlaku. Vďaka našim viac technickým znalostiam a dlhoročným skúsenostiam už 25 rokov poskytujeme našim zákazníkom na poli automatizácie a výroby strojov a zariadení inovatívne riešenia a v prípade potreby aj samostatné špeciálne funkcie. Spektrum našich služieb pritom zahrnuje jednotlivé kompo-nenty, mechatronickú funkčnú zostavu, a dokonca aj komplet-né robotické obrábacie a montážne bunky. Použitie priemysel-ných robotov je v automobilovom priemysle v súčasnosti priam rozhodujúcim výrobným faktorom. Pre čoraz častejšie používanie robotickej techniky v iných odvetviach (strojárstvo, elektronika, odlievarenská technika, textilný priemysel a pod.) ponúka spoločnosť Zimmer Group inovatívne, aplikačne optimalizované end-of-arm produkty. Naše inteligentné riešenia pre tzv. end-of-arm tooling značne prispievajú k zvyšovaniu produktivity (napr. multifunkčná vŕtacia hlava, jednotka osadzovania kovania). Práve v ére Industrie 4.0 umožňujú naše mechatronické riešenia a rozsiahle spektrum sprievodných digitálnych služieb vynikajúce možnosti diferen-ciácie.

 

Inovatívne návrhy strojov

Na základe virtuálneho zobrazenia, tzv. digitálnej dvojičky, navrhujeme a realizujeme plne vybavené výrobné a montážne bunky, ktoré sú maximálne flexibilné. Základ týchto inovatívnych viacnávrhov stroja tvorí vysoko flexibilný, nastaviteľný transportný modul na prepravu obrobkov. Pri transportných jednotkách (shuttles), ktoré sa dajú riadiť individuálne a navzájom nezávisle, už pevné spojenie transportu dopravným pásom vôbec netreba. V závislosti od požiadavky sa tak dá vytvoriť extrémne agilný a vysoko dynamický obeh transportu bez obmedzenia dĺžok s ľubovoľným počtom transportných jednotiek.

 

NASLEDUJÚCICH ZÁKAZNÍKOV SME UŽ NAŠIMI SYSTÉMOVÝMI RIEŠENIAMI DOKÁZALI NADCHNÚŤ

Schmidt GROUPE, Schüller Möbelwerk

 


CONSUMER GOODS

Spotrebný priemysel

Spoločnosť Zimmer Group je jedným z najangažovanejších priekopníkov digitalizácie. viacDisponujeme rozsiahlymi skúsenosťami a schopnosťami v oblasti systémov end-of-arm, automatizačných buniek a inteligentnej integrácie manipulačných systémov v spotrebnom odvetví. Vyše 6 000 realizovaných systémových riešení – od manipulačných systémov na fľaše, resp. debny na nápoje až po ukladanie balení čerstvého syra – prináša zákazníkovi istotu investície a funkčnosti.

Pôsobnosť spoločnosti Zimmer Group siaha od koncepcií až po celosvetový servis. Systémové riešenia spoločnosti Zimmer Group sú efektívne v projektovaní aj počas prebiehajúcej prevádzky. Naším cieľom je vytvoriť továreň budúcnosti s inteligentnými výrobnými procesmi a skladovým manažmentom. Zameriavame sa pritom na plynulý prechod s maximálnou efektivitou: od výroby až ku koncovému spotrebiteľovi.

Pre koncového spotrebiteľa

Spoločnosť Zimmer Group vyvíja automatizačné riešenia, ktoré perfektne spĺňajú požiadavky optimalizovaných tokov tovarov a systémov správy skladu, a to v najrozličnejších odvetviach: electronics, personal care, food and beverage, či primary, secondary, ako aj v prípade osobitných požiadaviek. Naše skúsenosti v oblasti systémových riešení vám v techno-logických pretekoch na trhu zabezpečia nesporný náskok.

NASLEDUJÚCICH ZÁKAZNÍKOV SME UŽ NAŠIMI SYSTÉMOVÝMI RIEŠENIAMI DOKÁZALI NADCHNÚŤ

Müller Milch, Nestlé, Dr. Oetker, Mondelēz

 


Logistics

Budúcnosť logistiky je dnes

Digitálny rozvoj priemyslu mení trhy a stavia logistiku pred úplne nové výzvy. V závislosti viacod odvetvia alebo podniku sa požadujú špecifické riešenia a inovatívne prístupy: efektívna intralogistika, vízia Smart Warehouse alebo flexibilné distribučné centrá po celom svete. Produktové portfólio spoločnosti Zimmer Group odzrkadľuje rozmanitosť výziev.

Siaha od systémovej integrácie pre dopravné a skladové systémy, paletizačnú a depaletizačnú techniku až po kombinované hardvérové a softvérové riešenia pre jednoduchú integráciu do existujúcich alebo plánovaných logistických infraštruktúr, aby bolo možné zaručiť optimálny a nerušený tok materiálu. Perfektná logistika bude pre každý podnik na svete v budúcnosti osobitným charakteristickým kritériom dlhodobého úspechu na trhu.

Pri konfigurácii a vývoji, ako aj pri uvedení do prevádzky a pri poskytovaní podpory pre produkt sa spoločnosť Zimmer Group ako jeden zo svetových špičkových dodávateľov systémov už niekoľko rokov spolieha na tzv. digitálne dvojča, teda umelú inteligenciu vzťahujúce sa na použitie, ale aj na ďalšie digitálne služby. Na želanie je takisto dostupné aj vlastné systémové rozhranie HMI. Zameriavame sa na technológie, aby sme aj zajtra boli partnerom prvej voľby pri témach ako Digital Warehouse a Digital Logistics.

NASLEDUJÚCICH ZÁKAZNÍKOV SME UŽ NAŠIMI SYSTÉMOVÝMI RIEŠENIAMI DOKÁZALI NADCHNÚŤ

Körber, Dematic, Adidas, Zalando