Coppe per pasta ganasce
Serie BN

  • Contenitori di diverse grandezze per plastilina BGM
Dimensione installazione: BN8
N° ordineØ d1Ø d2Ø d3
BN86 [mm]M3 [mm]5 [mm]
Dimensione installazione: BN12
N° ordineØ d1Ø d2Ø d3
BN1210 [mm]M4 [mm]9 [mm]
Dimensione installazione: BN16
N° ordineØ d1Ø d2Ø d3
BN1616 [mm]M5 [mm]15 [mm]
Dimensione installazione: BN20
N° ordineØ d1Ø d2Ø d3
BN2020 [mm]M6 [mm]19 [mm]