LUDZIE I ROBOTY

RÓŻNE FORMY INTERAKCJI

KOMPONENTY KONWENCJONALNE

 • Oddzielne pomieszczenia robocze
 • Uchwyt obrabianego przedmiotu w zabezpieczonym obszarze
 • Możliwość zastosowania wszystkich systemów chwytających
 • Praca niezwiązana
 • Bezdotykowość procesu
 • Maksymalna prędkość
 • Rozpoznawanie przebywania
 • Uchwyt obrabianego przedmiotu w zabezpieczonym obszarze
 • Możliwość zastosowania wszystkich systemów chwytających
 • Oddzielne pomieszczenia robocze
 • Praca niezwiązana
 • Bezdotykowość procesu
 • Mniejsza prędkość

Konwencjonalne roboty przemysłowe

Historia sukcesu rozpoczęła się na początku lat 60. ostatniego stulecia wraz z konwencjonalnymi robotami przemysłowymi. Od tego czasu technologia ta bardzo szybko się rozwinęła. Roboty stały się bardziej niezawodne, elastyczne i prostsze w instalacji, programowaniu i konserwacji. W 1980 roku firma Zimmer Group wprowadziła na rynek pierwszy na świecie seryjny chwytak, stając się tym samym liderem wyznaczającym standardy w obszarze narzędzi typu „end of arm”.

Poziomy konfiguracji

.

Kołnierz robota

Do mechanicznego podłączania kolejnych narzędzi. Doprowadzanie energii do komponentów zamontowanych na kołnierzu robota odbywa się wewnętrznie lub zewnętrznie w zależności od typu robota. W ten sposób można przekazywać sygnały sterowania oraz media pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne.

Płyta pośrednicząca kołnierza robota — poziom wielofunkcyjny

Płyta pośrednicząca między konkretnym kołnierzem robota a rozstawem otworów ISO

Poziom wielofunkcyjny

Komponenty wielofunkcyjne z rozstawem otworów ISO do wymiany, wyrównywania, zabezpieczania i przeprowadzania. Dla zmieniacza narzędzi dostępne są ponadto elementy zasilające do przesyłania sygnałów i mediów.
Rozdzielacze obrotowe, układy wyrównania osi, ochrona przed zderzeniem, kołnierz kątowy, zmieniacz narzędzia i elementy zasilające

Płytka pośrednicząca poziom wielofunkcyjny — komponenty automatyzacji

Płytka pośrednicząca między rozstawem otworów ISO a komponentem automatyzacji.

Komponenty automatyzacji

Różne właściwości komponentów automatyzacji w wersji bez lub z  


Szybki i łatwy wybór chwytaków i akcesoriów. Inteligentne wyszukiwanie bazujące na najważniejszych kryteriach wyboru szybko prowadzi do wyselekcjonowanych propozycji wyboru.

Komfortowy przegląd zawiera  wszystkie wyniki. Użytkownik może wybrać odpowiedni model spośród różnych chwytaków (wraz z akcesoriami). Proponowane produkty są wyświetlane w przejrzysty sposób wraz z najważniejszymi danymi.

Uszczegółowiony wybór dzięki filtrom. Za pomocą dodatkowych filtrów i specyficznych danych aplikacji można jeszcze  bardziej ograniczyć wyniki wyszukiwania.

Przekonujące rozwiązanie, dostępne w każdym miejscu. Ponieważ wyszukiwarka produktów jest dostępna online, nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania.

Wyszukiwarka produktów z zakresu robotyki