Poskytovanie údajov a súbory na stiahnutie

Nezáleží na tom, či ide o CAD údaje súvisiace s produktmi, modely komponentov pre tzv. digitálne dvojča, návody na obsluhu alebo certifikácie. U nás ste na správnej adrese!

CAD údaje – odkaz na virtuálny produkt

Ak chcete prevziať 3D a CAD údaje, zvoľte požadovaný produkt v časti Technológie a komponenty. Na stránke sa posuňte úplne nadol a kliknutím na tlačidlo „Prevziať“spustite preberanie.

Servisný kontakt


Modely komponentov Virtuos/MCD

Tu môžete prevziať modely komponentov Virtuos/MCD ako základ pre digitálne dvojča vašej aplikácie. Zvoľte požadovaný produkt v časti Technológie a komponenty. Na stránke sa posuňte úplne nadol a kliknutím na tlačidlo „Prevziať“ spustite preberanie.

Servisný kontakt


Softvérové moduly

Pre vaše inteligentné automatizačné komponenty zabezpečuje spoločnosť Zimmer Group aj príslušné softvérové integrácie. Výhodou takého riešenia je spôsob programovania nezávislý od platformy, vždy s rovnakým vývojovým prostredím a s rovnakými osvedčenými rozhraniami pre komponenty, teda neutrálny softvér pre riadenie robotov a zariadení. Okrem toho ponúka spoločnosť Zimmer Group pod názvom controlZ aj funkčné moduly pre bežných výrobcov PLC, čo zjednodušuje napojenie našich mechatronických komponentov rovnako ako aj sprístupňovanie údajov cez OPC-UA.

Servisný kontakt


Návody na obsluhu

Získajte o svojom novom produkte všetky informácie. Ak chcete prevziať návod, zvoľte požadovaný produkt v časti Technológie a komponenty. Na stránke sa posuňte úplne nadol a kliknutím na tlačidlo „Prevziať“ spustite preberanie.

Servisný kontakt


Download-Center

Naše technologické oblasti sme rozdelili do niekoľkých katalógov, letákov a brožúr. Na tejto stránke môžete prevziať súbory PDF príslušných médií. V prípade ďalších otázok alebo objednávok vytlačených exemplárov sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť. Upozorňujeme, že informácie uvedené v katalógoch a letákoch vo formáte PDF zodpovedajú stavu v čase tlače. Najaktuálnejšie informácie o produktoch nájdete na týchto webových stránkach v časti Technológie a komponenty pri danom výrobku.

Download-Center