Servis priamo na mieste

Odborníci zo spoločnosti Zimmer Group poskytujú rýchlu pomoc a podporu priamo na mieste. Predídete tak dlhým a nákladným časom výpadkov. Využite naše komplexné služby podpory zákazníkom– od plánovania, cez uvedenie do prevádzky až po údržbu a prispôsobenie systému. Staráme sa o maximálnu funkčnosť a výkonnosť vašich aplikácií, ktoré sú ušité na mieru vašim požiadavkám.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Skráťte časy potrebné na uvedenie do prevádzky a inštaláciu vďaka podpore našich skúsených technikov. Nerobte si starosti s odbornou implementáciou opatrení – nechajte to na know-how kompetentných špecialistov.

Servisný kontakt


Podpora pri výrobe

V rámci tejto služby môžete očakávať podporu pri optimálnej integrácii vášho produktu značky Zimmer Group do interných pracovných postupov vo vašej spoločnosti a maximálnu výkonnosť vášho riešenia.

Servisný kontakt


Kontrola a údržba

Pravidelné kontroly a údržba zabezpečujú optimálny prevádzkový stav vášho produktu počas celej doby životnosti. V rámci podpory sa môžete spoľahnúť na naše dlhoročné skúsenosti a opatrenia v rámci údržby, ktoré sú prispôsobené vášmu produktu a riešeniu. Vďaka bezchybným výrobným prostriedkom sa vyhnete nepríjemným udalostiam a môžete dlhodobo udržiavať vysokú kvalitatívnu úroveň a funkčnosť vašej výroby.

Servisný kontakt


Prestavba a prispôsobenie systému

Predstavte si, že so svojím zariadením alebo automatizačným riešením už niekoľko rokov realizujete výrobu. Neskôr sa rozhodnete, že chcete upraviť portfólio výrobkov, zvýšiť produktivitu zariadenia, znížiť náklady na prevádzku alebo využívať celé spektrum možností digitalizácie. Naši odborníci vám radi pomôžu pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa prestavby a prispôsobenia systému. Poskytneme vám skutočne komplexné poradenstvo. Spoločne vypracujeme koncept a zabezpečíme vašu konkurencieschopnosť aj do budúcna.

Servisný kontakt