• Automation
    Strojárstvo na celom svete podlieha veľkému konkurenčnému tlaku. Vďaka našim technickým znalostiam a dlhoročným skúsenostiam už 30 rokov poskytujeme našim zákazníkom na poli automatizácie a výroby strojov a zariadení inovatívne riešenia a v prípade potreby aj samostatné špeciálne funkcie. Spektrum našich služieb pritom zahrnuje jednotlivé komponenty, mechatronickú funkčnú zostavu, a dokonca aj kompletné robotické obrábacie a montážne bunky.
  • Woodworking
    V oblasti obrábania dreva je naša spoločnosť Zimmer Group už viac ako 25 rokov jedným z najpokrokovejších lídrov. Významné pre nás boli najmä deväťdesiate roky a obdobie po roku 2000: ako think tank a subdodávateľ sme vtedy predstavili mnoho priekopníckych riešení, ako napríklad prvé e-rozhranie v obrábacej hlavici na svete.
  • System-Showroom Automation

RIEŠENIA PRE PRIEMYSEL INVESTIČNÝCH PROSTRIEDKOV

Použitie priemyselných robotov je v automobilovom priemysle v súčasnosti priam rozhodujúcim výrobným faktorom. Pre čoraz častejšie používanie robotickej techniky v iných odvetviach (strojárstvo, elektronika, odlievarenská technika, textilný priemysel atď.) ponúka spoločnosť Zimmer Group inovatívne, aplikačne optimalizované end-of-arm produkty. Naše inteligentné riešenia pre tzv. end-of-arm tooling značne prispievajú k zvyšovaniu produktivity (napr. multifunkčná vŕtacia hlava, jednotka osadzovania kovania). Práve v ére digitalizácie umožňujú naše mechatronické riešenia a rozsiahle spektrum sprievodných digitálnych služieb vynikajúce možnosti diferenciácie. Na základe virtuálneho obrazu, digitálneho dvojčaťa koncipujeme a realizujeme kompletné výrobné a montážne bunky, ktoré disponujú maximálnou flexibilitou. Základ pre tieto inovatívne koncepty strojov tvorí vysokoflexibilný, odstupňovateľný dopravný modul na prepravu obrobkov. Pri transportných jednotkách (shuttles), ktoré sa dajú riadiť individuálne a navzájom nezávisle, už pevné spojenie transportu dopravným pásom vôbec netreba. V závislosti od požiadavky sa tak dá vytvoriť extrémne agilný a vysoko dynamický obeh transportu bez obmedzenia dĺžok s ľubovoľným počtom transportných jednotiek.


Priemyselné odvetvia

Stroje/zariadenia

Či pri sústružení, brúsení, frézovaní, honovaní alebo iných obrábacích procesoch: Automatizácia tu mala premiéru už skoro a spoločnosť Zimmer Group bola od začiatku pritom. V prvých rokoch ešte existovalo veľa „externe namontovaných“ riešení a v súčasnosti sú tieto riešenia čoraz častejšie integrované do koncepcie stroja a dizajnu. Ponúkame priestorovo úsporné automatizačné riešenia na robotovi, na stroji alebo aj priamo v pracovnom priestore. Naše komponenty, samozrejme, poskytujú perfektnú ochranu proti trieskam a chladiacim mazivám a tak od nás dostanete technické systémy, ktoré podajú špičkové výkony aj v náročných pracovných podmienkach. Viac o tom v showroome systému.

System-showroom


REFERENCIE

 

Ako jeden zo svetovo vedúcich expertov na automatizačné riešenia Vás podporujeme našimi skúsenosťami a naším know-how. V akomkoľvek odvetví, v akomkoľvek výrobnom prostredí potrebujete podporu; sme Váš partner k úspechu. Tu nájdete výber z nášho rozsiahleho portfólia štandardov odvetvia a referenčných systémov Zimmer Group.

 

  System-Showroom